I-verify ang iyong domain

Kapag bumili o naglipat ka ng domain papasok gamit ang Google Domains, awtomatikong vine-verify ng Google na ikaw ay isang registrant. Ang awtomatikong pag-verify na ito ay nangangahulugan na maaari mong simulan kaagad ang paggamit ng mga produkto at serbisyo ng Google gamit ang iyong domain.

Kung maglilipat ka ng domain palabas sa Google Domains at patungo sa ibang registrar, kakailanganin mo na i-verify ang iyong domain kung gusto mong ipagpatuloy ang paggamit ng mga produkto at serbisyo ng Google gamit ang iyong domain.

Upang i-verify ang iyong domain, gawin ang sumusunod:

  1. Magsimula sa Google Search Console, Pag-verify ng site.
  2. Lumipat sa ibang produkto at serbisyo na nalalapat sa iyong domain sa ilalim ng Pag-verify ng Google domain.

Higit pang tulong ...

Pag-verify ng Google domain
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?