Đăng ký quyền riêng tư

Bạn có thể tùy chọn cài đặt quyền riêng tư khi mua miền. Tùy chọn cài đặt này xác định mức độ hiển thị thông tin liên hệ cá nhân (mà bạn đã cung cấp khi đăng ký miền) trong Cơ sở dữ liệu tra cứu WHOIS:
 • Bật bảo vệ quyền riêng tư: Không cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của bạn
 • Tắt bảo vệ quyền riêng tư: Cung cấp một phần hoặc tất cả thông tin liên hệ cá nhân của bạn.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp, một số thông tin (bao gồm: tên tổ chức, địa chỉ và ID email) có thể sẽ hiển thị hoặc ẩn đi trong WHOIS bất kể tùy chọn cài đặt bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Giới thiệu về tính năng bảo vệ quyền riêng tư

Tính năng Bảo vệ quyền riêng tư giúp bạn tránh spam và bảo vệ thông tin liên hệ của bạn. Nếu bạn bật tính năng bảo vệ quyền riêng tư thì khi người khác tra cứu miền của bạn trong WHOIS, họ sẽ thấy thông tin liên hệ thay thế từ nhà cung cấp dịch vụ bảo mật bên thứ ba. Ví dụ:

 • [chuỗi_mã_hóa]@example.com.[tên_nhà_cung_cấp_dịch_vụ_bảo_mật]
 • owner@example.com.[tên_nhà_cung_cấp_dịch_vụ_bảo_mật]  
Khi sử dụng tính năng bảo vệ quyền riêng tư, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba: Contact Privacy đối với các phần cuối cùng của tên miền mà Google Domains là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi và WhoisProxy đối với các phần cuối cùng của tên miền mà Key Systems là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi. Để xem tổ chức đăng ký tên miền của bạn, hãy kiểm tra danh sách phần cuối cùng của tên miền.
 
Nếu tính năng bảo vệ quyền riêng tư của bạn do Contact Privacy cung cấp, thì email phản hồi sẽ được chuyển tiếp qua email (chỉ khi gửi email qua trang web https://contactprivacy.email). Còn nếu tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư của bạn do WhoisProxy cung cấp, thì các email gửi tới địa chỉ email thay thế sẽ chuyển tiếp đến địa chỉ email WHOIS mà bạn đã cung cấp.

Cách thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư

Một số phần cuối cùng của tên miền không hỗ trợ tính năng bảo vệ quyền riêng tư. Để xác nhận phần cuối cùng tên miền của bạn có hỗ trợ tính năng này hay không, hãy kiểm tra trong danh sách phần cuối cùng của tên miền.

Để thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của bạn bất kỳ lúc nào, hãy làm theo các bước sau: 

 1. Mở Google Domains.
 2. Chọn tên miền của bạn.
 3. Trong menu di chuyển bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt đăng ký.
 4. Cuộn đến Bảo vệ quyền riêng tư.
 5. Chọn tùy chọn bảo mật:
  • Bật bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký riêng tư)
  • Tắt bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký công khai)
Lưu ý: Tùy thuộc vào miền của bạn, bạn có thể có tùy chọn giới hạn mức độ công khai thông tin cá nhân hoặc đặt tất cả thông tin liên hệ ở chế độ công khai.

Đăng ký công khai cho miền .COM và .NET

Tên miền kết thúc bằng .COM và .NET sẽ tự động ẩn đi một số thông tin đăng ký trong thư mục tra cứu WHOIS, ngay cả khi bạn tắt tính năng bảo vệ quyền riêng tư. Theo mặc định, hệ thống chỉ hiển thị các thông tin sau đây:

 • Tên tổ chức
 • Tiểu bang/tỉnh
 • Quốc gia 

​​Cách hiển thị công khai tất cả thông tin về bạn

Với miền .COM và .NET, bạn có thể chọn công khai tất cả thông tin về mình. Để công khai thông tin, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thay đổi cài đặt đăng ký quyền riêng tư của bạn thành Tắt bảo vệ quyền riêng tư.
 2. Chọn Công khai tất cả thông tin liên hệ.
 3. Trong hộp thoại đồng ý, chọn Đồng ý công khai.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?