חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי
true

הפקדת פרטי דומיין בנאמנות

ארגון ICANN דורש מרשמי דומיינים להפקיד בנאמנות את הפרטים ליצירת קשר עם רושם הדומיין. תהליך זה מבטיח את האפשרות לקבל החלטות חד-משמעיות בנוגע לבעלות על שם דומיין במקרה של בעיה עם רשם הדומיינים.

סוכן הנאמנות של Google Domains הוא Iron Mountain Incorporated. מידע נוסף זמין באתר שלו בכתובת www.ironmountain.com.

הערה: הפרטים המופקדים בנאמנות ליצירת קשר עם רושם הדומיין מבוססים על הגדרת הרישום הפרטי של רושם הדומיין.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?