Pamahalaan ang iyong pagpaparehistro ng domain

Kung binili mo ang iyong domain sa pamamagitan ng G Suite, pamahalaan ang iyong pagpaparehistro sa Google Admin console.

Kapag bumili ka ng domain, ipaparehistro mo ito sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Sa panahon ng pagpaparehistrong ito, mananatili sa iyo ang mga karapatan sa domain name na iyon.

Habang at pagkatapos ng iyong paunang panahon ng pagpaparehistro, may mga sitwasyon kung saan maaaring kailanganin mong gawin ang mga sumusunod na pagkilos para pamahalaan ang iyong domain:

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?