Dynamiczny DNS

Dynamiczny DNS umożliwia skierowanie domeny lub subdomeny na zasób, który znajduje się za bramą z dynamicznie przypisanym adresem IP.

Użycie dynamicznego DNS w Google Domains wymaga skonfigurowania rekordu syntetycznego Dynamiczny DNS. Ten rekord syntetyczny:

 • konfiguruje rekord A dla domeny lub subdomeny, dzięki któremu serwery nazw Google mają informacje o dynamicznie przydzielanym adresie IP;
 • generuje nazwę użytkownika i hasło używane przez hosta lub serwer przy przekazywaniu nowego adresu IP do serwerów nazw Google.

Gdy skonfigurujesz rekord syntetyczny Dynamiczny DNS, musisz skonfigurować na hoście lub serwerze (zasób za bramą) albo na samej bramie program klienta, który wykrywa zmiany adresu IP i, korzystając z wygenerowanej nazwy użytkownika oraz hasła, przekazuje nowy adres do serwerów nazw Google.

Uwaga: dynamiczny DNS działa tylko w przypadku adresów IPv4. Adresy IPv6 zazwyczaj nie są przypisywane dynamicznie.

Konfigurowanie rekordu syntetycznego Dynamiczny DNS

 1. Kliknij Moje domeny na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij nazwę domeny.
 2. Kliknij kartę DNS .
 3. Przewiń w dół do sekcji Rekordy syntetyczne.
 4. Wybierz Dynamiczny DNS z listy typów rekordów syntetycznych.
 5. Wpisz nazwę zasobu, do którego planujesz przypisywać dynamiczny adres IP, subdomenę albo @ w przypadku domeny domyślnej („domena główna” lub „sama domena”).
 6. Jeśli wybierzesz subdomenę, wpisz jej nazwę.
 7. Kliknij Dodaj.
 8. Rekord Dynamiczny DNS zostanie utworzony na liście rekordów syntetycznych. Kliknij trójkąt rozwijania po lewej stronie rekordu, by wyświetlić jego wartości.
 9. Kliknij Wyświetl dane logowania, by zobaczyć nazwę użytkownika i hasło utworzone dla tego rekordu.
 10. Zanotuj nazwę użytkownika i hasło utworzone dla rekordu syntetycznego. Będą potrzebne do skonfigurowania bramy lub oprogramowania klienta, które kontaktuje się z serwerami nazw Google.

Możesz edytować lub usunąć rekord za pomocą znajdujących się obok niego przycisków EdytujUsuń.


Wskazówka: kierowanie domeny wieloznacznej (*) do zasobu dynamicznego: 

Wprawdzie w rekordzie Dynamiczny DNS nie można użyć symbolu wieloznacznego, można jednak ten symbol przekierować do domeny głównej lub konkretnej subdomeny za pomocą rekordu CNAME.

 1. Utwórz rekord Dynamiczny DNS dla domeny głównej z użyciem symbolu @ (@.example.com) lub subdomeny, do której chcesz przekierować domenę wieloznaczną.
 2. Utwórz rekord CNAME przekierowujący domenę * (symbol wieloznaczny) do domeny głównej lub subdomeny. Więcej informacji na temat tworzenia rekordu CNAME znajdziesz w sekcji Rekordy zasobów.

Konfigurowanie programu klienta na bramie, hoście lub serwerze

W użyciu jest kilka popularnych klientów dynamicznego DNS, na przykład DDclient i INADYN. Dodatkowo większość routerów ma wbudowane oprogramowanie wykrywające zmiany adresów IP i przekazujące je do serwerów nazw.

Uwaga: w Google Domains używany jest protokół dyndns2.

Skonfiguruj klienta dynamicznego DNS za pomocą tych informacji:

 • Dostawca (lub DNS, lub usługa): nazwa dostawcy DNS.
 • Nazwa użytkownika (lub dane logowania): wygenerowana nazwa użytkownika w rekordzie Dynamiczny DNS.
 • Hasło (lub dane logowania): wygenerowane hasło w rekordzie Dynamiczny DNS.

Po utworzeniu rekordu i skonfigurowaniu oprogramowania klienta przetestuj je, wpisując w przeglądarce (lub odpowiednim kliencie) subdomenę i domenę oraz sprawdzając, czy łączy się z właściwym zasobem.

Przykłady

Program DDclient obsługuje już Google Domains.

