ซื้อโดเมน

สำหรับประเทศที่ Google Domains พร้อมใช้งาน คุณใช้ Google Domains เพื่อซื้อโดเมนได้ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Google Domains จะให้ระยะเวลาการจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี และจะเลือกให้คุณต่ออายุอัตโนมัติ (ขั้นตอนที่ 6 ด้านล่าง)

วิธีซื้อโดเมน

ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อซื้อโดเมน

 1. ค้นหาโดเมนที่ใช้ได้ ระบุโดเมนที่คุณต้องการซื้อ
 2. คลิกเพิ่มลงในรถเข็น
 3. หากต้องการตรวจสอบรถเข็น ให้คลิกดูรถเข็น หากต้องการนำโดเมนออก ให้คลิกถังขยะ ลบ ที่อยู่ถัดจากชื่อ
 4. บางโดเมน (เช่น .US และ .CA) กำหนดให้คุณต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม คลิกป้อนข้อมูลเพื่อดำเนินการ 
 5. เลือกตัวเลือกความเป็นส่วนตัว 
 6. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Google Domains จะเลือกให้คุณต่ออายุโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณอาจเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้ หากต้องการ 
  การต่ออายุอัตโนมัติช่วยรักษาการเป็นเจ้าของโดเมนได้โดยไม่ทำให้คุณพลาดการชำระเงิน เมื่อเปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ Google จะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณทุกปีภายในช่วงเวลาที่โดเมนใกล้จะหมดอายุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการต่ออายุ
 7. คลิกชำระเงินที่ด้านล่างของรถเข็น
 8. ป้อนหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อสำหรับโดเมนนั้นๆ 
  ข้อมูลที่คุณป้อนจะกลายเป็นข้อมูลติดต่อสาธารณะสำหรับโดเมนของคุณในฐานข้อมูล WHOIS
 9. เลือกวิธีการชำระเงิน 
 10. คลิกซื้อ การประมวลผลการจดทะเบียนอาจใช้เวลาสักครู่

โดเมนพรีเมียม

โดเมนพรีเมียมคือโดเมนที่เจ้าของคนปัจจุบันเสนอขายหรือขายต่อในราคาแบบพรีเมียม โดยมี 2 ชนิดด้วยกัน ดังนี้

โดเมนหลังการขาย: เจ้าของโดเมนคนปัจจุบันเสนอขายต่อในราคาแบบพรีเมียม เมื่อซื้อโดเมนมาแล้ว คุณจะเพิ่มการจดทะเบียนได้หลายปี และต่ออายุได้ด้วยราคาปกติสำหรับโดเมนระดับบนสุด (TLD) ของโดเมน (เช่น $12.00 ต่อปีสำหรับ .com)

โดเมนพรีเมียม: บริษัทรับจดทะเบียนเสนอขายในราคาแบบพรีเมียม ในกรณีส่วนใหญ่ บริษัทรับจดทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันสำหรับการโอน เพิ่มปีจดทะเบียน การต่ออายุ และการกู้คืนจากราคาฐานสำหรับส่วนท้ายโดเมนนั้น ในการรับโดเมนพรีเมียม ผู้จดทะเบียนอาจกำหนดให้คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สูงเพียงครั้งเดียว หากมี Google จะเพิ่มค่าใช้จ่ายนี้ลงในค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ 

โดเมน .CA

บุคคลที่จดทะเบียนโดเมนด้วยส่วนท้าย .CA ต้องเป็นไปตามนโยบายเหล่านี้

 • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Canadian Presence อ่านนโยบาย กฎ และขั้นตอนของ CIRA สำหรับรายละเอียด
 • ใช้การจดทะเบียน WHOIS แบบสาธารณะสำหรับบริษัท หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคคล
บุคคลในหมวดหมู่ต่อไปนี้มีตัวเลือกในการใช้การจดทะเบียนส่วนตัว
 • ชนพื้นเมืองอะบอริจินในแคนาดา (ABO)
 • พลเมืองแคนาดา (CCT)
 • ตัวแทนทางกฎหมายของพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของแคนาดา (LGR)
 • ผู้พำนักถาวรของแคนาดา (RES)

โดเมน .US

ข้อจำกัดนำไปใช้กับโดเมนระดับบนสุดของ .US ผู้จดทะเบียนต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • บุคคลธรรมดา (i) ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (ii) ที่เป็นผู้พำนักถาวรของสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน หรือ (iii) ที่มีภูมิลำเนาหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครอง
 • เอนทิตีหรือองค์กรของสหรัฐอเมริกาที่ (i) ก่อตั้งภายในหนึ่งในห้าสิบ (50) รัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดนของสหรัฐอเมริกา หรือ (ii) จัดตั้งหรือก่อตั้งภายใต้กฎหมายของรัฐของสหรัฐอเมริกา เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย หรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน (รวมถึงรัฐบาลกลาง รัฐ หรือในท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา หรือส่วนย่อยทางการเมือง และองค์กรที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา) หรือ
 • เอนทิตีหรือองค์กรต่างประเทศที่มีตัวตนอย่างสุจริตในสหรัฐอเมริกาหรือพื้นที่ครอบครองหรือดินแดน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.neustar.us/

การจดทะเบียนแบบส่วนตัวไม่พร้อมใช้งานสำหรับโดเมน .US

โดเมน .FR

ผู้ซื้อโดเมน .FR ต้องพำนักอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ดูสหภาพยุโรป: ประเทศสำหรับรายชื่อประเทศที่เป็นสมาชิก

โดเมน .JP

บริการจดทะเบียนโดเมนของญี่ปุ่นกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่จดทะเบียนโดเมน .JP ต้องมีที่อยู่ทางไปรษณีย์ถาวรในประเทศญี่ปุ่น หากไม่มีที่อยู่ดังกล่าว ฝ่ายบริการจดทะเบียนโดเมน JP จากบริษัท GMO Internet, Inc. (ผู้รับจดทะเบียนระเบียน) จะแนะนำที่อยู่ที่เชื่อถือได้ในประเทศญี่ปุ่นให้สำหรับการจดทะเบียน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร