Giới thiệu về WHOIS

Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về:
 • Nội dung trong cơ sở dữ liệu WHOIS
 • Cách cập nhật chế độ quyền riêng tư cho miền của bạn
 • Cách tra cứu WHOIS
 • Việc chuyển tiếp địa chỉ email ẩn danh

Nội dung trong cơ sở dữ liệu WHOIS

Cơ sở dữ liệu WHOIS lưu trữ các thông tin liên quan đến miền, chẳng hạn như:
 • Thông tin liên hệ của người đăng ký, quản trị viên và người phụ trách kỹ thuật trong gói đăng ký
 • Nhà đăng ký tên miền có vai trò tài trợ 
 • Ngày tạo, ngày cập nhật và ngày hết hạn
 • Máy chủ định danh và trạng thái miền
Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WHOIS có thể công khai hoặc không công khai, tùy theo chế độ cài đặt của người dùng. Sổ đăng ký này cũng kiểm soát trường nào được hiển thị.

Cách cập nhật chế độ quyền riêng tư cho miền của bạn

Bạn có thể thay đổi chế độ quyền riêng tư bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau đây: 

 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Chọn tên miền của bạn.
 3. Chọn biểu tượng Trình đơn để mở trình đơn.
 4. Nhấp vào mục Cài đặt đăng ký.
 5. Truy cập phần Bảo vệ quyền riêng tư.
 6. Chọn một chế độ quyền riêng tư bằng cách bật hoặc tắt nút chuyển:
  1. Tính năng bảo vệ quyền riêng tư đang bật (gói đăng ký riêng tư).
  2. Đã tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư (gói đăng ký công khai).

Lưu ý: Trong một số ít trường hợp, như trong một cuộc điều tra để phân xử tranh chấp, bạn có thể sẽ không cập nhật được thông tin liên hệ của mình. 

Cách tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu WHOIS

Bạn có thể sử dụng WHOIS để tìm thông tin về miền trong Google Domains bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Tìm miền trong Google Domains.
 2. Trong phần Kết quả, nhấp vào Tùy chọn khác.
 3. Nhấp vào Tìm thông tin về chủ sở hữu miền này.

Lưu ý: Nếu bạn thấy biểu tượng dấu kiểm màu xanh lục , nghĩa là không có kết quả nào trùng với miền bạn đang tìm trong cơ sở dữ liệu của WHOIS và bạn có thể đăng ký miền này.

Nếu muốn xem địa chỉ email ẩn danh của người đăng ký tên miền trong dữ liệu đầu ra của WHOIS cho những gTLD dày, bạn cần truy vấn trực tiếp WHOIS trên Máy chủ WHOIS của Google Domains. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở một cửa sổ lệnh trên máy tính.
 2. Sử dụng lệnh sau để truy vấn Máy chủ WHOIS của Google Domains, trong đó example.app là miền bạn đang truy vấn[server]$ whois -h whois.google.com example.app
 3. Nếu Google Domains là Nhà đăng ký tên miền có trong bản ghi đối với tên miền bạn truy vấn, thì bạn sẽ thấy kết quả của WHOIS. Nếu không, bạn sẽ thấy '% No entries found' (% Không tìm thấy mục nào).

Sử dụng máy chủ RDAP để tra cứu miền

Ngoài WHOIS, bạn có thể dùng Giao thức truy cập dữ liệu đăng ký (RDAP) để tra cứu thông tin liên hệ công khai của miền và truy vấn máy chủ của Google Domains. RDAP hỗ trợ các miền có ký tự đặc biệt (Tên miền được quốc tế hóa), truy cập an toàn để xem dữ liệu và có khả năng cung cấp nhiều loại quyền truy cập để xem dữ liệu đăng ký. Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc sử dụng máy chủ RDAP.

Mẹo: Để tìm hiểu cách tạo truy vấn RDAP, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển.

Việc chuyển tiếp địa chỉ email ẩn danh

Nếu bạn bật tính năng bảo vệ quyền riêng tư hoặc hạn chế thông tin có trong cơ sở dữ liệu WHOIS, thì một địa chỉ email ẩn danh (ví dụ: obrs8XXXlje@proxyregistrant.email) có thể sẽ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu WHOIS để mọi người có thể liên hệ với bạn về miền bạn sở hữu. 

Lưu ý: Nếu bạn tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư đối với gTLD lưu trữ nhiều dữ liệu, thì Domains sẽ trả về một email ẩn danh trong cơ sở dữ liệu WHOIS.

Cách mọi người có thể liên hệ với bạn tùy thuộc vào nhà đăng ký tên miền có trong bản ghi của bạn. Để tìm hiểu xem tổ chức đăng ký tên miền của bạn là ai, hãy kiểm tra danh sách các phần cuối cùng của tên miền:

 • Nếu Key Systems là tổ chức đăng ký tên miền của bạn, thì WhoisProxy sẽ chuyển tiếp những email gửi đến địa chỉ email ẩn danh sang địa chỉ email WHOIS mà bạn đã cung cấp.
 • Nếu Google Domains là tổ chức đăng ký tên miền của bạn, thì Contact Privacy sẽ chuyển tiếp email cho bạn chỉ khi các email này được gửi qua trang web https://contactprivacy.email.

Nếu bạn chọn hạn chế thông tin có trong cơ sở dữ liệu WHOIS, thư gửi tới địa chỉ email ẩn danh sẽ được chuyển tiếp sang địa chỉ email liên hệ bạn cung cấp khi đăng ký.

Để thiết lập địa chỉ email ẩn danh hoặc tính năng chuyển tiếp email, bạn không cần phải làm gì cả. Để xem địa chỉ email ẩn danh của bạn, hãy tra cứu trong cơ sở dữ liệu WHOIS. Địa chỉ email ẩn danh của mỗi miền là địa chỉ động và có thể thay đổi mỗi 5-30 ngày một lần để hạn chế tối đa thư rác.

Thông tin liên hệ trung gian cho miền .com và .net

Nếu bạn có một miền kết thúc bằng .com hoặc .net và chọn hiển thị thông tin liên hệ có hạn trong cơ sở dữ liệu WHOIS, thì thông thường Google sẽ cung cấp một địa chỉ email trung gian cho miền của bạn, chẳng hạn như obrs8XXXlje@proxyregistrant.email. Nếu có người muốn liên hệ với bạn để thảo luận về miền này thì họ có thể liên hệ với bạn qua địa chỉ email đó.

Thông tin liên hệ trên WHOIS và thông tin liên hệ trung gian đối với các miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD)

Các ccTLD có thể có các yêu cầu và chính sách khác nhau đối với việc cung cấp thông tin liên hệ của gói đăng ký và việc sử dụng thông tin liên hệ trung gian. Để tìm hiểu về chính sách của những ccTLD cụ thể, bao gồm cả việc sử dụng thông tin liên hệ trung gian, hãy xem bài viết tổng quan về những phần cuối cùng được hỗ trợ của tên miền.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false