Registrerade värdar

Registrerade värdar och fästposter

När en namnserver försöker tolka IP-adressen till en värd, som exempel.se, måste servern slå upp IP-adressen på värdens namnserver. Om värdens namnserver är en underdomän till själva värden, som ns1.exempel.se, kan sökningen resultera till ett cirkelberoende där den första namnservern måste känna till IP-adressen för exempel.se för att kunna tolka namnservern, ns1.exempel.se, för att kunna slå upp adressen till exempel.se.

Registrerade värdar är ett sätt att göra IP-adressen till namnservern känd när den är en underdomän till domänen där namnservern används. Om domänen exempelvis är exempel.se och namnservrarna är ns1.exempel.se, ns2.exempel.se, ns3.exempel.se och ns4.exempel.se så skulle du skapa fyra registrerade värdposter som länkar namnservrarna till respektive IP-adress.

När ska jag använda registrerade värdar (fästposter)

Använd registrerade värdar när namnservrarna är underdomäner till själva domänen.

Ställa in registrerade värdar

  1. Öppna fliken DNS och bläddra ned till Registrerade värdar.
  2. Ange namnet på den namnserver eller värd du vill registrera samt IP-adressen.

    Om du vill använda IPv6 klickar du på Lägg till en IPv6-adress och anger adressen.

  3. Klicka på Lägg till för att skapa posten.

Du kan redigera och ta bort registrerade värdposter med knapparna Redigera och Ta bort. Se till att domänen inte använder den här värden för närvarande. Kontrollera i avsnittet Namnservrar direkt ovanför Registrerade värdar.

Överföra fästposter

När du överför en domän till Google Domains med fästposter, så försöker Google Domains att skapa registrerade värdposter. Kontrollera de registrerade värdposterna när du har slutfört överföringen.

Det går inte att ta bort registrerade värdar

Om du inte kan ta bort eller spara ändringar i en registrerad värdpost kan den fortfarande vara länkad till domänen. Kontrollera Namnservrar ovanför avsnittet Registrerade värdar på fliken DNS och ta bort eller ändra namnserverposten som innehåller den värd du redigerar eller tar bort.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?