Dynamisk DNS

Med dynamisk DNS kan du dirigera en domän eller underdomän till en resurs som ligger bakom en gateway där IP-adresserna tilldelas dynamiskt.

Om du vill använda dynamisk DNS med Google Domains ställer du in den syntetiska posten Dynamisk DNS. Med den här syntetiska posten:

 • konfigureras en A-post för domänen eller underdomänen som gör att Googles namnservrar vet att det kommer en dynamisk IP-adress
 • genereras ett användarnamn och lösenord som värden eller servern använder för spridning av den nya IP-adressen till Googles namnservrar.

När du har ställt in den syntetiska posten Dynamisk DNS måste du konfigurera ett klientprogram på värden eller servern (resursen bakom gatewayen), eller på själva gatewayen, som detekterar IP-adressändringar och använder det genererade användarnamnet och lösenordet till att sprida den nya adressen till Googles namnservrar.

Obs! Dynamisk DNS fungerar bara med IPv4-adresser. IPv6 tilldelas normalt inte dynamiskt.

Ställa in den syntetiska posten Dynamisk DNS

 1. Klicka på Mina domäner i navigeringslisten och klicka sedan på domännamnet.
 2. Klicka på fliken DNS .
 3. Rulla ner till Syntetiska poster.
 4. Välj Dynamisk DNS från listan med syntetiska posttyper.
 5. Ange namnet på den resurs du planerar att tilldela en dynamisk IP, antingen en underdomän eller @ för standarddomänen (rotdomänen eller den ”nakna domänen”).
 6. Om du valde en underdomän anger du namnet på den.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Den dynamiska DNS-posten skapas i listan med syntetiska poster. Klicka på triangeln till vänster om posten om du vill visa värden för den.
 9. Klicka på Visa användaruppgifter om du vill visa det användarnamn och lösenord som skapats för den här posten.
 10. Skriv ned användarnamnet och lösenordet som skapats för den syntetiska posten. Du behöver dem när du ska konfigurera gatewayen och klientprogramvaran som ska kontakta Googles namnservrar.

Du kan redigera eller ta bort posten med knapparna Redigera och Ta bort bredvid posten.


Tips: Dirigera ett jokertecken (*) till en dynamisk resurs: 

Även om du inte kan använda jokertecken i en dynamisk DNS-post kan du dirigera ett jokertecken till den nakna domänen eller en viss underdomän med en CNAME-post.

 1. Skapa en dynamisk DNS-post för den nakna domänen med hjälp av @ (@.exempel.se) eller för den underdomän du vill dirigera jokertecknet till.
 2. Skapa en CNAME-post där * (jokertecknet) dirigeras till den nakna domänen eller underdomänen. Om du behöver hjälp med att skapa en CNAME-post kan du läsa Resursposter.

Ställa in ett klientprogram på en gateway, värd eller server

Det finns flera populära klienter för dynamisk DNS, som DDclient och INADYN. Dessutom har de flesta routrar inbyggd programvara för detektering av IP-ändringar och sprider dem till namnservrarna.

Obs! I Google Domains används protokollet dyndns2.

Konfigurera klienten för dynamisk DNS så här:

 • Leverantör (eller DNS eller Tjänst): namnet på DNS-leverantören.
 • Användarnamn (eller inloggningsuppgift): användarnamnet som genererades i den dynamiska DNS-posten.
 • Lösenord (eller inloggningsuppgift): lösenordet som genererades i den dynamiska DNS-posten.

När du har skapat posten och konfigurerat klientprogrammet ska du testa genom att ange underdomänen och domänen i en webbläsare (eller motsvarande klient) och se efter att du ansluter till rätt resurs.

Exempel

DDclient har nu stöd för Google Domains.

DDclient med stöd för Google Domains

ddclient.conf-poster:

ssl=yes

protocol=googledomains

login=genererat_användarnamn

password=genererat_lösenord

din_resurs.din_doman.tld

Allmänna exempel på klientkonfiguration:

DDclient
utan stöd för Google Domains
INADYN

Exempel på ddclient.conf-poster:

protocol=dyndns2

use=web

server=domains.google.com

ssl=yes

login=genererat_användarnamn

password=genererat_lösenord

din_resurs.din_doman.tld

Lägg till följande i inadyn.conf

system default@domains.google.com

username genererat_användarnamn

password genererat_lösenord

alias sub.doman.tld

 

Använda API:t till att uppdatera dynamiska DNS-poster

Klientprogram för dynamisk DNS uppdaterar dina dynamiska DNS-poster automatiskt. Du kan uppdatera manuellt via API:t genom att göra en POST-begäran (GET fungerar också) till följande webbadress:
https://domains.google.com/nic/update

För API:t krävs HTTPS. Här är en exempelbegäran:
https://anvandarnamn:losenord@domains.google.com/nic/update?hostname=underdoman.din_doman.se&myip=1.2.3.4

Obs! Du måste även ställa in en användaragent i begäran. Det här läggs normalt till åt dig i webbläsaren när du testar via ovanstående webbadress. Oavsett så ska den HTTP-begäran som sedan skickas till våra servrar se ut ungefär så här:

Exempel på HTTP-begäran:
POST /nic/update?hostname=underdoman.din_doman.se&myip=1.2.3.4 HTTP/1.1
Host: domains.google.com
Authorization: Basic base64-encoded-auth-string User-Agent: Chrome/41.0 din_e-post@din_doman.se

Parametrar i begäran:

Parameter Obligatorisk/valfri Beskrivning
username:password Obligatorisk Användarnamnet och lösenordet som genererades för värden som ska uppdateras.
hostname Obligatorisk Det värdnamn som ska uppdateras.
myip Valfri
(Obligatorisk om du har en IPv6-adress)
IP-adressen som värden ska ställas in på. Om du inte anger den här parametern används IP-adressen för agenten som skickade begäran.

Obs! Eftersom adressen måste vara en IPv4-adress så är myip obligatorisk om agenten använder en IPv6-adress. Du kan kontrollera agentens IP-adress genom att besöka https://domains.google.com/checkip.

offline Valfri Ställer in offlinestatus för den aktuella värden. Om en uppdateringsbegäran utförs på en offlinevärd tas värden ur offlinestatusen.
Tillåtna värden är:
 • yes
 • no

Ett av följande svar returneras när begäran har bearbetats.

Se till att du tolkar svaret på rätt sätt, annars kan klienten blockeras i vårt system.
Svar Status Beskrivning
good 1.2.3.4 Klart Uppdateringen utfördes. Svaret följs av ett blanksteg och den uppdaterade IP-adressen. Uppdatera inte igen förrän IP-adressen faktiskt har ändrats.
nochg 1.2.3.4 Klart Den angivna IP-adressen är redan inställd för värden. Uppdatera inte igen förrän IP-adressen faktiskt har ändrats.
nohost Fel Värdnamnet finns inte, eller så är inte dynamisk DNS aktiverad på värden.
badauth Fel Kombinationen av användarnamnet och lösenordet är ogiltig för den angivna värden.
notfqdn Fel Det angivna värdnamnet är inte ett giltigt, helt kvalificerat domännamn.
badagent Fel Klienten för dynamisk DNS skickar felaktiga begäranden. Se till att användaragenten är inställd i begäran och att du bara försöker ställa in en IPv4-adress. IPv6 kan inte användas.
abuse Fel Åtkomsten till dynamisk DNS har blockerats för värdnamnet eftersom det inte gått att tolka tidigare svar på rätt sätt.
911 Fel Ett fel inträffade på vårt håll. Vänta i 5 minuter och försök igen.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?