ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

การซื้อโดเมน

ในการซื้อโดเมน ให้ทำดังนี้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูว่า Google Domains พร้อมใช้งานในประเทศของคุณหรือไม่ ให้ดูที่ความพร้อมใช้งานของ Google Domains

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาโดเมน

 1. หากคุณไม่เห็นช่องค้นหา ให้คลิกค้นหาโดเมนทางด้านซ้าย
 2. ป้อนชื่อในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า ป้อนชื่อพร้อมส่วนขยาย (เช่น example.com) หรือป้อนแค่ชื่อ (เช่น example) และให้ Google Domains แสดงตัวเลือกต่างๆ
 3. ตรวจสอบผลการค้นหาเพื่อดูว่าโดเมนพร้อมใช้งานหรือไม่
 4. ปรับแต่งการค้นหาของคุณ หากจำเป็น Google Domains จะค้นหาโดเมนที่มีส่วนขยายที่เป็นที่นิยมต่างๆ โดยอัตโนมัติ (หรือโดเมนระดับบนสุด)
  • คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายได้โดยการคลิกเพิ่มส่วนขยายทางด้านขวา ดูรายการโดเมนแบบสมบูรณ์ที่สามารถใช้ได้และราคาที่นี่
  • คุณสามารถดูส่วนท้ายโดเมนที่เป็นได้ทั้งหมดสำหรับสตริงการค้นหาของคุณได้โดยการคลิกส่วนท้ายทั้งหมด
  • ชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องแสดงอยู่ใต้ผลการค้นหาหลัก

ขั้นตอนที่ 2: เลือกโดเมน

 1. เลือกโดเมนโดยการคลิกปุ่มเพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้ง เพื่อเพิ่มโดเมนลงในรถเข็นช็อปปิ้งของคุณ
 2. เลือกโดเมนเพิ่มเติมหรือคลิกปุ่มแสดงรถเข็นช็อปปิ้งเพื่อรีวิวรถเข็นช็อปปิ้งของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ซื้อโดเมน

 1. หากรถเข็นช็อปปิ้งของคุณดูดีแล้ว ให้คลิกปุ่มดำเนินการชำระเงิน
 2. บนป๊อปอัปยืนยันข้อมูลติดต่อ ให้ทำดังนี้
  • ป้อนหรือยืนยันข้อมูลติดต่อของคุณ

   ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับข้อมูลติดต่อสาธารณะสำหรับโดเมนของคุณในฐานข้อมูล WHOIS ให้ดูที่ข้อมูลติดต่อสำหรับวิธีการเปลี่ยนข้อมูลติดต่อหลังจากที่คุณซื้อโดเมนแล้ว

   หมายเหตุ: เฉพาะที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Google Domains เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Domains ของคุณ การป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลอื่นในหน้าจอข้อมูลติดต่อจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Google Domains ของคุณได้

  • เลือกตัวเลือกความเป็นส่วนตัว
  • เลือกรับอีเมล (เลือกหรือไม่เลือกก็ได้)
  • คลิกปุ่มดำเนินการต่อ
 3. ในหน้าต่างการชำระเงินของบัญชี Google ให้ทำดังนี้
  • ตรวจสอบการซื้อของคุณ
  • หากทุกอย่างดูดีแล้ว ให้คลิกปุ่มซื้อ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ชำระเงินด้วย Google

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับการซื้อโดเมน

เมื่อคุณ "ซื้อ" โดเมน จริงๆ แล้วคุณจดทะเบียนโดเมนเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง คุณถือครองสิทธิ์สำหรับโดเมนตลอดระยะเวลาการจดทะเบียน เนื่องจากคุณสามารถต่ออายุการจดทะเบียนโดเมนได้ไม่จำกัด เราจึงมักเรียกผู้จดทะเบียนโดเมนว่าเป็น "เจ้าของ" โดเมน

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะรักษาโดเมนไว้กี่ปี ให้เลือก 1 ปีในการรับโดเมน คุณสามารถเพิ่มจำนวนปีในการจดทะเบียนเพิ่มเติมในภายหลังได้ คุณมีตัวเลือกให้ Google Domains ต่ออายุโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติทุกปี

การใช้อักขระที่ไม่ใช่ ASCII

คุณสามารถใช้อักขระที่ไม่ใช่ ASCII เมื่อค้นหาโดเมน Google Domains สนับสนุนสองวิธีที่แตกต่างกันในการป้อนอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ดังนี้

 • วางอักขระโดยตรงลงในแถบค้นหา เช่น グーグル
 • ป้อนตัวอักษรแสดงแทน Punycode ของอักขระ เช่น xn--qcka1pmc

ส่วนท้ายโดเมนที่แตกต่างกัน (TLDs) สนับสนุนชุดอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ที่แตกต่างกัน Internet Assigned Numbers Authority (IANA) มีรายการชุดอักขระที่ส่วนขยายโดเมนแต่ละรายการสนับสนุน

