เกี่ยวกับ WHOIS

WHOIS คือ Internet Protocol ที่ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล WHOIS คือฐานข้อมูลที่สาธารณะเข้าถึงได้ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโดเมน ได้แก่ ผู้จดทะเบียนและผู้รับจดทะเบียนโดเมน วันที่สร้างและวันหมดอายุ และเนมเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถค้นหาในฐานข้อมูล WHOIS ได้โดยใช้การค้นหา WHOIS

ใช้การค้นหา WHOIS

ผู้ใดก็ตามที่ค้นหาในฐานข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล WHOIS สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล WHOIS ได้ โดยทั่วไปแล้วการค้นหาประเภทนี้จะเรียกว่าการค้นหา WHOIS การค้นหา WHOIS จะแสดงข้อมูลติดต่อของผู้รับจดทะเบียน ผู้จดทะเบียน ผู้ดูแลระบบ และตัวแทนฝ่ายเทคนิค

คุณสามารถใช้การค้นหา WHOIS ใน Google Domains ได้ดังนี้

  1. ค้นหาโดเมน

    หากโดเมนไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้การค้นหา WHOIS กับชื่อโดเมนได้

  2. คลิกที่ปุ่มข้อมูล WHOIS ข้างชื่อโดเมนในผลการค้นหา

  3. ผลการค้นหา WHOIS จะแสดงขึ้นในอีกสักครู่
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร