Chính sách hoàn lại tiền của Google Domains

Chính sách hoàn lại tiền của Google Domains được trình bày sau đây:

  • Miền có thể được hoàn lại tiền trong vòng 5 ngày kể từ lần mua đầu tiên (đăng ký đầu tiên).
  • Bạn có thể không nhận được tiền hoàn lại cho hơn 3 miền một năm (bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng liên tiếp nào).
  • Miền đặc biệt và miền được chuyển sang tài khoản của bạn không được hoàn lại tiền.
  • Khi hủy đăng ký miền .jp, bạn sẽ không được hoàn lại tiền.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Domains để bắt đầu yêu cầu hoàn lại tiền. Đăng ký miền của bạn sẽ bị hủy sau khi khoản tiền hoàn lại được xử lý.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?