Domänregistrering

Om du vill registrera en ny domän måste du köpa minst ett års registrering. Följ anvisningarna i Köpa en domän.

 


 

Gör så här om du vill lägga till ytterligare registrering i en domän du äger:

  1. Klicka på Mina domäner i navigeringsfältet till vänster och klicka på domännamnet.
  2. Klicka på fliken Expires eller .
  3. Välj antal år för registreringen under Registrering och klicka på Lägg till.
  4. Betala registreringsavgiften via Google.

Du kan när som helst lägga till ytterligare registrering upp till maximalt 10 år.

 


 

Så här aktiverar du automatisk förnyelse:

  1. Klicka på fliken Slutar gälla .
  2. Under rubriken Registrering klickar du på Aktivera automatisk förnyelse.

    Obs! När du har aktiverat automatisk förnyelse ändras ikonen för Slutar gälla till

    .

När registreringen är aktiverad så förnyas den automatiskt varje år på utgångsdatumet. Registreringsavgiften debiteras automatiskt till ett kreditkort som är kopplat till ditt Google-konto. Den automatiska förnyelsen fungerar bara så länge kreditkortet är giltigt.

Mer hjälp ...

Om domänregistrering

Du kan registrera en domän för en period på 1 till 10 år. Du behåller rättigheterna till domänen under hela registreringsperioden.

Det finns ingen gräns för hur länge du kan förnya registreringen av en domän. Vid varje givet tillfälle kan du dock förnya registreringen i maximalt 10 år.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?