เนมเซิร์ฟเวอร์

ในการดูเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกโดเมนของฉันในแถบนำทาง แล้วคลิกชื่อโดเมน
 2. คลิกแท็บ DNS
 3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อเนมเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูรายการเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ

ในการสลับไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง ให้ทำดังนี้

คุณต้องใช้เนมเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 2 รายการ แต่ Google ขอแนะนำให้คุณใช้อย่างน้อย 4 รายการ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ DNS สำหรับจำนวนและชื่อของเนมเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถใช้ได้

 1. ใต้เนมเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง
 2. ป้อนเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองในช่องเนมเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายการอื่น
 4. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 5. ตั้งค่าระเบียนทรัพยากรใหม่กับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ (ระเบียนทรัพยากรของ Google Domains จะทำงานกับเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains เท่านั้น)

   


กู้คืนเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains

ในการกู้คืนเนมเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นของ Google Domains ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่มกู้คืนเนมเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณสลับไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้า คุณสามารถคลิกปุ่มค่าเริ่มต้นในการกู้คืนในข้อความเตือน เพื่อกู้คืนเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

การตั้งค่าความปลอดภัย DNSSEC สำหรับโดเมนของคุณ

Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) จะป้องกันโดเมนของคุณจากการโจมตีต่างๆ เช่น การโจมตีแบบ DNS Cache Poison และการปลอมแปลง DNS (DNS Spoofing) 

การใช้ DNSSEC กับเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง

หากคุณใช้ผู้ให้บริการ DNS รายอื่นในการกำหนดค่า DNSSEC สำหรับโดเมนของคุณ คุณต้องเปิดใช้ DNSSEC บน Google Domains ด้วย หลังจากที่คุณตั้งค่า DNSSEC กับผู้ให้บริการ DNS แล้ว การกำหนดค่าจะรวมระเบียน DNSKEY อย่างน้อย 1 รายการสำหรับโดเมนหรือโดเมนย่อยแต่ละรายการที่คุณต้องการ สำหรับระเบียน DNSKEY แต่ละรายการ คุณต้องสร้างระเบียน DS อย่างน้อย 1 ระเบียนใน Google Domains เพื่อทำให้การตั้งค่า DNSSEC เสร็จสมบูรณ์

    

รับค่าต่อไปนี้จากผู้ให้บริการ DNS ของคุณเพื่อนำข้อมูลมาป้อน

 • แท็กคีย์ - แท็กสั้นที่อ้างถึงระเบียน DNSKEY ที่มีอยู่ ค่าที่เป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 65,535
 • อัลกอริทึม - อัลกอริทึมการเข้ารหัสลับที่สร้างคีย์ความปลอดภัยในระเบียน DNSKEY ซึ่งโดยปกติแล้วจะจับคู่กับฟังก์ชันแฮชแบบเดียวกับใน RSA/SHA1
 • ประเภทไดเจสต์ - อัลกอริทึมที่ใช้สร้างไดเจสต์ของระเบียน DNSKEY หรือเรียกว่า “อัลกอริทึมสำหรับสร้างไดเจสต์” “แฮชสำหรับสร้างไดเจสต์” หรือ “ฟังก์ชันแฮชสำหรับสร้างไดเจสต์"
 • ไดเจสต์ - ค่าที่แฮชของระเบียน DNSKEY ที่สามารถระบุได้ไม่ซ้ำกันโดยไม่ต้องเปิดเผยค่าของคีย์ ความยาวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของไดเจสต์ ดังนี้
  • SHA1 - เลขฐานสิบหก 40 หลัก
  • SHA256 - เลขฐานสิบหก 64 หลัก
  • SHA384 - เลขฐานสิบหก 96 หลัก
เกี่ยวกับเนมเซิร์ฟเวอร์

เนมเซิร์ฟเวอร์จะระบุตำแหน่งที่ตั้งของโดเมนบนอินเทอร์เน็ต Google Domains จะกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ 4 รายการให้กับโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเพิ่มเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 12 รายการ อย่าผสมเนมเซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains หรือเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง

การใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains

หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains คุณไม่จำเป็นต้อง "ทำ" อะไรเลย Google Domains จะจัดการเนมเซิร์ฟเวอร์และระเบียนทรัพยากร NS ให้คุณ เมื่อคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains คุณสามารถเพิ่มระเบียนทรัพยากรได้สูงสุด 100 รายการในโดเมนของคุณ (โปรดดูระเบียนทรัพยากรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

การใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง

หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง ผู้ให้บริการ DNS ของคุณ (ไม่ใช่ Google Domains) จะจัดการเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ หากต้องการสร้างระเบียนทรัพยากร โปรดสร้างกับผู้ให้บริการ DNS ของคุณ ระเบียนทรัพยากรของ Google Domains จะไม่ทำงานกับเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google (ไม่ใช่ Google Domains) เช่น Google Cloud DNS ให้เลือกเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองใน Google Domains

เกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS (เนมเซิร์ฟเวอร์)

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร NS มีดังนี้

 • ระเบียนทรัพยากร NS ที่ระบุโดเมนราก (@ หรือ example.com) — คุณไม่ต้องสร้างระเบียนเหล่านี้ และระเบียนเหล่านี้จะไม่แสดงใต้หัวข้อแท็บ DNS เนื่องจากระเบียนเหล่านี้จะจัดการโดย Google Domains (หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains) หรือโดยผู้ให้บริการ DNS ของคุณ (หากคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง) เฉพาะตัวระบุเนมเซิร์ฟเวอร์ (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) เท่านั้นที่จะแสดงใต้หัวข้อเนมเซิร์ฟเวอร์บนแท็บ DNS คุณสามารถเปลี่ยนตัวระบุได้ (เปลี่ยนจากเนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google Domains ไปเป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเอง) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระเบียน NS
 • ระเบียนทรัพยากร NS ที่ระบุโดเมนย่อยของคุณ (info.example.com, support.example.com) — คุณต้องสร้างระเบียนเหล่านี้โดยการเลือกประเภท NS ภายใต้หัวข้อระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเองบนแท็บ DNS
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร