เกี่ยวกับระเบียนสัญลักษณ์แทน

ระเบียนสัญลักษณ์แทนคือระเบียนทรัพยากรประเภทหนึ่งซึ่งจะใช้ในการจับคู่โดเมนย่อยอย่างน้อย 1 รายการ หากโดเมนย่อยเหล่านี้ไม่มีระเบียนทรัพยากรระบุไว้ เราระบุระเบียนสัญลักษณ์แทนเป็นป้ายกำกับชื่อโดเมนที่อยู่ทางซ้ายสุด ซึ่งใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยจุด (.) ตามที่แสดงที่นี่: *.example.com (โปรดทราบว่าคำขอไปยังโดเมนราก example.com จะไม่ทริกเกอร์ระเบียนสัญลักษณ์แทน *.example.com)

ระเบียนสัญลักษณ์แทนสามารถใช้กับประเภทระเบียนทรัพยากร DNS ใดก็ได้ยกเว้นระเบียน NS (เนมเซิร์ฟเวอร์)

ในตัวอย่างด้านล่าง หาก info.example.com และ support.example.com ไม่มีระเบียนทรัพยากรระบุไว้ การค้นหา DNS ของโดเมนย่อยเหล่านี้จะแสดงระเบียน MX ที่ชี้ไปยัง mailhost1.example.com

*.example.com MX 1h 10 mailhost1.example.com

ในตัวอย่างด้านล่าง หาก learning.resouces.example.com และ career.resources.example.com ไม่มีระเบียนทรัพยากรระบุไว้ การค้นหา DNS ของโดเมนที่ย่อยลงไปอีกเหล่านี้จะแสดงระเบียน MX ที่ชี้ไปยัง mailhost2.example.com

*.resources.example.com MX 1h 10 mailhost2.example.com

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างระเบียนสัญลักษณ์แทนสำหรับระเบียนสังเคราะห์ของ Google Domain ได้อีกด้วย

*.example.com Forwarding 1h www.example.com
*.example.com App Engine 1h app-id

หากใช้ระเบียนสัญลักษณ์แทนไม่เหมาะสม ระเบียนอาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ RFC 1034 (หัวข้อ 4.3.3) และ RFC 4592 ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่ RFC 4592 (หัวข้อ 2.2.1)

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร