Pagpapasa ng web

Idinidirekta ng pagpasa sa web ang iyong domain at www.<iyong domain> sa isang kasalukuyang URL. 

Upang ipasa ang iyong domain:

 

 1. Mag-click sa domain name. Pagkatapos ay i-click ang tab na Website .
 2. Mag-scroll pababa at i-click ang Ipasa Web forward icon
 3. Sa kahong Ipasa, maglagay ng URL o IP address sa field (tingnan ang Mga value ng pagpapasa ng domain).
 4. Kung masaya ka sa mga default na value, I-click ang button na Ipasa. Kung hindi naman, i-click ang Mga advanced na opsyon.
  Mga Default na Value:
  • Pansamantala (HTTP 302) na pag-redirect bilang default. Maaari ka ring gumamit ng Permanente (HTTP 301) na pag-redirect. Tingnan ang Uri ng pag-redirect
  • Naka-off ang Pagpasa ng path bilang default. Tingnan ang Pagpasa ng path.
 5. Tiyakin kung naipapasa ang iyong domain sa gustong lokasyon (tingnan ang I-Verify pagpasa ng domain).

Kapag nag-set up ka ng pagpasa sa web, gagawa ang Google Domains ng synthetic na record ng Pagpasa sa web. Kung ide-delete mo ang record na ito, hihinto ang pagpasa sa web. Tingnan ang Mga synthetic na record para sa higit pang impormasyon.

Higit pang tulong...

Mga value ng pagpapasa ng domain

Ipinapakita rito ang mga halimbawa ng mga posibleng value para sa pagpasa ng domain.

 • mga root domain
  • example.com
  • https://example.com
  • http://example.com
 • mga subdomain
  • www.example.com
  • https://support.example.com
  • http://info.example.com
 • mga folder
  • www.example.com/marketing
  • https://www.example.com/products
  • http://www.example.com/services
 • mga web page
  • www.example.com/welcome.html
  • https://www.example.com/login.aspx
  • http://www.example.com/page1.htm
 • Mga IP address
  • 123.123.123.123 (IPv4)
  • 2002:db80:1:2:3:4:567:89ab (IPv6)
Uri ng pag-redirect

Tinutukoy ng uri ng pag-redirect kung paano iniimbak ng mga router at browser ang impormasyon ng iyong pagpasa sa web. Maaari mong piliin ang

 • Binibigyang-daan ka ng Pansamantala (HTTP 302) na pag-redirect na mabilis na i-propagate ang mga pagbabago sa iyong nagpapasang address.
  • Karaniwang hindi kina-cache ng mga browser ang mga 302 na pag-redirect.
  • Maaaring magpuwersa ng paghahanap sa routing table o DNS server para sa pag-redirect sa tuwing isasagawa ito. 
  • Nagpo-propagate nang napakabilis ang mga pagbabagong ginawa mo sa pagpasa sa web.
 • Binibigyang-daan ng Permanente (HTTP 301) na pag-redirect ang mga browser na i-cache ang nagpapasang address.
  • Maaaring makatulong ito sa address na malutas nang medyo mas mabilis sa mga susunod na pagbisita mula sa parehong browser.
  • Maaaring mas matagalan ang mga pagbabago na mag-propagate.

Ang HTTP 302 ay ang default para sa Google Domains. Kung hindi ka nakakatiyak, gamitin ang 302.

Uri ng pag-redirect at pag-rank ng paghahanap

Sa unang pagkakataong ipinatupad ang mga ito, naaapektuhan ng mga 301 at 302 na pag-redirect ang pag-rank ng paghahanap sa ibang paraan. Ngayon, wala nang nakikitang pagkakaiba ang karamihan sa mga search engine, kasama ang Google, sa mga uri ng pag-redirect. 

Pagpapasa ng path

Pinapasa ang path kasunod ng domain name sa parehong path sa bagong address.

 domain is to the left of the / path is to the right

Halimbawa, kung ipinapasa mo ang documentationexample.com sa example.com:

 • Naka-on ang pagpapasa ng path: Ang documentationexample.net/about.html ay magre-redirect sa example.com/about.html 
 • Naka-off ang pagpapasa ng path: Ang documentationexample.net/about.html ay magre-redirect sa example.com

Bilang default, naka-off ang pagpapasa ng path.

Gamitin ang pagpasa ng path kapag magkapareho ang istruktura ng iyong domain na nire-redirect mo at ng kasalukuyan mong domain.

I-verify ang pagpapasa ng domain

Kapag nakapag-set up ka na ng pagpasa ng domain, mahalagang i-verify na mapapasa ang iyong domain sa lokasyong gusto mo.

 1. Kapag na-set up mo na ang Pagpapasa ng web, ang tab na Website ay dapat magpakita ng maliit na larawan ng iyong patutunguhang site. 
 2. I-click ang larawan upang buksan ang patutunguhang site sa isang bagong tab ng browser. 
  Tandaan: Maaaring tumagal nang ilang minuto bago ma-propagate ang iyong mga pagbabago. Kung hindi lumalabas ang iyong patutunguhan, suriin ang URL at subukang muli. 
Mag-click para makakita ng halimbawa
Website tab showing Web forwarding configured
Tingnan ang mga DNS record ng Pagpapasa ng domain

Kapag nag-set up ka ng pagpasa sa web, gagawa ang Google Domains ng synthetic na record ng Pagpasa ng domain na naglalaman ng lahat ng kinakailangang value ng A, AAA, at CNAME record.

Para makita ang record ng Pagpapasa ng domain:

 1. I-click ang tab na DNS   at mag-scroll pababa sa Mga synthetic na talaan
 2. I-click ang simbolong expand icon (>) sa tabi ng synthetic na talaan ng Pagpapasa ng domain para makita ang mga detalye nito. 
 3. Tandaan ang mga A, AAAA, at CNAME na resource record sa synthetic na talaan na ginawa para sa iyo.
Mag-click para makakita ng halimbawa
Domain forward synthetic record
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?