เกี่ยวกับ WHOIS

บทความนี้จะอธิบายถึงภาพรวมของฐานข้อมูล WHOIS และวิธีการใช้การค้นหา WHOIS

วิธีการทำงาน

ฐานข้อมูล WHOIS จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนต่างๆ เช่นข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อมูลการจดทะเบียน
  • วันที่สร้างและวันที่หมดอายุ
  • เนมเซิร์ฟเวอร์

คุณค้นหาข้อมูลโดเมนในฐานข้อมูล WHOIS ได้โดยใช้การค้นหา WHOIS

วิธีใช้การค้นหา WHOIS

หากต้องการใช้การค้นหา WHOIS ใน Google Domains ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ค้นหาโดเมนใน Google Domains
  2. หากโดเมนไม่พร้อมจำหน่าย คุณจะเห็นไอคอนไม่พร้อมจำหน่าย บล็อก
  3. วางเคอร์เซอร์เมาส์เหนือไอคอน แล้วคลิกการค้นหา WHOIS ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น
Google Domains จัดการเฉพาะผลลัพธ์ของ WHOIS สำหรับโดเมน .COM และ .NET เท่านั้น สำหรับโดเมนอื่นๆ บริษัทรับจดทะเบียนของโดเมนดังกล่าวจะเป็นเป็นผู้จัดการผลลัพธ์ของ WHOIS คุณเลือกใช้การจดทะเบียนส่วนตัวได้ แต่บริษัทรับจดทะเบียนจะควบคุมช่องที่แสดงในการค้นหา WHOIS

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร