ระเบียนทรัพยากร

Google Domains สนับสนุนระเบียนทรัพยากร DNS และระเบียนสัญลักษณ์แทน DNS ระเบียนเหล่านี้ทั้งหมดมีช่องชื่อ/ประเภท/TTL/ข้อมูล (โปรดดูที่เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร) โดเมนสามารถมีระเบียนทรัพยากรได้สูงสุด 100 รายการ

ระเบียนทรัพยากรและเนมเซิร์ฟเวอร์

โปรดทราบว่าระเบียนที่คุณกำหนดค่าใน Google Domains จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google เท่านั้น หากใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองจะมีข้อความแสดงที่ด้านบนของแท็บ DNS และคุณควรกำหนดค่าระเบียนทรัพยากร รวมถึงระเบียนสัญลักษณ์แทนกับผู้ให้บริการ DNS

เพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร

ชุดระเบียน

Google Domains จะจัดกลุ่มระเบียนเป็นชุดเพื่อให้ง่ายต่อการดูและจัดการ ชุดระเบียนประกอบด้วยระเบียนที่มีชื่อ, ประเภท และ TTL เดียวกัน แต่มีค่าข้อมูลแตกต่างกัน

หากมีชุดระเบียนที่มีชื่อและประเภทเดียวกันอยู่แล้ว ระบบจะเพิ่มระเบียนไปยังชุดที่ตรงกันนี้และอัปเดต TTL เมื่อคุณสร้างระเบียน หากไม่มีชุดที่ตรงกัน ระบบจะสร้างชุดใหม่ขึ้นมาและผนวกเข้ากับรายการชุดระเบียน

ระเบียนทรัพยากร

ระเบียนทรัพยากร DNS จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนของคุณและกำหนดองค์ประกอบที่สนับสนุนโดเมน ระเบียนทรัพยากรจะจัดเก็บไว้กับเนมเซิร์ฟเวอร์และจะมีการเข้าถึงในระหว่างการค้นหา DNS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง โปรดดูที่เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร


ในการเพิ่มระเบียนทรัพยากร ให้ทำดังนี้

 1. คลิกโดเมนของฉัน แล้วคลิกชื่อโดเมน
 2. คลิกแท็บ DNS
 3. เลื่อนไปที่หัวข้อระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเอง
 4. เพิ่มค่าของช่องในกล่องสีเทาโดยใช้ไอคอน + และปุ่มเพิ่ม


ในการแก้ไขระเบียนทรัพยากร ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่มแก้ไขข้างชุดระเบียน การทำเช่นนี้จะทำให้ระเบียนทั้งหมดในชุดสามารถแก้ไขได้

 2. คลิกไอคอน + เพื่อเพิ่มระเบียน คลิกไอคอน x เพื่อลบระเบียนเดียว
 3. คลิกปุ่มบันทึก

  (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถเพิ่มระเบียนได้โดยใช้กล่องสีเทา ระบบจะเพิ่มระเบียนลงในชุดที่ตรงกัน หากมี)

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในระเบียนทรัพยากร ระบบอาจใช้เวลานานเท่ากับความยาวของเวลา TTL เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเพิ่มระเบียนทรัพยากรใหม่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะเห็นระเบียนนั้นได้ภายในประมาณ 5 นาที


ในการลบระเบียนทรัพยากร ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่มลบเพื่อลบระเบียนทั้งหมดในชุด
 2. ที่ป๊อปอัป ให้คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ใช้ปุ่มแก้ไขและไอคอน x ในการลบระเบียนเดียว)

ระเบียนสัญลักษณ์แทน

ระเบียนสัญลักษณ์แทน DNS จะใช้ในการจับคู่โดเมนย่อยอย่างน้อย 1 รายการ หากโดเมนย่อยเหล่านี้ไม่มีระเบียนทรัพยากรระบุไว้ คุณสามารถสร้างระเบียนสัญลักษณ์แทนสำหรับระเบียนทรัพยากร DNS และระเบียนสังเคราะห์ของ Google Domain ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่าง โปรดดูที่เกี่ยวกับระเบียนสัญลักษณ์แทน

เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS (เนมเซิร์ฟเวอร์)

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS มี

 • ระเบียนทรัพยากร NS ที่ระบุโดเมนราก (@ หรือ example.com) คุณไม่ต้องสร้างระเบียนเหล่านี้ และระเบียนเหล่านี้จะไม่แสดงภายใต้หัวข้อระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเองบนแท็บ DNS เนื่องจากระเบียนเหล่านี้จะจัดการโดย Google Domains (หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains) หรือโดยผู้ให้บริการ DNS ของคุณ (หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง) เฉพาะตัวระบุเนมเซิร์ฟเวอร์ (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) เท่านั้นที่จะแสดงใต้หัวข้อเนมเซิร์ฟเวอร์บนแท็บ DNS คุณสามารถเปลี่ยนตัวระบุได้ (เปลี่ยนจากเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google ไปเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระเบียน NS ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เนมเซิร์ฟเวอร์
 • ระเบียนทรัพยากร NS ที่ระบุโดเมนย่อยของคุณ (info.example.com, support.example.com) คุณต้องสร้างระเบียนเหล่านี้โดยการเลือกประเภท NS ใต้หัวข้อระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเองบนแท็บ DNS เมื่อสร้างแล้ว ระเบียนเหล่านี้จะแสดงอยู่ใต้หัวข้อระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเอง คุณสามารถแก้ไขและลบระเบียนเหล่านี้ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร