Báo cáo lạm dụng

Với tư cách là tổ chức đăng ký tên miền, Google ưu tiên cung cấp công cụ bảo mật, an toàn và tập trung vào người dùng để cho phép cá nhân và doanh nghiệp hiện diện trực tuyến.

Chúng tôi hiểu rằng đôi khi bạn có thể thắc mắc hoặc quan ngại về nội dung trên một miền được đăng ký thông qua Google Domains. Trong hầu hết các trường hợp, cách giải quyết tốt nhất cho tranh chấp về một trang web cụ thể (hoặc một mảng nội dung cụ thể trên trang web) là giải quyết trực tiếp với người đăng ký hoặc chủ sở hữu nội dung chịu trách nhiệm về nội dung đó. Google không phải là người tạo ra nội dung vi phạm đó, Google không có quyền kiểm soát hoặc xóa từng nội dung khỏi miền và Google không thể dàn xếp tranh chấp về nội dung trên miền.

Do đó, nếu bạn quan tâm đến nội dung trên miền được đăng ký qua Google Domains, thì lựa chọn tốt nhất là liên hệ với người đăng ký có trách nhiệm quản lý miền đó. Vui lòng xem phần Tra cứu WHOIS để biết cách liên hệ với người đăng ký.

Nếu bạn có quan ngại pháp lý về nội dung trên miền đã được đăng ký qua Google Domains, vui lòng tham khảo phần Xóa thông tin khỏi miền. Bạn cũng có thể liên hệ với registrar-abuse@google.com để biết thêm thông tin về báo cáo lạm dụng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?