הפקדת פרטי דומיין בנאמנות

ארגון ICANN דורש מרשמי דומיינים להפקיד בנאמנות את הפרטים ליצירת קשר עם רושם הדומיין. תהליך זה מבטיח את האפשרות לקבל החלטות חד-משמעיות בנוגע לבעלות על שם דומיין במקרה של בעיה עם רשם הדומיינים.

סוכן הנאמנות של Google Domains הוא Iron Mountain Incorporated. מידע נוסף זמין באתר שלו בכתובת www.ironmountain.com.

הערה: הפרטים המופקדים בנאמנות ליצירת קשר עם רושם הדומיין מבוססים על הגדרת הרישום הפרטי של רושם הדומיין.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?