Viderekobling fra underdomener

Med viderekobling fra underdomene kan du viderekoble trafikk fra et underdomene av domenet ditt til en eksisterende nettadresse.

Opprett et underdomene for viderekobling

Sånn kan du opprette et underdomene og viderekoble det til en nettadresse:

 1. Logg på Google Domains.
 2. Klikk på Mine domener på venstre side.
 3. Finn domenet du vil oppdatere, og klikk på DNS-fanen .
 4. Rull ned til Syntetiske poster.
 5. Velg Viderekobling fra underdomene fra listen over ulike typer syntetiske poster.
 6. Legg til en syntetisk post ved å skrive inn følgende informasjon:
  • UnderdomeneAngi underdomenet du viderekobler trafikk fra – www eller @ for rotdomenet.
  • Destinasjonsadresse: Angi adressen du viderekobler det ovennevnte underdomenet til.
  • Viderekoblingstype: Her avgjør du hvordan rutere og nettlesere skal lagre informasjon om viderekobling fra underdomenet ditt. Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du skal bruke, velger du Midlertidig (302). Finn ut mer om viderekoblingstyper.
  • Viderekobling av bane: Hvis du ikke er sikker, lar du funksjonen være slått av. Finn ut mer om viderekobling av bane.
  • Secure Sockets Layer (SSL): Velg om du vil aktivere eller deaktivere SSL. Finn ut mer om SSL og sikre navneområder.
 7. Klikk på Legg til for å godta endringene i ressursposten.

Innen kort tid (noen få minutter) kommer underdomenet ditt til å peke direkte til destinasjonsadressen.

Merk: For å viderekoble WWW og rotdomenet (kalles også «det nakne domenet») kan du også bruke viderekobling til nettadresse.

Endre eller slette poster

Du kan når som helst endre eller slette poster. Følg denne fremgangsmåten for å endre eller slette en post:

 1. Logg på Google Domains.
 2. Klikk på Mine domener på venstre side.
 3. Finn domenet du vil oppdatere, og klikk på DNS-fanen .
 4. Rull ned til Syntetiske poster.
 5. Finn posten du vil endre eller slette.
  • For å endre posten, klikk på Endre. Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
  • For å slette posten, klikk på Slett. For å bekrefte slettingen, klikk på Slett i feltet som vises.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?