Program DDclient z obsługą Google Domains

Wpisy w pliku ddclient.conf:

ssl=yes

protocol=googledomains

login=wygenerowana_nazwa_użytkownika

password=wygenerowane_hasło

zasób.domena.tld

Ogólne przykłady konfiguracji klienta:

DDclient
bez obsługi Google Domains
INADYN

Przykładowe wpisy w pliku ddclient.conf:

protocol=dyndns2

use=web

server=domains.google.com

ssl=yes

login=wygenerowana_nazwa_użytkownika

password=wygenerowane_hasło

zasób.domena.tld

Dodaj następujące wpisy do pliku inadyn.conf

system default@domains.google.com

username wygenerowana_nazwa_użytkownika

password wygenerowane_hasło

alias sub.domena.tld

 

Aktualizowanie rekordu Dynamiczny DNS za pomocą interfejsu API

Oprogramowanie klienta dynamicznego DNS automatycznie aktualizuje rekord Dynamiczny DNS. Aktualizacje możesz wykonać ręcznie za pomocą interfejsu API, kierując żądanie POST (dozwolone jest również GET) do następującego adresu URL:
https://domains.google.com/nic/update

Interfejs API wymaga protokołu HTTPS. Oto przykład żądania:
https://nazwa_użytkownika:hasło@domains.google.com/nic/update?hostname=subdomena.domena.com&myip=1.2.3.4

Uwaga: W żądaniu musisz także ustawić agenta użytkownika. Przeglądarki dodają go zwykle za użytkownika podczas testowania przy użyciu powyższego adresu URL. W każdym przypadku ostateczne żądanie HTTP wysłane do naszych serwerów powinno być podobne do tego:

Przykład zapytania HTTP:
POST /nic/update?hostname=subdomena.domena.com&myip=1.2.3.4 HTTP/1.1
Host: domains.google.com
Authorization: Basic base64-encoded-auth-string User-Agent: Chrome/41.0 adres_email@domena.com

Parametry żądania::

Parametr Wymagany/opcjonalny Opis
nazwa_użytkownika:hasło Wymagany Wygenerowana nazwa użytkownika i hasło powiązane z hostem, który ma zostać zaktualizowany.
hostname Wymagany Nazwa hosta, który ma zostać zaktualizowany.
myip Opcjonalny
(wymagany w przypadku adresu IPv6)
Adres IP, na który host zostanie ustawiony. Jeśli nie zostanie podany, będzie używany adres IP agenta, który wysłał żądanie.

Uwaga: ponieważ adres musi być adresem IPv4, parametr myip jest wymagany, jeśli agent używa adresu IPv6. Adres IP agenta możesz sprawdzić na stronie https://domains.google.com/checkip.

offline Opcjonalny Ustawia bieżący host w stan offline. Jeśli żądanie aktualizacji jest wykonywane na hoście w stanie offline, host ten wychodzi ze stanu offline.
Dozwolone wartości:
 • yes
 • no

Po zakończeniu przetwarzania żądania zostanie zwrócona jedna z tych odpowiedzi:

Upewnij się, że odpowiedź została poprawnie zinterpretowana. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że Twój klient będzie miał zablokowany dostęp do naszego systemu.
Odpowiedź Stan Opis
good 1.2.3.4 Powodzenie Aktualizacja zakończyła się powodzeniem. Po odpowiedzi znajduje się oddzielony od nią spacją zaktualizowany adres IP. Nie podejmuj próby kolejnej aktualizacji, dopóki nie zmieni się adres IP.
nochg 1.2.3.4 Powodzenie Podany adres IP jest już ustawiony dla tego hosta. Nie podejmuj próby kolejnej aktualizacji, dopóki nie zmieni się adres IP.
nohost Błąd Nazwa hosta nie istnieje lub nie ma włączonego dynamicznego DNS.
badauth Błąd Kombinacja nazwy użytkownika i hasła jest niepoprawna dla podanego hosta.
notfqdn Błąd Podana nazwa hosta nie jest poprawną pełną nazwą domeny.
badagent Błąd Klient dynamicznego DNS wysyła błędne żądania. Sprawdź, czy w żądaniu ustawiono agenta użytkownika i podejmowana jest tylko próba ustawienia adresu IPv4. Protokół IPv6 nie jest obsługiwany.
abuse Błąd Dostęp do dynamicznego DNS dla danej nazwy hosta został zablokowany z powodu niepoprawnej interpretacji wcześniejszych odpowiedzi.
911 Błąd Wystąpił błąd po naszej stronie. Zaczekaj 5 minut i spróbuj jeszcze raz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?