Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Domeinregistratie

Wanneer u een nieuw domein wilt registreren, moet u minimaal één jaar registratie aanschaffen. Volg de instructies in Een domein kopen.

 


 

U kunt als volgt extra registratiejaren toevoegen aan een domein dat u bezit:

  1. Klik in de linkerkolom op Mijn domeinen en klik vervolgens op de domein.
  2. Klik op het tabblad Expires of .
  3. Selecteer onder Registratie het aantal registratiejaren en klik op de knop Toevoegen.
  4. Betaal de registratiekosten via Google.

U kunt altijd extra registratiejaren toevoegen, tot een maximum van tien jaar.

 


 

To enable auto-renew, do the following:

  1. Click the Expires tab .
  2. Under the Registration heading, click Turn on auto-renew.

    Note: Once you enable auto-renew the icon for the Expires tab will change to

    .

Zodra automatische verlenging is ingeschakeld, wordt uw domeinregistratie ieder jaar automatisch verlengd op de vervaldatum. De registratiekosten worden op uw creditcard in rekening gebracht via uw Google-account Automatische verlenging werkt alleen als uw creditcard geldig is.

Meer hulp...

Over domeinregistratie

U kunt een domein registreren voor een periode van een tot tien jaar. U behoudt de rechten voor het domein voor de duur van de registratieperiode.

U kunt de registratie van een domein oneindig verlengen. Een domein kan echter nooit voor langer dan tien jaar worden geregistreerd.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?