Varumärkesmeddelande och TMCH

Google Domains arbetar tillsammans med Trademark Clearinghouse (TMCH) för att skydda varumärkesägare. TMCH är en centraliserad databas med verifierade varumärken som är ansluten till alla nya gTLD-register (nya domänändelser) och gör det möjligt för rättighetsinnehavare att delta i Sunrise-perioder för prioriterad registrering samt varumärkesanspråkstjänsten (som beskrivs nedan).

Process för varumärkesanspråk

När du registrerar ett domännamn sker en kontroll hos Google Domains för att ta reda på om namnet matchar något varumärke i TMCH-databasen. Om det gör det visas ett varumärkesmeddelande.

  1. Läs meddelandet så att du helt förstår dina rättigheter och skyldigheter om du registrerar domänen.
  2. Gå igenom listan med varumärken så att du får en klar bild av vilka ägarna till de registrerade varumärkena är och vilken användning som skulle anses konkurrerande.
  3. Klicka på knappen Acceptera för att fortsätta registrera domänen.

Obs! Dina rättigheter att registrera det här domännamnet kan skyddas eller inte skyddas som icke-kommersiell användning eller ”tillåten användning” enligt lagarna i ditt land. Mer information finns på Trademark Clearinghouses sida om varumärkesmeddelanden.

I händelse av ett möjligt varumärkesintrång

Google Domains följer Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) och Uniform Rapid Suspension Policy (URS), som behandlar tvister som rör domännamn som påstås göra intrång i tredje parts varumärkesrättigheter.

Om en varumärkesägare anser att du har gjort intrång i ett varumärke kan ägaren:

  • Kontakta dig direkt med hjälp av den administrativa kontakten i din kontaktinformation (WHOIS-informationen). Du kan hantera din kontaktinformation på fliken Inställningar Settings (gear icon).
  • Inge ett UDRP- eller URS-klagomål med begäran om att din domän annulleras, överförs eller stängs av tillfälligt.

Google respekterar UDRP- eller URS-beslutet och kommer att kontakta dig på lämpligt sätt enligt villkoren för beslutet och villkoren för registret som ansvarar för domänändelsen (eller toppdomänen).

Om du anser att ett intrång har skett i ditt varumärke av innehåll som Google står värd för hittar du mer information i Googles onlineformulär för borttagning om hur du begär borttagning av materialet som gör intrång. I annat fall bör du lösa tvisten direkt med domännamnsägaren via UDRP, URS eller på annat sätt. Om du har ett domstolsbeslut som rör ett domännamn kan du använda det här formuläret när du skickar begäran.

Mer information

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?