Powiadomienie dotyczące znaku towarowego i TMCH

Google Domains współpracuje z Trademark Clearinghouse (TMCH), aby chronić prawa właścicieli znaków towarowych. TMCH to scentralizowana baza zweryfikowanych znaków towarowych, połączona z rejestrami obsługującymi wszystkie nowe końcówki domen funkcjonalnych (gTLD). Właściciele praw do znaków mogą uczestniczyć w fazie priorytetowej rejestracji Sunrise, a także korzystać z opisanej poniżej usługi zgłaszania ich własności.

Usługa zgłaszania własności znaków towarowych

Gdy dokonujesz rejestracji nazwy domeny, Google Domains sprawdza, czy nie pokrywa się ona z którymś ze znaków towarowych znajdujących się w bazie TMCH. Jeżeli się pokrywa, zobaczysz powiadomienie:

  1. Zapoznaj się z nim, aby dokładnie poznać swoje prawa i obowiązki wiążące się z rejestracją tej domeny.
  2. Przejrzyj listę powiązanych znaków towarowych, aby zorientować się, do kogo należą zarejestrowane znaki towarowe i jakie wykorzystanie nazwy domeny może zostać uznane za działalność konkurencyjną.
  3. Kliknij przycisk Zaakceptuj, aby kontynuować rejestrację domeny.

Uwaga: w niektórych krajach obowiązują przepisy, które dają Ci prawo do zarejestrowania takiej nazwy domeny jako przeznaczonej do użytku niekomercyjnego lub spełniającej definicję dozwolonego użytku. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę TMCH z informacjami o zgłoszeniach dotyczących roszczeń.

Gdy mogło dojść do naruszenia znaku towarowego

Google Domains stosuje się do Jednolitych zasad rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (UDRP) oraz Jednolitych zasad szybkiego zawieszania (URS). Dokumenty te regulują kwestie sporów związanych z nazwami domen, które mogą naruszać prawa stron trzecich do znaków towarowych.

Jeżeli właściciel znaku towarowego uzna, że doszło do naruszenia jego praw:

  • Może skontaktować się z Tobą bezpośrednio, korzystając ze wskazanego przez Ciebie kontaktu ds. administracyjnych (informacja ta znajduje się w bazie WHOIS). Informacjami kontaktowymi możesz zarządzać na karcie Ustawienia Settings (gear icon).
  • Może złożyć skargę zgodnie z UDRP lub URS i zażądać usunięcia, przekazania lub zawieszenia Twojej domeny.

Google zastosuje się do decyzji podjętej w ramach UDRP lub URS i skontaktuje się z Tobą w sposób zgodny z wytycznymi tej decyzji oraz z zasadami rejestru odpowiedzialnego za odpowiednią domenę najwyższego poziomu.

Jeżeli uważasz, że prawa do Twojego znaku towarowego mogły zostać naruszone przez zawartość witryny hostowanej przez Google, zapoznaj się z formularzami usuwania treści z Google, aby dowiedzieć się, jak poprosić o usunięcie treści naruszających prawo. W pozostałych przypadkach spory należy rozwiązywać bezpośrednio z właścicielami nazw domen poprzez procedury UDRP, URS lub w inny sposób. Jeżeli w odniesieniu do kwestionowanej nazwy domeny zostało wydane postanowienie sądu, należy je przesłać do nas, wypełniając ten formularz.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?