Thanh toán với Google

Để thanh toán với Google, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Từ giao dịch hiện tại, đang tiến hành của bạn, nhấp vào nút ThêmChuyển hoặc Thanh toán.
 2. Nếu bạn đang đăng ký miền .US, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bật lên Có vẻ như bạn đang đăng ký miền .US.
  • Trả lời các câu hỏi về mục đích sử dụng miền của bạn. (xem phần Chính sách yêu cầu usTLD Nexus - áp dụng hạn chế).
  • Nhấp vào nút Tiếp tục.
 3. Trên cửa sổ bật lên Xác nhận thông tin liên hệ:
  • Thêm hoặc xác nhận thông tin liên hệ của bạn.
  • Chọn một tùy chọn bảo mật (xem phần Đăng ký riêng tư - áp dụng hạn chế).
  • Nhấp vào hộp kiểm nếu bạn muốn nhận được email.
  • Nhấp vào nút Tiếp tục.
 4. Trên cửa sổ bật lên Xem lại giao dịch mua của bạn:
  • Chọn tùy chọn thanh toán.
  • Lưu ý liên kết cho Google Domains và điều khoản thanh toán của bên thứ ba.
  • Nhấp vào nút Mua.
 5. Nếu giao dịch mua thành công, cửa sổ bật lên Cảm ơn bạn đã mua sẽ xuất hiện:
  • Lưu ý thông tin mua.
  • Nhấp vào nút Xong.

Lưu ý: Tài khoản Google của bạn sẽ chỉ cấp nhận thẻ tín dụng có địa chỉ thanh toán ở Hoa Kỳ cho giao dịch mua miền. Tất cả các giao dịch được thực hiện bằng USD (đô la Mỹ) và mọi phí giao dịch nước ngoài hiện hành sẽ áp dụng.

Trợ giúp thêm ...

Giới thiệu về thanh toán với Google

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?