การส่งต่อโดเมนย่อย

การส่งต่อโดเมนย่อยจะกำหนดเส้นทางโดเมนย่อยของโดเมนไปยัง URL ที่มีอยู่

สร้างโดเมนย่อยเพื่อส่งต่อ

เมื่อต้องการสร้างโดเมนย่อยและส่งต่อไปยัง URL ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains
 2. คลิกโดเมนของฉันทางด้านซ้าย
 3. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการอัปเดตและคลิกแท็บ DNS
 4. เลื่อนลงไปที่ระเบียนสังเคราะห์
 5. เลือกหัวข้อการส่งต่อโดเมนย่อยจากรายการประเภทระเบียนสังเคราะห์
 6. เพิ่มระเบียนสังเคราะห์โดยการป้อนข้อมูลต่อไปนี้
  • โดเมนย่อย: ป้อนโดเมนย่อยที่คุณกำลังส่งต่อ www หรือ @ สำหรับโดเมนราก
  • URL ปลายทาง: ป้อนที่อยู่ที่คุณกำหนดโดเมนย่อยข้างต้น
  • ประเภทการเปลี่ยนเส้นทาง: การเลือกนี้จะกำหนดวิธีการที่เราเตอร์และเบราว์เซอร์เก็บข้อมูลการส่งต่อโดเมนย่อยของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะใช้งานสิ่งใด ให้เลือกชั่วคราว (302) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการเปลี่ยนเส้นทาง
  • การส่งต่อเส้นทาง: หากไม่แน่ใจ ให้ปิดการส่งต่อเส้นทางไว้เช่นเดิม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่อเส้นทาง
  • Secure Sockets Layer (SSL): เลือกว่าจะเปิดใช้หรือปิดใช้ SSL ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSL และเนมสเปซที่ปลอดภัย
 7. คลิกเพิ่มเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงระเบียนทรัพยากร

ในช่วงเวลาสั้นๆ (ไม่เกิน 2-3 นาที) โดเมนย่อยจะตรงไปยัง URL ปลายทาง

หมายเหตุ: หากต้องการส่งต่อ WWW และโดเมนราก (หรือที่เรียกว่า "โดเมนเปล่า") คุณจะใช้การส่งต่อเว็บได้เช่นกัน

แก้ไขหรือลบระเบียน

คุณเปลี่ยนหรือลบระเบียนได้ตลอดเวลา หากต้องการแก้ไขหรือลบระเบียน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains
 2. คลิกโดเมนของฉันทางด้านซ้าย
 3. ค้นหาโดเมนที่คุณต้องการอัปเดตและคลิกแท็บ DNS
 4. เลื่อนลงไปที่ระเบียนสังเคราะห์
 5. ค้นหาระเบียนที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  • หากต้องการแก้ไขระเบียน ให้คลิกแก้ไข เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงคลิกบันทึก
  • หากต้องการลบระเบียน ให้คลิกลบ และหากต้องการยืนยันการลบ ให้คลิกลบในช่องที่ปรากฏขึ้น
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร