Welcome sa Google Domains (Beta)

Idisensyo at ginawa ang Google Domains upang gawing mas madali ang pagpunta online at mas simple ang pamamahala sa iyong domain.

Binibigyang-daan ka naming maghanap, bumili, maglipat, at mamahala ng mga domain mo at direkta ka naming ikokonekta sa mga gumagawa ng website gaya ng Shopify, Squarespace, Weebly, at Wix.

Feedback

Sa panahon ng beta, kailangan namin ng tulong mo sa pagbibigay ng feedback upang maipagpatuloy namin ang pagpapahusay sa produkto. Magagamit mo ang form na ito.

Availability

Kasalukuyang available ang Google Domains para lang sa mga user sa US.

Paunawa: Tutukuyin ang lokasyon mo sa pamamagitan ng billing address para sa credit card na ginagamit mo sa iyong Google account upang bumili o maglipat ng domain.

Matuto Pa

Tingnan ang mga paksa sa tulong na ito upang matuto pa tungkol sa paggamit ng Google Domains:

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?