Prawa i obowiązki abonenta oraz Warunki korzystania z usługi

Prawa abonenta nazwy domeny

Prawa abonenta nazwy domeny

 1. Rejestracja nazwy domeny, a także wszelkie usługi dotyczące prywatności lub serwerów proxy powiązane z tą domeną, muszą być objęte umową o rejestrację, zawartą z rejestratorem akredytowanym przez ICANN.
  • W każdej chwili masz prawo do zapoznania się z tą umową, a także do pobrania i zachowania jej kopii.
 2. Masz prawo do dokładnych i łatwo dostępnych informacji na temat:
  • tożsamości akredytowanego przez ICANN rejestratora, z którego usług korzystasz;
  • tożsamości podmiotu dostarczającego usługi prywatności bądź proxy we współpracy z rejestratorem;
  • warunków korzystania z usług rejestratora związanych z rejestracją nazw domen i cennika tych usług;
  • warunków korzystania z usług, w tym cennika, odnoszących się do usług prywatności świadczonych przez rejestratora;
  • zakresu pomocy dla klienta oferowanej przez rejestratora oraz przez podmiot świadczący usługi prywatności, w tym tego, jak z tej pomocy skorzystać;
  • sposobu rozwiązywania sporów i zgłaszania zastrzeżeń wobec rejestratora i oferowanych przez niego usług prywatności;
  • instrukcji wyjaśniających stosowane przez rejestratora procedury rejestrowania, przenoszenia, odnawiania i przywracania nazw domen oraz zarządzania nimi (również przy użyciu usług prywatności i proxy oferowanych przez rejestratora).
 3. Rejestratorowi nie wolno prezentować Ci zwodniczych reklam ani stosować wobec Ciebie wprowadzających w błąd praktyk (także przy użyciu oferowanych przez niego usług dotyczących prywatności i serwerów proxy). Dotyczy to fałszywych powiadomień, ukrytych opłat i wszelkich praktyk zakazanych przez prawo chroniące konsumenta w Twoim miejscu zamieszkania.

Obowiązki abonenta nazwy domeny

 1. Musisz stosować się do opublikowanych przez rejestratora warunków korzystania z usług, z uwzględnieniem mających zastosowanie zasad rejestratora, rejestru oraz ICANN.
 2. Musisz zapoznać się z umową o rejestrację, którą zawierasz z rejestratorem, a także ze wszystkimi wprowadzanymi do niej zmianami.
 3. Przyjmujesz wyłączną odpowiedzialność za rejestrację i wykorzystanie swojej nazwy domeny.
 4. Musisz podawać dokładne informacje do publicznych spisów, takich jak WHOIS, a w przypadku zmiany danych musisz bezzwłocznie dokonywać ich aktualizacji.
 5. Na zapytania ze strony rejestratora musisz odpowiadać w ciągu 15 (piętnastu) dni, a dane Twojego konta u rejestratora muszą być zawsze aktualne. Jeżeli zdecydujesz się na automatyczne odnawianie rejestracji nazwy domeny, informacje o płatności również muszą być przez cały czas aktualne.

Warunki korzystania z usługi

Warunki korzystania z usługi Google Domains dokładnie określają, na co się zgadzasz i co Google Domains zobowiązuje się dostarczyć, gdy kupujesz od Google Domains nazwę domeny. Z pełną treścią warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się na stronie domains.google.com/tos.

Wiele rozszerzeń domen sprzedawanych przez Google Domains objętych jest dodatkowymi warunkami usługi, właściwymi dla rejestrów odpowiedzialnych za te rozszerzenia. Warunki korzystania z usług powiązane z poszczególnymi rejestrami znajdziesz na stronie domains.google.com/tos/tlds.

Aktualizacja z września 2015 roku:

Zmieniliśmy warunki usługi. Poniżej znajduje się podsumowanie wprowadzonych zmian. Aby zapoznać się z pełną treścią warunków korzystania z usługi, kliknij link znajdujący się powyżej.

Podsumowanie głównych zmian w warunkach korzystania z usługi Google Domains:

Data wejścia w życie:

Nowe warunki usługi będą obowiązywać klientów, którzy rejestrują lub przenoszą domenę do Google Domains, od 18 września 2015 r., a wszystkich klientów – od 18 października 2015 r.

Zmiany w usłudze rejestrowania domen

 • Konsolidacja warunków korzystania z usług odnoszących się do niektórych domen najwyższego rzędu (TLD) – możesz zapoznać się z nimi na stronie domains.google.com/tos/tlds
 • Aktualizacja informacji na temat przenoszenia praw własności do domeny do innego rejestratora domen
 • Wyjaśnienie dotyczące praw Google Domains do anulowania rejestracji
 • Aktualizacja uwzględniająca niedawne zmiany w zasadach ICANN i rejestru

Inne zmiany

 • Aktualizacja ograniczenia odpowiedzialności
 • Wprowadzenie dodatkowych definicji
 • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące korzystania z usług firm zewnętrznych oraz innych usług Google dostępnych za pośrednictwem Google Domains

Kliknij, aby wyświetlić nowe warunki usługi Google Domains.

Kliknij, aby wyświetlić poprzednie warunki usługi Google Domains.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?