Bronrecords

Google Domains ondersteunt DNS-bronrecords en DNS-wildcardrecords. Al deze records bevatten de velden Naam/Type/TTL/Gegevens (zie Over bronrecords). Een domein kan maximaal 100 bronrecords hebben.

Bronrecords en naamservers

Houd er rekening mee dat de records die u configureert in Google Domains, alleen werken als u de Google-naamservers gebruikt. Als u aangepaste naamservers gebruikt, wordt er boven aan het tabblad DNS een bericht weergegeven en moet u uw bron- en wildcardrecords configureren met uw DNS-provider.

Meer over bronrecords

Recordsets

Google Domains groepeert records in sets om ze makkelijker te kunnen weergeven en beheren. Een recordset bestaat uit een of meer records met dezelfde naam, hetzelfde type en dezelfde TTL, maar met verschillende gegevenswaarden.

Wanneer u een record maakt en er al een set met dezelfde naam en hetzelfde type bestaat, wordt de record toegevoegd aan deze overeenkomende set en wordt de TTL geüpdatet. Als er geen overeenkomende set bestaat, wordt een nieuwe set gemaakt die wordt toegevoegd aan de lijst met recordsets.

Bronrecords

DNS-bronrecords bevatten informatie over uw domein en definiëren de componenten die uw domein ondersteunen. Bronrecords worden opgeslagen met naamservers en worden geraadpleegd tijdens DNS-zoekopdrachten. Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar Over bronrecords.


U voegt bronrecords als volgt toe:

 1. Klik op Mijn domeinen en vervolgens op de domeinnaam.
 2. Klik op het tabblad DNS .
 3. Scrol naar het gedeelte Aangepaste bronrecords.
 4. Gebruik het pictogram + en de knop Toevoegen om veldwaarden toe te voegen aan het grijze vak.


U bewerkt bronrecords als volgt:

 1. Klik op de knop Bewerken naast een set. Hierdoor kunt u alle records in de set bewerken.

 2. Klik op het pictogram + om een record toe te voegen. Klik op het pictogram x om één record te verwijderen.
 3. Klik op de knop Opslaan.

  (Zoals hierboven is aangegeven, kunt u ook een record toevoegen met behulp van het grijze vak. De record wordt toegevoegd aan de overeenkomende set als die bestaat.)

Opmerking: Als u een bronrecord wijzigt, wordt de wijziging op zijn laatst pas doorgevoerd na de duur van de TTL. Wanneer u een nieuwe bronrecord toevoegt, is deze na ongeveer vijf minuten zichtbaar voor internetgebruikers.


U verwijdert bronrecords als volgt:

 1. Klik op de knop Verwijderen om alle records in de set te verwijderen.
 2. Klik in de pop-up opnieuw op Verwijderen om uw keuze te bevestigen.

  (Zoals hierboven is aangegeven, verwijdert u één record met behulp van de knop Bewerken en het pictogram x.)

Wildcardrecords

DNS-wildcardrecords worden gebruikt om een of meer subdomeinen overeen te laten komen. Dit geldt alleen als deze subdomeinen geen enkele gedefinieerde bronrecord hebben. U kunt wildcardrecords maken voor DNS-bronrecords en synthetische records voor Google Domain. Voor meer informatie en voorbeelden gaat u naar Over wildcardrecords.

Over NS-bronrecords (naamserver)

Houd rekening met de volgende aspecten van NS-bronrecords:

 • NS-bronrecords die uw hoofddomein identificeren (@ of example.com): U maakt deze records niet en ze worden ook niet weergegeven onder het gedeelte Aangepaste bronrecords op het tabblad DNS . Ze worden namelijk voor u beheerd door Google Domains als u de Google-naamservers gebruikt of door uw DNS-provider als u aangepaste naamservers gebruikt. Alleen de naamserver-ID (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) wordt weergegeven onder het gedeelte Naamservers op het tabblad DNS . U kunt wel de ID wijzigen (overschakelen van Google-naamservers naar aangepaste naamservers), maar niet de NS-records zelf. Zie Naamservers voor meer informatie.
 • NS-bronrecords die uw subdomeinen identificeren (info.example.com, support.example.com): U maakt deze records door het type NS te selecteren onder het gedeelte Aangepaste bronrecords op het tabblad DNS . Zodra ze zijn gemaakt, worden deze records weergegeven onder het gedeelte Aangepaste bronrecords en kunt u ze bewerken of verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?