Práva a povinnosti registrujících osob a smluvní podmínky

Práva osob registrujících název domény

Práva osob registrujících název domény

 1. Vaše registrace názvu domény a všechny služby ochrany soukromí / proxy, které v souvislosti s doménou použijete, musejí podléhat registrační smlouvě s registrátorem akreditovaným organizací ICANN.
  • Tuto registrační smlouvu si můžete kdykoli prohlédnout, nebo stáhnout pro potřeby evidence.
 2. Máte právo na přesné a dostupné informace o těchto skutečnostech:
  • identita vašeho registrátora akreditovaného organizací ICANN,
  • identita všech poskytovatelů služeb ochrany soukromí nebo proxy, kteří jsou partnery vašeho registrátora,
  • smluvní podmínky registrátora včetně údajů o cenách platných pro osoby registrující názvy domén,
  • smluvní podmínky registrátora včetně údajů o cenách platných pro všechny služby ochrany soukromí, které vám registrátor nabízí,
  • služba zákaznické podpory, kterou registrátor a poskytovatel služeb ochrany soukromí nabízí, a informace o přístupu k takové podpoře,
  • údaje o způsobu nahlašování problémů a řešení sporů s registrátorem a poskytovateli všech nabízených služeb ochrany soukromí a
  • pokyny vysvětlující postup registrace, správy, převodu a obnovení registrací názvů domén, včetně použití služeb proxy a ochrany soukromí, které registrátor nabízí.
 3. Nebudete vystaveni klamavé reklamě ani podvodným praktikám ze strany registrátora ani ze strany služeb proxy a ochrany soukromí, které registrátor nabízí. Tím se rozumějí nepravdivá oznámení, skryté poplatky a všechny postupy, které zakazuje zákon o ochraně spotřebitele ve vaší zemi.

Povinnosti osob registrujících doménu

 1. Musíte dodržovat smluvní podmínky zveřejněné vaším registrátorem včetně příslušných zásad registrátora, registru a organizace ICANN.
 2. Jste povinni si přečíst stávající registrační dohodu s registrátorem a všechny její aktualizace.
 3. Přebíráte zodpovědnost za registraci a používání svého názvu domény.
 4. Jste povinni poskytnout pravdivé údaje ke zveřejnění v adresářových službách, jako je služba WHOIS, a neprodleně je aktualizovat, když se změní.
 5. Jste povinni reagovat na dotazy svého registrátora do patnácti (15) dnů a udržovat údaje ve svém účtu u registrátora aktuální. Když zadáte automatické obnovení registrace názvu domény, jste povinni udržovat v aktuálním stavu i platební údaje.

Smluvní podmínky

Ve smluvních podmínkách služby Google Domains je přesně uvedeno, s čím souhlasíte a k čemu se Google Domains zavazuje, když si zakoupíte doménu přes Google Domains. Celé znění smluvních podmínek Google Domains najdete na stránce domains.google.com/tos.

Google Domains prodává také domény s koncovkami (TLD), pro které platí dodatečné smluvní podmínky specifické pro registry odpovědné za danou koncovku. Smluvní podmínky specifické pro jednotlivé registry najdete na stránce domains.google.com/tos/tlds.

Aktualizace, září 2015:

Provedli jsme změnu smluvních podmínek. Shrnutí provedených změn najdete níže. Celé smluvní podmínky najdete na výše uvedeném odkazu.

Shrnutí důležitých změn ve smluvních podmínkách služby Google Domains:

Datum účinnosti:

Nové smluvní podmínky budou platné pro zákazníky Google Domains, kteří si zaregistrují nebo převedou doménu k 18. září 2015 nebo později, a pro všechny zákazníky od 18. října 2015.

Změny ve službě registrace domén

 • Konsolidace smluvních podmínek, které platí pro některé koncovky domén (TLD). Podmínky najdete na stránce domains.google.com/tos/tlds.
 • Byly změněny informace o převodu vlastnictví domén na jinou registrující osobu.
 • Byly zjednodušeny podmínky, za nichž má Google Domain právo ukončit registraci.
 • Změny odrážejí novinky v zásadách ICANN a registrů.

Další novinky

 • Byly provedeny změny v Omezení odpovědnosti.
 • Byly přidány další definice.
 • Bylo vyjasněno používání služeb třetích stran a ostatních služeb Google dostupných prostřednictvím služby Google Domains.

Zde najdete nové Smluvní podmínky služby Google Domains.

Zde najdete předchozí znění Smluvních podmínek služby Google Domains.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?