Mag-ulat ng pang-aabuso

Priyoridad ng Google bilang registrar na magbigay ng mga secure, ligtas, at nakatuon sa user na tool na nagbibigay-daan sa mga indibidwal at negosyo na mag-online.

Nauunawaan namin na maaari kang magkaroon ng mga tanong o alalahanin kung minsan tungkol sa content na nasa domain na nakarehistro sa pamamagitan ng mga domain ng Google. Sa karamihan ng mga sitwasyon, ang isang di-pagkakaunawaan tungkol sa isang partikular na website (o isang partikular ng bahagi ng content sa isang website) ay pinakamahusay na nalulutas nang direkta sa pamamagitan ng registrant o may-ari ng content na responsable para sa content na iyon. Hindi Google ang gumawa ng nakakapanakit na content, walang paraan ang Google sa pagkontrol o pag-alis ng mga bahagi ng content mula sa isang domain, at hindi maaaring mamagitan ang Google sa mga di-pagkakaunawaan sa content na nasa isang domain.

Bilang resulta, kung ikaw ay may alalahanin tungkol sa isang domain na nakarehistro sa pamamagitan ng Google Domains, ang pinakamahusay mong opsyon ay makipag-ugnayan sa registrant na namamahala sa domain. Pakitingnan ang Paghahanap sa WHOIS upang matutunan kung paano makipag-ugnayan sa isang registrant.

Kung mayroon kang legal na alalahanin tungkol sa content na nasa isang domain na nakarehistro sa Google Domains, kumonsulta sa Pag-aalis ng impormasyon sa isang domain. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa registrar-abuse@google.com para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga ulat sa pag-abuso.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?