คนกลางสำหรับโดเมน

ICANN กำหนดให้ผู้รับจดทะเบียนโดเมนทั้งหมดต้องจัดเก็บข้อมูลติดต่อของโดเมนไว้ที่คนกลาง การดำเนินการนี้เพื่อให้สามารถมีผู้ตัดสินชี้ขาดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของชื่อโดเมนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้รับจดทะเบียนโดเมน

Iron Mountain Incorporated ทำหน้าที่เป็นคนกลางสำหรับ Google Domains สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ไซต์ www.ironmountain.com

หมายเหตุ: ข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมนของคุณที่จัดเก็บไว้ที่คนกลางจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจดทะเบียนส่วนตัว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร