Giới thiệu về nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web là một công ty cho phép doanh nghiệp và cá nhân cung cấp trang web của họ thông qua Mạng lưới toàn cầu (World Wide Web). Dịch vụ được nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web cung cấp sẽ khác nhau nhưng thường bao gồm thiết kế trang web, không gian lưu trữ trên máy chủ lưu trữ và kết nối với Internet.

Để được trợ giúp sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web bên thứ ba được tích hợp với Google Domains, hãy xem Sự hiện diện web.


Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS là một công ty duy trì máy chủ định danh DNS.

Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh của Google, thì Google đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn và bạn tự động nhận được 10 triệu tác vụ phân giải DNS mỗi năm. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh, thì công ty chịu trách nhiệm về các máy chủ định danh đó sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn.

Để biết thêm thông tin, xem phần Máy chủ định danh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false