הטמעת דומיין ב-Blogger

יש שלוש דרכים עיקריות שבהן אפשר להטמיע דומיין ב-Blogger:

ליצור בלוג חדש לדומיין
 1. נכנסים לחשבון ב-Google Domains.
 2. בוחרים את שם הדומיין.
 3. בחלונית הניווט הימנית, לוחצים על Website (אתר).
 4. בקטע Website configuration options (אפשרויות תצורה של אתר), בוחרים באפשרות Build website (בניית אתר).
 5. בקטע Blog (בלוג), לוחצים על Continue (המשך).
 6. לוחצים על Start with Blogger (התחלת השימוש ב-Blogger).
 7. לוחצים על Continue (המשך) ופועלים לפי ההוראות באתר Blogger לבניית בלוג.

לקבלת הוראות נוספות בנוגע ליצירה ולעדכון של הבלוג, אפשר לבקר במרכז העזרה של Blogger.

לקשר לדומיין בלוג שנמצא בבעלותכם או שאתם מנהלים

הערה: עליכם להיות הבעלים של הבלוג או מנהלי מערכת של הבלוג עם הרשאה לניהול הגדרות הבלוג.

 1. נכנסים לחשבון ב-Google Domains.
 2. בוחרים את שם הדומיין.
 3. בתפריט השמאלי, לוחצים על Website (אתר)ואזBuild website (בניית אתר).
 4. בקטע "Blog" (בלוג), לוחצים על Continue (המשך).
 5. לוחצים על Sign in to existing account (כניסה לחשבון קיים).
 6. בקטע "Subdomain" (תת-דומיין), מזינים www או את תת-הדומיין שרוצים לקשר לבלוג.
 7. בקטע Blog (בלוג), בוחרים את הבלוג. 
  1. הערה: צריך להיכנס ל-Google Domains באמצעות אותו חשבון שבו השתמשתם כדי להירשם ל-Blogger. הקפידו להוסיף את הבעלים של הדומיין כמחבר של הבלוג. מומלץ לקרוא את המאמר איך לקבוע למי תינתן גישה לבלוג.
 8. לוחצים על Connect blog (קישור הבלוג)
המלצה: אם ברצונכם להפנות אוטומטית את דומיין השורש (example.com) אל subdomain.example.com, צריך לסמן את התיבה "Also redirect example.com to [Blog name]‎" (אני רוצה להפנות גם את example.com אל [שם הבלוג]).
קישור לדומיין מ-Blogger

אפשר להשתמש בדומיין שלכם בתור דומיין מותאם אישית עבור בלוג שמתארח ב-Blogger.

הערה: עליכם להיות הבעלים של הבלוג או מנהלי מערכת של הבלוג עם הרשאה לניהול הגדרות הבלוג.

 1. מתחברים ל-Blogger ופותחים את הבלוג.
 2. בדף הסקירה הכללית, לוחצים על Settings ואז על Basic בעמודה השמאלית.
 3. באזור Publishing, לוחצים על האפשרות Setup a Google Domains URL for your blog.
  הערה: אם אתם לא רואים את הקישור ל-Google Domains, ייתכן שאתם לא מחוברים ל-Blogger באמצעות אותו מזהה שבו אתם משתמשים כדי להתחבר ל-Google Domains. לפרטים, אפשר לעיין במאמר Control access to your blog במרכז העזרה של Blogger. חשוב להוסיף את הבעלים של הדומיין כמנהל מערכת של הבלוג, ולהיכנס ל-Blogger עם אותו מזהה שמשמש את הבעלים של הדומיין.
 4. מזינים את תת-הדומיין הרצוי, או משאירים אותו ריק כדי להשאיר את תחילת הכתובת כ-www.
 5. מהרשימה שמתחת ל-Google Domains Settings, בוחרים את הדומיין ולוחצים על Save.

   

עכשיו הבלוג אמור להופיע בתור דף הבית של הדומיין. תוכלו גם לקשר אתרים של Blogger לתת-דומיינים ספציפיים של הדומיין. לקבלת הוראות בנוגע לשימוש בתת-דומיין, אפשר לעיין במאמר How do I use a custom domain name for my blog? במרכז העזרה של Blogger.

אפשר ללחוץ כאן להצגת תמונה לדוגמה

הערה: כדי להפנות תנועה מהדומיין שלך לאתר Blogger, אפשר להשתמש גם בתכונה 'העברה לאתר אחר' ב-Google Domains. כאשר משתמשים ייכנסו לדומיין, הם יופנו לאתר Blogger ויראו את כתובת האתר של Blogger בדפדפנים שלהם. למידע נוסף על העברה לאתר אחר, ראה העברה לאתר אחר.

הבעלות על הדומיין וההתחברות ל-Blogger

כדי להטמיע את הדומיין שלכם בבלוג שבבעלותכם, עליכם להתחבר ל-Google Domains ול-Blogger באמצעות אותו מזהה (כתובת אימייל). אם המזהה שבאמצעותו אתם נכנסים ל-Google Domains שונה מהמזהה שבאמצעותו אתם נכנסים ל-Blogger, אפשר להיעזר במאמר Control access to your blog במרכז העזרה של Blogger. חשוב להוסיף את הבעלים של הדומיין כמנהל מערכת של הבלוג, ולהיכנס ל-Blogger עם אותו מזהה שמשמש את הבעלים של הדומיין.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?