เปลี่ยนการตั้งค่าล็อกโดเมน

ล็อกโดเมนคือการตั้งค่าความปลอดภัยที่จะป้องกันการโอนโดเมนไปยังผู้รับจดทะเบียนรายอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต Google Domains จะล็อกโดเมนของคุณโดยค่าเริ่มต้น

ขณะที่โดเมนล็อกอยู่ คุณจะอัปเดตข้อมูลติดต่อ และทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในการตั้งค่าโดเมนได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องปลดล็อกก่อนหากต้องการโอนโดเมน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าล็อกโดเมน

ในการล็อกหรือปลดล็อกโดเมน ให้ทำดังนี้

  1. เปิด Google Domains: domains.google.com/registrar
  2. ในการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกโดเมนของฉัน
  3. เลือกชื่อของโดเมนที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการล็อก
  4. เลื่อนไปที่หัวข้อล็อกโดเมน
  5. สลับล็อกโดเมนหรือปลดล็อกโดเมนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการล็อกของโดเมน

ข้อจำกัดในการล็อกโดเมน

นามสกุลโดเมนบางชนิดไม่อนุญาตให้มีการล็อกโดเมน ในกรณีเหล่านั้น เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการล็อกของโดเมน คุณจะเห็นข้อความว่าการล็อกโดเมนไม่พร้อมใช้งานและคุณจะล็อกโดเมนไม่ได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร