Isama sa Google App Engine

Maaari mong i-configure ang iyong domain para mag-host ng AppEngine app sa pamamagitan ng Google Developer Console:

  1. Pumunta sa Developers Console at piliin ang iyong proyekto o application.
  2. Sa kaliwang menu ng navigation, mag-click sa I-compute para i-expand ito at piliin ang App Engine.
  3. Mag-click sa tab na Mga Custom na Domain para i-verify ang domain at idagdag ang custom na pagmamapa. Para sa mga tagubilin, tingnan ang Magdagdag ng custom na domain para sa iyong application.
    Tandaan: Kapag vine-verify ang iyong domain, kung hindi mo makita ang Google Domains sa listahan ng mga pagpipilian, piliin ang "Iba Pa" at sundin ang mga direksyon sa paggawa ng TXT record.
  4. Bumalik sa Google Domains.
  5. Piliin ang pangalan ng iyong domain.
  6. Sa kaliwang panel ng navigation, i-click ang DNS.
  7. Mag-scroll pababa sa Mga custom na resource record at gumawa ng tala ng CNAME na nagmamapa ng subdomain para sa iyong app sa ghs.googlehosted.comCNAME record for App Engine

Tandaan: Na-disable ang mga synthetic na talaan ng App Engine sa Google Domains.

Kung may dati ka nang synthetic na record ng App Engine, hindi ka makakaranas ng anumang pagbabago. Maaari mong i-delete ang iyong synthetic na record ng App Engine, ngunit hindi ka makakagawa ng anumang iba pang pagbabago rito. Gamitin ang mga tagubilin sa itaas para i-configure ang mga bagong pagsasama sa App Engine.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?