Fjerning av informasjon fra et domene

Hvis du vil fjerne informasjon fra et domene som er registrert gjennom Google Domains, må du i de fleste tilfeller kontakte registranten som administrerer domenet, og be vedkommende om å slette det aktuelle innholdet.

Finn ut mer om Googles svarprosess for rapporter om brudd på retningslinjene i artikkelen om rapportering av misbruk.

Hvorfor må jeg kontakte registranten?

Google Domains er en domeneregistrator. Google Domains er en Google-tjeneste for registrering av domenenavn på Internett.

Når en registrant registrerer et domenenavn (som example.com) gjennom Google Domains, tar registranten ansvar for det aktuelle domenet. Det er registranten, ikke Google, som legger til, administrerer og styrer innholdet på domenet.

Slik kontakter du en registrant

Du kan kontakte domeneregistranten på flere måter:

  • Finn en «Kontakt oss»-link eller en e-postadresse for registranten eller nettredaktøren. Denne informasjonen ligger ofte på startsiden til domenenettstedet.
  • Finn informasjon om registranten av domenet ved å søke i WHOIS. Les om WHOIS-søk for å få mer informasjon.

    Når du søker i WHOIS, får du tilgang til kontaktinformasjon, inkludert e-postadresser. Kontakt registranten ved å bruke e-postadressen som står oppført som registrantens eller administratorens e-postadresse. Hvis du ikke får kontakt med registranten, kan du prøve å kontakte en teknisk representant ved å bruke e-postadressen for tekniske henvendelser.

Du vil …

rapportere et brudd på varemerkerettigheter på et domene som er registrert via Google Domains

Google respekterer andres rettigheter, men deltar ikke i tvister mellom eiere av domenenavn og tredjeparter.

Vi oppfordrer deg til å løse eventuelle tvister direkte med registranten som administrerer det aktuelle nettstedet. Se artikkelen om hvordan du kontakter en registrant for å få mer informasjon.

Vi overholder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) og Uniform Rapid Suspension Policy (URS), som omhandler tvister knyttet til domenenavn som angivelig krenker tredjeparters varemerkerettigheter. Hvis du har en rettskjennelse for et domenenavn, kan du bruke dette skjemaet til å sende den inn.

Hvis du mener at varemerket ditt krenkes av innhold på Googles vertstjenester, kan du gå til Googles nettskjemaer for fjerning for å få mer informasjon om hvordan du ber om at krenkende innhold fjernes. I andre tilfeller ber vi om at du løser tvisten direkte med eieren av domenenavnet via UDRP, URS eller andre retningslinjer.

rapportere et brudd på opphavsretten for et domene som er registrert via Google Domains

Registreringen av domenenavn administreres av Google Domains-tjenesten. Når en registrant har registrert et domenenavn via Google Domains-tjenesten (som example.com), er det registranten, ikke Google, som administrerer og styrer innholdet på nettsidene eller annet materiale som legges ut på registrantens domene.

Vi oppfordrer deg til å løse eventuelle tvister direkte med registranten som administrerer det aktuelle nettstedet. Se artikkelen om hvordan du kontakter en registrant for å få mer informasjon.

Hvis du mener at registranten bruker andre Google-tjenester til å legge ut materiale som krenker opphavsretten din, kan du se Googles nettskjemaer for fjerning for å få mer informasjon om hvordan du ber om at det krenkende materialet fjernes. Hvis du har andre spørsmål knyttet til opphavsrett, kan du kontakte registranten eller vertstjenesten direkte.

rapportere nettsøppel, skadelig programvare eller nettfisking på et domene som er registrert med Google Domains

Registreringen av domenenavn administreres av Google Domains-tjenesten. Registranten administrerer og styrer innholdet på nettsidene eller annet materiale som legges ut på registrantens domene.

Hvis du har konkrete eksempler på nettsøppel, skadelig programvare eller nettfisking på et domene som er registrert med Google Domains, kan du varsle oss om dette via skjemaet for rapportering av misbruk.

rapportere et lovbrudd på et domene som er registrert via Google Domains

Det er bare registreringen av Internett-domenenavn som behandles av Google i Google Domains. Vi har ikke kontroll over innholdet på sidene på domener som er registrert via Google.

Hvis du har funnet innhold på en side som du mener krenker rettighetene dine, oppfordrer vi deg til å løse eventuelle tvister direkte med registranten av det aktuelle nettstedet. Se artikkelen om hvordan du kontakter en registrant for å få mer informasjon.

rapportere et domene som inneholder pornografiske bilder av barn

Gå til skjemaet for rapportering av andre lovbrudd for å sende inn en rapport.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?