Pagpaparehistro ng domain

Upang iparehistro ang isang bagong domain, kailangan mong bumili ng kahit isa lang na isang taon na pagpaparehistro. Sundin ang mga tagubilin sa Bumili ng domain

 


 

Upang magdagdag ng higit pang pagpaparehistro sa isang domain na pagmamay-ari mo, gawin ang sumusunod:

  1. I-click ang Aking mga domain sa navbar sa kaliwa at i-click ang domain name.
  2. I-click ang tab na Expires o .
  3. Sa ilalim ng Pagpaparehistro, piliin ang bilang ng mga taon ng pagpaparehistro at i-click ang button na Idagdag.
  4. Bayaran ang mga bayarin sa pagpaparehistro gamit ang Google.

Maaari kang maglagay ng karagdagang pagpaparehistro anumang oras, hanggang sa maximum na 10 taon.

 


 

Upang i-enable ang auto-renew, gawin ang mga sumusunod:

  1. I-click ang tab na Mag-e-expire sa loob ng .
  2. Sa ilalim ng heading na Pagpaparehistro, i-click ang I-on ang auto-renew.

    Tandaan: Kapag na-enable mo ang auto-renew, ang icon para sa tab na Mag-e-expire sa loob ng ay magiging

    .

Kapag na-enable, awtomatikong mare-renew ang pagpaparehistro ng iyong domain sa tuwing petsa ng pag-expire kada taon. Sisingilin ang bayarin sa pagpaparehistro sa iyong credit card gamit ang iyong Google account. Gumagana lang ang awtomatikong pag-renew habang may bisa ang iyong credit card.

Higit pang tulong ...

Tungkol sa pagpaparehistro ng domain

Maaari mong iparehistro ang iyong domain sa loob ng yugto ng panahon na 1 hanggang 10 taon. Mananatili sa iyo ang mga karapatan para sa tagal na panahon ng pagpaparehistro.

Maaari mong i-renew ang pagpaparehistro ng domain sa loob ng hindi tiyak na panahon. Gayunpaman, 10 taon na maximum na bilang ng taon maaaring iparehistro sa loob ng anumang ibinigay na yugto.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?