การล็อกโดเมน

ก่อนเริ่มต้น...

ข้อจำกัดในการล็อกโดเมน

.IO domains do not support domain locking

โดเมนระดับบนสุด (TLD หรือส่วนท้ายของโดเมน) ต่อไปนี้ไม่สนับสนุนการล็อกโดเมน

  • .CO.NZ
  • .IO

ในการล็อกหรือปลดล็อกโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกโดเมนของฉันในแถบนำทาง แล้วคลิกชื่อโดเมน
  2. คลิกแท็บการตั้งค่า Settings (gear icon) แล้วเลื่อนลงไปที่หัวข้อการล็อกโดเมน
  3. คลิกปุ่มสลับล็อกโดเมน / ปลดล็อกโดเมนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการล็อก

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับการล็อกโดเมน

การล็อกโดเมนเป็นการรักษาปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาต โดเมนจะล็อกอยู่โดยค่าเริ่มต้น

ขณะที่โดเมนล็อกอยู่ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลติดต่อ และทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในการตั้งค่าโดเมนได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการโอนโดเมน คุณจะต้องปลดล็อกโดเมน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร