Liên hệ hỗ trợ

Trung tâm trợ giúp Google Domains luôn sẵn sàng giúp bạn. Ngoài ra, bạn có thể nói chuyện với nhân viên hỗ trợ qua trò chuyện, điện thoại hoặc email.

Để liên hệ hỗ trợ:

 1. Nhấp vào liên kết Liên hệ hỗ trợ ở cuối màn hình Google Domains.

  Hoặc nhấp vào liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cột bên phải của trung tâm trợ giúp.

 2. Chọn Trò chuyện, Cuộc gọi hoặc Email.
  • Nếu bạn chọn Trò chuyện, một hộp sẽ bật lên hiển thị địa điểm của bạn trong hàng đợi và phiên trò chuyện của bạn sẽ bắt đầu ngay.

  • Trong hộp thoại bật lên Gọi cho chúng tôi hoặc Gửi email cho chúng tôi, hãy nhập tên, số điện thoại của bạn nếu được yêu cầu và tóm tắt ngắn gọn về sự cố. Điều này giúp nhân viên hỗ trợ sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn.

 3. Nhấp vào Tạo mã PIN để tạo mã PIN hỗ trợ. Mã PIN hỗ trợ là một mã sẽ nhanh chóng cấp cho nhân viên hỗ trợ quyền truy cập vào tài khoản của bạn mà không để lộ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn. Mã PIN hỗ trợ chỉ có giá trị trong 15 phút.

  Bạn có thể tạo một mã pin khác bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết Liên hệ với chúng tôi ở cuối màn hình Google Domains

  Trò chuyện: Phiên trò chuyện của bạn với một trong các nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay.

  Điện thoại: Bạn sẽ sớm nhận được cuộc gọi điện thoại từ nhân viên hỗ trợ của chúng tôi.

  Email: Bạn sẽ nhận được xác nhận tự động qua email gần như ngay lập tức. Bạn sẽ sớm nhận được câu trả lời cho sự cố qua email.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?