การหมดอายุและการลบการจดทะเบียนโดเมน

การแจ้งเตือนโดเมนหมดอายุ

เราจะส่งวิธีการต่ออายุการจดทะเบียนทางอีเมลไปให้ผู้ถือครองสิทธิ์ชื่อที่จดทะเบียนก่อนที่การจดทะเบียนโดเมนจะหมดอายุ 1 เดือน จากนั้นก่อนที่การจดทะเบียนจะหมดอายุ 1 สัปดาห์ เราจะส่งวิธีการเดียวกันให้ทางอีเมลอีกครั้ง ข้อสำคัญคือคุณต้องคอยดูและให้ความสำคัญกับอีเมลเหล่านี้ เนื่องจากเราต้องการให้คุณใช้ชื่อโดเมนของคุณต่อไปได้

การต่ออายุหลังโดเมนหมดอายุ

หากคุณไม่ต่ออายุการจดทะเบียนก่อนที่จะหมดอายุ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

 • หลังหมดอายุ 1 ถึง 30 วัน*

  ระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุ: ระบบจะระงับชื่อโดเมน ซึ่งหมายความว่าผู้ชมจะไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ของคุณได้อีก

  ภายใน 5 วันหลังจากที่การจดทะเบียนหมดอายุ เราจะส่งการแจ้งหมดอายุทางอีเมลให้ผู้ถือครองชื่อที่จดทะเบียนอีกครั้ง อีเมลนี้จะมีวิธีการต่ออายุการจดทะเบียน

  การต่ออายุในระยะเวลานี้ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม เราจะเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุตามอัตรามาตรฐาน โปรดดูที่รายการ TLD ที่สนับสนุนและราคาเพื่อดูอัตรามาตรฐานในการต่ออายุโดเมน

 • หลังหมดอายุ 31 ถึง 60 วัน*

  ระยะเวลาผ่อนผันในการกู้คืน: ระบบจะเตรียมลบชื่อโดเมน หมายความว่าเราจะติดต่อผู้จัดการของรีจิสทรี (โดเมนระดับบนสุด) ที่โดเมนของคุณอยู่ และรีจิสทรีจะปิดใช้การแปลงชื่อ DNS ไปยังโดเมน ในช่วงวันที่ 21 ถึง 60 คุณอาจยังสามารถกู้คืนชื่อโดเมนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มหากดำเนินการได้สำเร็จ บริษัทรับจดทะเบียนเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมการกู้คืนและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างไปตามส่วนท้ายโดเมน (TLDs) แต่ละรายการ โปรดดูที่บทความอ้างอิงส่วนท้ายของโดเมน (TLD) สำหรับโดเมนของคุณเพื่อดูค่าธรรมเนียมการกู้คืน 

 • หลังหมดอายุ 61 วัน*

  หากคุณยังคงไม่ติดต่อเราเมื่อถึงขั้นนี้ ระบบจะทำเครื่องหมายโดเมนเพื่อทำการลบ บุคคลอื่นจะสามารถซื้อโดเมนของคุณได้ในไม่ช้า

*หมายเหตุ: ระยะเวลาที่อยู่ในรายการด้านบนใช้ได้กับโดเมนส่วนใหญ่ แต่ส่วนท้ายของโดเมนบางรายการจะมีระยะเวลาในการต่ออายุใหม่และการกู้คืนที่ต่างออกไป โปรดดูที่การอ้างอิงส่วนท้ายของโดเมน (TLD) เพื่อดูระยะเวลาผ่อนผันในการต่ออายุและระยะเวลาผ่อนผันในการกู้คืนสำหรับโดเมนของคุณ

ความหมายของระยะเวลาแต่ละช่วง

 • คุณจะมีเวลา 30 วัน (สำหรับโดเมนส่วนใหญ่*) หลังจากที่การจดทะเบียนหมดอายุในการต่ออายุโดเมนที่อัตรามาตรฐาน
 • หลังผ่านไป 30 วัน* คุณยังคงกู้คืนโดเมนได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมประมาณ $100 (สำหรับโดเมน .com) บริษัทรับจดทะเบียนเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมการกู้คืนและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างไปตามส่วนท้ายโดเมนแต่ละรายการ โปรดดูที่บทความอ้างอิงส่วนท้ายของโดเมน (TLD) สำหรับโดเมนของคุณเพื่อดูค่าธรรมเนียมการกู้คืน 
 • หลังผ่านไป 60 วัน* คุณจะไม่สามารถต่ออายุโดเมนได้อีก และโดเมนจะถูกลบ

เราต่างก็ลืมสิ่งต่างๆ ได้ การตั้งค่าต่ออายุอัตโนมัติในบัญชีจะช่วยให้คุณไม่ต้องลำบากต่ออายุด้วยตัวเองหรือต้องทำตามขั้นตอนด้านบน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร