Chuyển tiếp miền phụ

Chuyển tiếp miền phụ sẽ chuyển hướng miền phụ của miền đến một URL hiện có.

Để tạo miền phụ và chuyển tiếp miền phụ đến URL:

 1. Nhấp vào Miền của tôi ở bên trái và sau đó nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab DNS .
 3. Cuộn xuống phần Bản ghi tổng hợp.
 4. Chọn Chuyển tiếp miền phụ từ danh sách các loại bản ghi tổng hợp.
 5. Thêm bản ghi tổng hợp:
  LOẠI    Miền phụ   URL đích
  Chuyển tiếp miền phụ <tên của miền phụ bạn đang chuyển tiếp, www hoặc @ cho miền gốc.> <địa chỉ bạn đang chuyển hướng miền phụ này tới>
 6. Chọn loại chuyển hướng. Loại này xác định cách bộ định tuyến và trình duyệt lưu trữ thông tin chuyển tiếp miền phụ của bạn. Nếu bạn không chắc, hãy sử dụng chuyển hướng Tạm thời (302).
  • Chuyển hướng Tạm thời (HTTP 302) cho phép bạn phổ biến thay đổi cho địa chỉ chuyển tiếp nhanh chóng.
   • Trình duyệt thường không lưu vào bộ nhớ cache các chuyển hướng 302.
   • Có thể bắt buộc tra cứu bảng định tuyến hoặc máy chủ DNS mỗi lần chuyển hướng. 
   • Thay đổi bạn thực hiện cho chuyển tiếp web phổ biến rất nhanh.
  • Chuyển hướng Vĩnh viễn (HTTP 301) cho phép trình duyệt lưu vào bộ nhớ cache địa chỉ chuyển tiếp.
   • Điều này có thể giúp địa chỉ phân giải nhanh hơn một chút vào các lần truy cập tiếp theo từ chính trình duyệt đó.
   • Thay đổi có thể mất nhiều thời gian phổ biến hơn.
 7. Chọn xem có bật chuyển tiếp đường dẫn hay không. Nếu bạn không chắc, hãy tắt chuyển tiếp đường dẫn.
   
  Chuyển tiếp đường dẫn sẽ chuyển tiếp đường dẫn sau tên miền đến cùng đường dẫn tại địa chỉ mới.

   domain is to the left of the / path is to the right


  Chẳng hạn, nếu bạn đang chuyển tiếp example.documentationexample.com đến example.com:
  • Chuyển tiếp đường dẫn bật: example.documentationexample.net/about.html chuyển hướng đến example.com/about.html 
  • Chuyển tiếp đường dẫn tắt: example.documentationexample.net/about.html chuyển hướng đến example.com
 8. Nhấp vào Thêm và chấp nhận thay đổi cho bản ghi tài nguyên của bạn.

Trong một khoảng thời gian ngắn (một vài dây đến một vài phút), miền của bạn sẽ dẫn trực tiếp đến URL đích.

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa bản ghi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa bên cạnh bản ghi trong danh sách bản ghi tổng hợp.

Lưu ý: Để chuyển tiếp WWW và miền gốc của bạn (còn được gọi là "miền không có www") , bạn cũng có thể sử dụng Chuyển tiếp web trên tab Trang web .

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?