חידוש ושחזור דומיין

לפני שמתחילים...

 • G Suite: אם רכשת את הדומיין שלך דרך G Suite או דרך אימייל עסקי שמופעל על ידי G Suite, עליך לנהל את הרישום והחידוש דרך מסוף ניהול המערכת של Google או דרך מרכז ההגדרות של Google.
 •  
 • דומיינים שפג תוקפם: אם תוקף הדומיין פג:
  • ב-30 הימים האחרונים* - תקופת חסד לחידוש הדומיין: אפשר לחדש את הדומיין ללא עלות נוספת
  • לפני 30 עד 60 יום* - תקופת חסד לשחזור: אפשר לשחזר את הדומיין, אבל ייתכן שתחויב בתשלום נוסף בגין השחזור. עלויות השחזור עשויות להשתנות בין דומיינים שונים ברמה העליונה.
  • לפני יותר מ-60 יום* - הדומיין נמחק מ-Google Domains. תצטרך למצוא את הדומיין ולרשום אותו מחדש. ייתכן שהוא כבר רשום על שם מישהו אחר.
 • *הערה: פרקי הזמן שצוינו למעלה נכונים לגבי רוב הדומיינים, אבל לחלק מסיומות הדומיינים יש פרקי זמן שונים של חידוש ושחזור. מידע נוסף על תקופת החסד לחידוש ועל תקופת החסד לשחזור זמין בדף המידע בנושא סיומות דומיינים (TLD‏).

חידוש הרישום של דומיין

יש שתי שיטות לחידוש הרישום של דומיין:

 • חידוש אוטומטי - רישום הדומיין מתחדש אוטומטית בכל שנה, במהלך החודש שלפני תפוגת תוקף הרישום. החיוב בגין החידוש האוטומטי מתבצע פעם בשנה במועד החידוש.
 • הוספת שנים - אפשר להאריך את מספר שנות הרישום לפי מספר השנים שתבחר, עד למגבלה של עשר שנות רישום.

איך מפעילים חידוש אוטומטי

עליך לבצע את הפעולות הבאות כדי להפעיל את החידוש האוטומטי:

 1. לחץ על הכרטיסייה בתוקף עד .
 2. מתחת לכותרת רישום, לחץ על הפעל חידוש אוטומטי.

  הערה: לאחר הפעלת החידוש האוטומטי, הסמל של הכרטיסייה בתוקף עד ישתנה ל-

  .

אם תבחר באפשרות זו, חשבון Google שלך ייפתח באופן אוטומטי בחלון נפרד, שבו תתבקש לאשר את הרכישה. החיוב לא יתבצע לפני שתהליך החידוש האוטומטי יתבצע בפועל - כמה ימים לפני תאריך התפוגה של הדומיין.

כשתפעיל את האפשרות, רישום הדומיין שלך יתחדש באופן אוטומטי מדי שנה בתאריך התפוגה. אנחנו נגבה את דמי הרישום באמצעות כרטיס האשראי שלך דרך חשבון Google. החידוש האוטומטי פועל רק אם כרטיס האשראי שלך בתוקף.

הוספת שנים לרישום הדומיין

אפשר לרשום דומיין לתקופה של עשר שנים לכל היותר.

כדי להוסיף שנים לרישום הדומיין, בכרטיסייה Expires או של הדומיין לחץ על 'הוסף שנים' ובחר את מספר השנים שברצונך להוסיף.

אם תבחר באפשרות זו, חשבון Google שלך ייפתח באופן אוטומטי בחלון נפרד, שבו תתבקש לאשר את הרכישה.

שחזור דומיין שפג תוקפו

אם תוקף הרישום של הדומיין שלך פג בשלושים הימים האחרונים*, בצע את ההוראות המפורטות למעלה לחידוש רישום הדומיין.

אם תוקף הדומיין שלך פג לפני 60 עד 90 יום*, באפשרותך לשחזר אותו בתשלום דמי שחזור בסך 100 דולר. משך תקופת החסד וגובה דמי השחזור נקבעים על ידי מערכת הרישום ומשתנים בין סיומות דומיינים שונות (TLDs). לקבלת מידע על גובה דמי השחזור לדומיין שלך, עיין במאמר המידע בנושא סיומות דומיינים

 1. במסך 'הדומיינים שלי', לחץ על שם הדומיין. תיבת הדו-שיח הבאה אמורה להופיע מיד, ובה תתבקש לשחזר את הדומיין.
  Oh no! example.com expired on Aug 14, 2014. Since It
 2. לחץ על שחזר את הדומיין שלי. חשבון Google שלך ייפתח באופן אוטומטי בחלון נפרד, שבו תוכל לרכוש רישום למשך שנה כדי לשחזר את הדומיין.
 3. אם תיבת הדו-שיח של שחזור הדומיין אינה מופיעה, לחץ על הכרטיסייה בתוקף עד של הדומיין ולאחר מכן לחץ על הארך את תקופת הרישום או על הארך ושחזר את הרישום.

מידע נוסף על על תפוגת תוקף של דומיינים ועל מדיניות השחזור זמין בקטע תפוגת תוקף ומחיקה של רישומי דומיינים.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?