Tích hợp với Blogger

Có ba cách chính để bạn tích hợp miền với blogger:

Tạo blog mới cho miền của bạn
 1. Mở tab Trang web cho miền của bạn.
 2. Bên dưới nút Xây dựng, chọn một tùy chọn từ thanh Blogger.
  • Nhấp vào Duyệt qua chủ đề để xem thư viện chủ đề hoặc mẫu mà bạn có thể chọn để tạo blog.
  • Xem gói và giá: Blogger luôn miễn phí.
 3. Nhấp vào Tạo để tạo blog của bạn.

  Lưu ý: địa chỉ phải bao gồm một miền phụ và một tên miền ở định dạng subdomain.domain.tld, chẳng hạn: myblog.example.com.

  • Tiêu đề: Nhập tên blog của bạn.
  • Địa chỉ: Giữ nguyên địa chỉ để liên kết WWW với blog của bạn hoặc nhập một miền phụ khác để sử dụng làm địa chỉ cho blog của bạn, chẳng hạn myblog.example.com .
  • Mẫu: Chọn mẫu cho blog của bạn.
 4. Nhấp vào Tạo blog! để tạo blog mới của bạn và bắt đầu viết blog.

  Xem Trung tâm trợ giúp Blogger để biết thêm hướng dẫn về cách tạo và cập nhật blog của bạn.

Kết nối blog do bạn sở hữu hoặc quản lý với miền của bạn

Lưu ý: Bạn phải là chủ sở hữu blog hoặc quản trị viên blog có quyền quản lý cài đặt.

 1. Mở tab Trang web cho miền của bạn.
 2. Trong thanh Blogger, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nút Tạo và chọn Kết nối blog hiện có.

  Hộp thoại lựa chọn blog sẽ hiển thị.

 3. Nhập miền phụ bạn muốn kết nối với blog.
 4. Chọn blog bạn sở hữu hoặc quản lý từ danh sách blog. Nếu bạn không nhìn thấy blog của mình, thì có thể bạn chưa đăng nhập Google Domains bằng cùng ID sử dụng để đăng nhập Blogger. Xem hướng dẫn để Thêm chủ sở hữu miền làm quản trị viên Blogger dưới đây.
 5. Chọn hộp kiểm Chuyển hướng documentationexample.net tới <blog đã chọn của bạn> nếu bạn muốn miền gốc chuyển hướng tới blog cũng như miền phụ bạn nhập vào.
 6. Nhấp vào Kết nối blog.
Kết nối miền của bạn từ Blogger

Bạn có thể sử dụng miền làm miền tùy chỉnh cho blog được lưu trữ trên Blogger.

Lưu ý: Bạn phải là chủ sở hữu blog hoặc quản trị viên blog có quyền quản lý cài đặt.

 1. Đăng nhập Blogger và mở blog của bạn.
 2. Trong trang tổng quan, nhấp vào Cài đặt ở cột bên trái.

 3. Trong vùng Xuất bản, nhấp vào Thiết lập URL Google Domains cho blog của bạn.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy liên kết cho Google Domains, thì có thể bạn chưa đăng nhập Blogger bằng cùng ID sử dụng để đăng nhập Google Domains. Xem hướng dẫn để Thêm chủ sở hữu miền làm quản trị viên Blogger dưới đây.

      

 4. Chọn miền của bạn trong danh sách bên dưới Cài đặt Google Domains và nhấp vào Lưu.

Blog của bạn giờ đây sẽ hiển thị làm trang chủ cho miền của bạn. Bạn cũng có thể liên kết trang web Blogger với miền phụ cụ thể trong miền của bạn. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng miền phụ, hãy xem phần Làm thế nào để sử dụng tên miền tùy chỉnh cho blog của tôi? trong trung tâm trợ giúp Blogger.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Chuyển tiếp miền trong Google Domains để chuyển hướng lưu lượng từ miền của bạn tới trang web Blogger. Khi người dùng truy cập miền của bạn, họ sẽ được chuyển hướng đến trang web Blogger và sẽ nhìn thấy url blogger trong trình duyệt của họ. Để biết thêm thông tin về Chuyển tiếp miền, hãy xem phần Chuyển tiếp web.

Quyền sở hữu miền và đăng nhập Blogger

Việc tích hợp miền của bạn với blog yêu cầu bạn đăng nhập Google Domains và Blogger bằng cùng ID (địa chỉ email). Nếu bạn đăng nhập Google Domains bằng ID khác với ID dùng để đăng nhập Blogger, thì hãy mở rộng hướng dẫn sau đây để thêm chủ sở hữu Miền cho Blogger với tư cách là quản trị viên blog của bạn:

Thêm chủ sở hữu miền với tư cách là quản trị viên Blogger
 1. Đăng nhập Blogger với tư cách là quản trị viên blog.
 2. Trong trang tổng quan, nhấp vào Cài đặt ở cột bên trái.

 3. Trong vùng Quyền, nhấp vào Thêm tác giả bên dưới danh sách Tác giả blog.

 4. Mời chủ sở hữu miền (ID bạn sử dụng để đăng nhập Google Domains) làm cộng tác viên.
 5. Truy cập email của bạn để biết địa chỉ bạn vừa mời. Bạn sẽ nhìn thấy lời mời đóng góp cho blog.

 6. Mở email và làm theo hướng dẫn để chấp nhận lời mời.
 7. Quay lại Blogger. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là quản trị viên blog.

 8. Trong vùng Quyền trong danh sách tác giả blog, sử dụng menu thả xuống bên cạnh ID bạn vừa mời để đặt ID đó làm quản trị viên. Có thể bạn phải làm mới cửa sổ trình duyệt để xem lời mời đã chấp nhận.

 9. Đăng xuất và đăng nhập lại Blogger bằng ID bạn vừa mời.

     

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn về cách thêm quản trị viên cho Blogger trong bài viết của trung tâm trợ giúp Blogger có tên là Giới thiệu về quản trị viên blog

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?