ยืนยันโดเมนของคุณ

เมื่อคุณซื้อหรือโอนโดเมนเข้ามาโดยใช้ Google Domains แล้ว Google จะยืนยันว่าคุณเป็นผู้จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ การยืนยันโดยอัตโนมัตินี้หมายความว่าคุณสามารถเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google กับโดเมนของคุณได้ในทันที

หากคุณโอนโดเมนออกจาก Google Domains ไปยังผู้รับจดทะเบียนอื่น คุณจะต้องยืนยันโดเมนของคุณ หากคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google กับโดเมนของคุณต่อไป

ในยืนยันโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เริ่มด้วยการยืนยันไซต์ในคอนโซลของ Google Search
  2. ไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่ใช้กับโดเมนของคุณใต้การยืนยันโดเมนของ Google

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

การยืนยันโดเมนของ Google

ในการยืนยันผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เหล่านี้ ให้ทำตามวิธีการที่ลิงก์

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

API

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร