Namnservrar

Så visar du domänens namnservrar:

 1. Klicka på Mina domäner i navigeringsfältet och klicka på domännamnet.
 2. Klicka på fliken DNS .
 3. Bläddra ned till Namnservrar så ser du en lista med namnservrar för domänen.

Så här byter du till egna namnservrar:

Du måste använda minst två namnservrar. Google rekommenderar att du använder minst fyra. Fråga din DNS-leverantör om hur många och vilka namnservrar som är tillgängliga för dig.

 1. Under Namnservrar väljer du Använd anpassade namnservrar.
 2. Ange en anpassad namnserver i fältet Namnserver.
 3. Klicka på knappen + om du vill lägga till fler servrar.
 4. Klicka på Spara om du vill spara namnservern.
 5. Ställ in nya resursposter hos din DNS-leverantör. (Google Domains-resursposterna fungerar bara med Google Domains-namnservrar.)

   


Återställa Google Domains-namnservrar

Så här återställer du standardnamnservrarna för Google Domains:

 1. Klicka på knappen Återställ standardnamnservrar.

Obs! När du byter till egna namnservrar visas ett varningsmeddelande längst upp på sidan. Du kan klicka på Återställ standardvärden i varningsmeddelandet om du vill återställa Google Domains-namnservrarna.

Mer hjälp ...

Ställa in DNSSEC-säkerhet för domäner

DNSSEC (säkerhetstillägg för domännamnssystem) skyddar din domän mot attacker, till exempel DNS-cacheförgiftning och DNS-identitetsförfalskning. 

Använda DNSSEC med egna namnservrar

Om du låter en annan DNS-leverantör konfigurera DNSSEC för domänen måste du även aktivera DNSSEC för Google Domains. När du har ställt in DNSSEC hos DNS-leverantören så innehåller konfigurationen en eller flera DNSKEY-poster för varje domän eller underdomän du vill skydda. För varje DNSKEY-post måste du skapa minst en DS-post i Google Domains i samband med DNSSEC-konfigurationen.

    

Hämta och ange följande värden från DNS-leverantören:

 • Nyckeltagg – en kort tagg som avser en befintlig DNSKEY-post. Ett numeriskt värde mellan 0 och 65535.
 • Algoritm – den krypteringsalgoritm som skapade säkerhetsnyckeln i DNSKEY-posten. Normalt ihopparad med en hashfunktion, som i RSA/SHA1.
 • Sammanfattningstyp – den algoritm som användes till att skapa sammanfattningen av DNSKEY-posten. Kallas även för sammanfattningsalgoritm, sammanfattningshash eller sammanfattningsfunktion.
 • Sammanfattning – ett hashat värde för DNSKEY-posten som identifierar den unikt utan att avslöja nyckelvärdet. Beroende på sammanfattningstypen så är längden:
  • SHA1 – 40 hexadecimala siffror
  • SHA256 – 64 hexadecimala siffror
  • SHA384 – 96 hexadecimala siffror
Om namnservrar

Namnservrar identifierar var din domän finns på internet. Google Domains tilldelar automatiskt 4 namnservrar till din domän. Du kan även lägga till upp till 12 egna namnservrar. Blanda inte namnservrar; använd antingen Google Domains-namnservrarna eller egna namnservrar.

Använda Google Domains-namnservrarna

Om du använder Google Domains-namnservrarna så behöver du inte göra någonting särskilt. Google Domains hanterar namnservrarna och NS-resursposterna åt dig. När du använder Google Domains-namnservrarna kan du lägga till upp till 100 resursposter för din domän (mer information finns i Resursposter).

Använda egna namnservrar

Om du använder egna namnservar måste du hantera de här servrarna via din DNS-leverantör (inte Google Domains). Om du vill skapa resursposter gör du det hos DNS-leverantören. Google Domains-resursposterna fungerar inte med egna namnservrar.

Obs! Om du använder namnservrar från en annan Google-produkt (inte Google Domains) som Google Cloud DNS, väljer du Anpassade namnservrar i Google Domains.

Om NS-resursposter (namnserver)

Observera följande om NS-resursposter:

 • NS-resursposter som identifierar din rotdomän (@ eller exempel.se) – du skapar inte de här posterna och de visas inte under Anpassade resursposter på fliken DNS. Istället så hanteras de här posterna åt dig, antingen av Google Domains om du använder Google Domains-namnservrar eller av din DNS-leverantör om du använder egna namnservrar. Det är bara namnserver-id:t (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) som visas under Namnservrar på fliken DNS. Du kan ändra id:t (byta från Google Domains-namnservrar till egna namnservrar), men du kan inte ändra själva NS-posterna.
 • NS-resursposter som identifierar dina underdomäner (info.exempel.se, support.exempel.se) – du skapar de här posterna genom att välja typen NS under Anpassade resursposter på fliken DNS.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?