Giới thiệu về WHOIS

Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về cơ sở dữ liệu WHOIS và cách tra cứu WHOIS.

Cách hoạt động

Cơ sở dữ liệu WHOIS lưu trữ thông tin về các miền như:

  • Thông tin đăng kí
  • Ngày tạo miền và ngày hết hạn
  • Máy chủ định danh

Bạn có thể tìm kiếm thông tin miền trong cơ sở dữ liệu WHOIS bằng cách tra cứu WHOIS.

Cách thực hiện tra cứu WHOIS

Để thực hiện tra cứu WHOIS trong Google Domains, hãy làm theo các bước sau:

  1. Tìm kiếm miền trong Google Domains.
  2. Nếu miền không có sẵn để mua, bạn sẽ thấy biểu tượng Không có sẵn Chặn.
  3. Di chuột lên trên biểu tượng này và nhấp vào Tra cứu WHOIS trong hộp thoại hiện ra.
Google Domains chỉ quản lý các kết quả tra cứu WHOIS cho miền .COM và .NET. Đối với các miền khác, nhà quản lý dịch vụ của miền đó sẽ quản lý kết quả WHOIS. Bạn có thể chọn sử dụng tính năng đăng ký riêng tư, nhưng nhà quản lý sẽ kiểm soát loại trường nào được hiển thị khi tra cứu WHOIS.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?