Oznámení o ochranných známkách a TMCH

Služba Google Domains používá k ochraně vlastníků ochranných známek službu Trademark Clearinghouse (TMCH). TMCH je centralizovaná databáze ověřených ochranných známek propojená s novými registry gTLD (nové koncovky domén). Umožňuje vlastníkům práv účast v obdobích prioritní registrace Sunrise i ve službě nárokování ochranných známek Trademark Claims Service (stručný popis najdete dále).

Používání služby nárokování ochranných známek

Když si zaregistrujete název domény, služba Google Domains zkontroluje, zda se název neshoduje s ochrannými známkami v databázi TMCH. Pokud je nalezena shoda, zobrazí se oznámení o ochranné známce:

  1. Přečtěte si oznámení, abyste zcela pochopili, jaká máte práva a povinnosti, když si zaregistrujete doménu.
  2. Prostudujte si celý seznam ochranných známek, abyste správně pochopili, kdo jsou vlastníci ochranných známek a jaké způsoby použití názvu jsou považovány za konkurenční.
  3. Klikněte na tlačítko Přijmout a pokračujte v registraci domény.

Poznámka: V některých státech může být právo zaregistrovat si název této domény omezeno zákonem na nekomerční používání nebo „fair use“. Další informace najdete na stránce oznámení o ochranných známkách Trademark Clearing House Claims Notice.

Pravděpodobné porušení ochranné známky

Služba Google Domains dodržuje jednotné zásady řešení sporů ohledně názvů domén Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)Uniform Rapid Suspension Policy (URS), které se týkají případů, kdy název domény domněle porušuje práva třetích osob na ochrannou známku.

Když je vlastník ochranné známky přesvědčen, že jste porušili ochrannou známku, má tyto možnosti:

  • Kontaktovat vás přímo přes kontakt na správce (administrátora) zadaný do kontaktních údajů (informace WHOIS). Své osobní údaje spravujte na kartě Nastavení Settings (gear icon).
  • Podat stížnost organizaci UDRP nebo URS, ve které požádá o zrušení, převedení nebo pozastavení vaší domény.

Google přijme řešení UDRP nebo URS a v závislosti na podmínkách rozhodnutí a podmínkách registru zodpovědného za koncovku domény (doménu nejvyšší úrovně) vás bude kontaktovat.

Pokud jste přesvědčeni, že obsah hostovaný na Google porušuje vaši ochrannou známku, přečtěte si další informace o způsobech, jak požádat o zastavení šíření materiálů porušujících právo pomocí online formulářů pro odstranění obsahu Google. V ostatních případech řešte spor přímo s vlastníkem názvu domény na základě UDRP, URS a jiných předpisů. Pokud máte soudní příkaz týkající se určité domény, zadejte ho prosím pomocí tohoto formuláře.

Další informace

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?