ผลลัพธ์

หากส่วนท้ายโดเมนไม่สนับสนุนอักขระที่คุณค้นหา ผลลัพธ์จะระบุว่าอักขระพิเศษไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับส่วนขยายของโดเมนนี้ หรือไม่ใช่ชื่อโดเมน

โดเมนพรีเมียม

โดเมนแบบพรีเมียมคือ โดเมนที่นำเสนอสำหรับการขายหรือขายต่อในราคาพรีเมียม มีโดเมนพรีเมียมอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

 • โดเมนพรีเมียมหลังการขาย - โดเมนที่นำเสนอสำหรับการขายต่อโดยเจ้าของในราคาแบบพรีเมียม เมื่อคุณซื้อแล้ว คุณสามารถเพิ่มการจดทะเบียนได้หลายปี และต่ออายุด้วยราคาปกติสำหรับ TLD ของโดเมน (เช่น $12.00 ต่อปีสำหรับ .com)
 • โดเมนพรีเมียมของบริษัทรับจดทะเบียน - โดเมนที่บริษัทรับจดทะเบียนนำเสนอในราคาแบบพรีเมียม ส่วนใหญ่แล้ว การโอน การเพิ่มปีในการจดทะเบียน การต่ออายุ และการกู้คืนจะมีการเรียกเก็บเงินต่างจากราคามาตรฐานสำหรับ TLD ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเท่ากับราคาพรีเมียมเริ่มต้น

ในการรับโดเมนพรีเมียม คุณอาจต้องจ่ายแบบพรีเมียมซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่กำหนดโดยผู้จดทะเบียน ค่าใช้จ่ายนี้จะเพิ่มลงในค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน Google Domains

โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาเพิ่มในการดำเนินการตั้งแต่ 2-3 นาทีไปจนถึงหลายวัน เพราะต้องโอนโดเมนพรีเมียมจากผู้จดทะเบียนปัจจุบันไปให้คุณ ซึ่งไม่เหมือนกับการซื้อโดเมนปกติ

.โดเมน US

ข้อจำกัดนำไปใช้กับโดเมนระดับบนสุดของ .US ผู้จดทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. บุคคลธรรมดา (i) ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (ii) ที่เป็นผู้พำนักถาวรของสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน หรือ (iii) ที่มีภูมิลำเนาหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครอง
 2. เอนทิตีหรือองค์กรของสหรัฐอเมริกาที่ (i) ก่อตั้งภายในหนึ่งในห้าสิบ (50) รัฐของ U.S. เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดนของสหรัฐอเมริกา หรือ (ii) ที่จัดตั้งหรือก่อตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน (รวมถึงรัฐบางกลาง รัฐ หรือในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา หรือส่วนย่อยทางการเมือง และองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา) หรือ
 3. เอนทิตีหรือองค์กรต่างประเทศที่มีตัวตนอย่างสุจริตในสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.neustar.us/ เมื่อคุณซื้อโดเมน .US คุณต้องตอบคำถามที่แสดงด้านล่าง

 • คำอธิบายที่ตรงที่สุดสำหรับคุณคืออะไร
 • คุณใช้โดเมน .US เพื่ออะไร

  หมายเหตุ: การจดทะเบียนแบบส่วนตัวไม่พร้อมใช้งานสำหรับโดเมน .US สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การจดทะเบียนส่วนตัว

ผลการค้นหา

ผลการค้นหาจะแตกต่างกันตามชื่อที่คุณป้อน

 • พร้อมใช้งาน

  หากโดเมนพร้อมใช้งาน Google Domains จะแสดงรายการโดเมนพร้อมด้วยโดเมนระดับบนสุดที่พร้อมใช้งาน ตัวอย่างเช่น example.com, example.net, example.org

 • ไม่พร้อมใช้งาน

  หากโดเมนไม่พร้อมใช้งาน Google Domains จะส่งกลับรายการชื่อที่พร้อมใช้งานที่คล้ายกับโดเมนที่คุณป้อน

 • เป็นเจ้าของแล้ว

  หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว Google Domains จะส่งกลับรายการชื่อที่พร้อมใช้งานที่คล้ายกับโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของ

 • ข้อความค้นหาหลายรายการ

  หากคุณป้อนข้อความค้นหาหลายรายการ (เช่น "cats and dogs") Google Domains จะส่งกลับรายการชื่อที่พร้อมใช้งานที่ใช้คำอย่างน้อย 1 คำ (เช่น "catsanddogs")

 • อักขระที่ไม่ถูกต้อง

  หากคุณป้อนข้อความค้นหาที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง (เช่น "cats! & dogs!" Google Domains จะละเว้นอักขระที่ไม่ถูกต้อง และส่งกลับรายการชื่อที่พร้อมใช้งานตามอักขระที่ถูกต้องที่เหลืออยู่ ("catsdogs") อักขระที่ถูกต้องรวมถึงตัวอักษร ASCII ตั้งแต่ "a" ถึง "z" (คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) ตัวเลขตั้งแต่ "0" ถึง "9" และเครื่องหมายขีดกลาง "-"

 

ขั้นตอนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร