Geregistreerde hosts

Geregistreerde hosts en glue records

Wanneer een naamserver het IP-adres van een host (bijvoorbeeld example.com) probeert om te zetten, moet deze het IP-adres opzoeken bij de naamserver voor de host. Als de naamserver voor de host een subdomein van de host zelf is (bijvoorbeeld ns1.example.com), kan het opzoeken leiden tot een circulaire afhankelijkheid: de eerste naamserver moet het IP-adres van example.com weten om het IP-adres van de naamserver, ns1.example.com, om te zetten en vervolgens het adres van example.com te kunnen opzoeken.

Met Geregistreerde hosts of 'glue records' kunt u het IP-adres van de naamserver bekendmaken wanneer het gaat om een subdomein van het domein waarvoor de naamserver wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: als uw domein example.com is en uw naamservers ns1.example.com, ns2.example.com, ns3.example.com en ns4.example.com zijn, maakt u vier geregistreerde hostrecords die elke naamserver linken aan het bijbehorende IP-adres.

Wanneer gebruikt u geregistreerde hosts (glue records)?

Gebruik geregistreerde hosts wanneer uw naamservers subdomeinen van uw domein zijn.

Geregistreerde hosts instellen

  1. Scrol op het tabblad DNS omlaag naar Geregistreerde hosts.
  2. Voer de naam in van de naamserver of host die u wilt registreren, plus het IP-adres.

    Als u IPv6 wilt gebruiken, klikt u op Een IPv6-adres toevoegen en voert u het adres in.

  3. Klik op Toevoegen om de record te maken.

U kunt geregistreerde hostrecords bewerken en verwijderen met de knoppen Bewerken en Verwijderen. Controleer of de host momenteel niet wordt gebruikt door dit domein. Bekijk het gedeelte Naamservers vlak boven Geregistreerde hosts.

Overdracht in glue records

Bij overdracht in een domein met geconfigureerde glue records probeert Google Domains geregistreerde hostrecords te maken. Bekijk de geregistreerde host-invoer nadat u de overdracht heeft voltooid.

Wanneer u geregistreerde hosts niet kunt verwijderen

Als u de wijzigingen in een geregistreerde hostrecord niet kunt verwijderen of opslaan, is de record mogelijk nog gelinkt aan een domein. Bekijk het gedeelte Naamservers boven het gedeelte Geregistreerde hosts op het tabblad DNS en verwijder of wijzig de naamserverrecord met de host die u wilt bewerken of verwijderen.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?