Rekordy zasobów

Google Domains obsługuje rekordy zasobów DNS i rekordy DNS z symbolem wieloznacznym. Wszystkie te rekordy mają pola Nazwa/Typ/TTL/Dane (patrz Informacje o rekordach zasobów).

Rekordy zasobów i serwery nazw

Pamiętaj, że rekordy skonfigurowane w Google Domains działają tylko wtedy, gdy używasz serwerów nazw Google. Jeśli korzystasz z niestandardowych serwerów nazw, u góry sekcji DNS wyświetla się powiadomienie, a rekordy zasobów oraz rekordy z symbolem wieloznacznym należy skonfigurować u dostawcy DNS.

Więcej informacji o rekordach zasobów

Zestawy rekordów

Google Domains grupuje rekordy w zestawy, aby ułatwić ich przeglądanie i zarządzanie nimi. Zestaw rekordów składa się z jednego lub większej liczby rekordów o tej samej nazwie, typie i wartości TTL, ale o różnych danych.

Jeśli w momencie tworzenia rekordu istnieje zestaw o tej samej nazwie i typie, rekord zostaje do niego dodany, a wartość TTL zostaje zaktualizowana. Jeżeli nie ma pasującego zestawu, zostaje utworzony nowy, który jest następnie dodawany do listy zestawów rekordów.

Rekordy zasobów

Rekordy zasobów DNS udostępniają informacje o domenie oraz definiują obsługujące ją komponenty. Rekordy zasobów są przechowywane na serwerze nazw, a dostęp do nich następuje podczas wyszukiwań DNS. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z przykładami, przeczytaj Informacje o rekordach zasobów.


Aby dodać rekordy zasobów:

 1. Zaloguj się w Google Domains.
 2. Wybierz nazwę swojej domeny.
 3. Otwórz menu Menu.
 4. Kliknij DNS.
 5. Przewiń do sekcji Niestandardowe rekordy zasobów.
 6. Dodaj wartości pól w szarych prostokątach za pomocą ikony + i przycisku Dodaj.

Aby edytować rekordy zasobów:

 1. Kliknij przycisk Edytuj obok zestawu. Spowoduje to, że wszystkie rekordy w zestawie będzie można edytować.
 2. Kliknij ikonę +, aby dodać rekord. Kliknij ikonę x, by usunąć pojedynczy rekord.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

  Jak wspomniano wyżej, możesz również dodać rekord przy użyciu szarego pola. Rekord ten zostanie dodany do odpowiedniego zestawu, jeśli taki istnieje.

Ważne: gdy użytkownik zaktualizuje rekordy DNS, wprowadzenie tych zmian w całym internecie może potrwać od 24 do 48 godzin. W tym czasie przy próbie rozwiązania adresu IP u różnych użytkowników mogą pojawiać się odmienne wyniki.


Aby usunąć rekordy zasobów:

 1. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wszystkie rekordy w zestawie.
 2. W wyskakującym okienku jeszcze raz kliknij Usuń, by potwierdzić usunięcie.

  Jak wspomniano wyżej, do usunięcia pojedynczego rekordu trzeba użyć przycisku Edytuj oraz ikony x.

Rekordy z symbolem wieloznacznym

Rekordów DNS z symbolem wieloznacznym używa się, aby dopasować jedną lub więcej subdomen, pod warunkiem, że te subdomeny nie mają zdefiniowanych żadnych rekordów zasobów. Można je tworzyć dla rekordów zasobów DNS i rekordów syntetycznych Google Domains. Więcej informacji i przykłady znajdziesz w artykule Rekordy z symbolem wieloznacznym – informacje.

Informacje o rekordach zasobów NS (serwer nazw)

Ważne informacje o rekordach zasobów NS:

 • Rekordy zasobów NS identyfikujące domenę główną (@ lub example.com) – nie tworzy ich użytkownik ani nie są one wyświetlane pod nagłówkiem Niestandardowe rekordy zasobów w sekcji DNS. Rekordami tymi zarządza Google Domains (jeżeli korzystasz z serwerów nazw Google) albo dostawca DNS (gdy korzystasz z niestandardowych serwerów nazw). W sekcji serwerów nazw na karcie DNS wyświetlany jest tylko identyfikator serwera nazw (ns-zdns-dev-1.prod.google.com). Możesz zmienić identyfikator, przełączając się z serwera nazw Google na niestandardowy serwer nazw, ale nie możesz zmieniać samych rekordów NS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Serwery nazw.
 • Rekordy zasobów NS identyfikujące subdomeny (informacje.example.com, pomoc.example.com) – możesz je tworzyć, wybierając typ NS pod nagłówkiem DNSw sekcji Niestandardowe rekordy zasobów. Utworzone rekordy są wyświetlane pod nagłówkiem Niestandardowe rekordy zasobów, gdzie możesz wprowadzać w nich zmiany i je usuwać.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem