Đăng ký riêng tư

Bạn chọn tùy chọn cài đặt quyền riêng tư khi mua miền. Tùy chọn cài đặt này xác định mức độ công khai của thông tin liên hệ cá nhân (mà bạn đã cung cấp khi đăng ký miền) trong Thông tin tra cứu WHOIS.
 • Bật bảo vệ quyền riêng tư: Không cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của bạn
 • Tắt bảo vệ quyền riêng tư: Cung cấp một phần hoặc tất cả thông tin liên hệ cá nhân của bạn.

Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một phần các thông tin (như tên tổ chức, địa chỉ và ID email) trong cơ sở dữ liệu WHOIS có thể được xuất bản hoặc biên tập lại dù cho trạng thái bảo vệ quyền riêng tư là gi.

Giới thiệu về chức năng bảo vệ quyền riêng tư

Chức năng bảo vệ quyền riêng tư giúp bạn tránh spam và lạm dụng thông tin liên hệ. Nếu bạn bật chức năng bảo vệ quyền riêng tư, thì khi ai đó tìm kiếm trên WHOIS về miền của bạn, họ sẽ thấy thông tin liên hệ thay thế từ nhà cung cấp biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của bên thứ ba. Ví dụ:

 • [encrypted_string]@vidu.com.[privacy_provider]
 • chusohuu@vidu.com.[privacy_provider]  
Khi sử dụng tính năng bảo vệ quyền riêng tư, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba: Contact Privacy đối với các phần cuối cùng của tên miền mà Google Domains là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi và WhoisProxy đối với các phần cuối cùng của tên miền nơi Key Systems là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi. Để xác nhận hồ sơ đăng ký của bạn, hãy kiểm tra phần tham chiếu về phần cuối cùng của tên miền.
 
Nếu tính năng bảo vệ quyền riêng tư của bạn do Contact Privacy cung cấp, thì email phản hồi sẽ được chuyển tiếp qua email (chỉ khi gửi email qua trang web https://contactprivacy.email). Còn nếu tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư của bạn do WhoisProxy cung cấp, thì các email gửi tới địa chỉ email thay thế sẽ chuyển tiếp đến địa chỉ email WHOIS mà bạn đã cung cấp.

Cách thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư

Một số phần cuối cùng của tên miền không hỗ trợ chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Để xác nhận xem bạn có thể sử dụng chức năng đăng ký riêng tư với miền của mình hay không, hãy xem chi tiết tham chiếu về phần cuối cùng của tên miền.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, hãy thực hiện theo các bước sau: 

 1. Mở Google Domains.
 2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào mục Các miền của tôi.
 3. Chọn tên miền có tùy chọn cài đặt quyền riêng tư bạn muốn thay đổi.
 4. Cuộn đến Bảo vệ quyền riêng tư.
 5. Chọn tùy chọn bảo mật:
  • Bật bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký riêng tư).
  • Tắt bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký công khai) 

Đăng ký công khai cho các miền .com và .net

Các miền kết thúc bằng .com và .net sẽ tự động loại bỏ (hoặc ẩn) một số thông tin đăng ký trong tra cứu WHOIS, ngay cả khi bạn đang sử dụng đăng ký công khai. Theo mặc định, chỉ hiển thị những thông tin sau đây:

 • Tên tổ chức
 • Tiểu bang/tỉnh
 • Quốc gia  

Thông tin liên hệ trung gian

Với các đuôi miền như .com hay .net, nếu thông tin trên WHOIS của bạn không công khai thì chúng tôi thường cung cấp cho bạn một địa chỉ email trung gian, ví dụ như obrs8XXXlje@nguoidangkytrunggian.email cho miền đó. Nếu có người muốn liên hệ với bạn về miền này thì họ có thể liên hệ với bạn qua địa chỉ email đó. 

Thư gửi tới địa chỉ email trung gian của bạn sẽ được chuyển tiếp tới địa chỉ email liên hệ của người đăng ký mà bạn đã chia sẻ. Bạn không cần phải thực hiện thêm kỳ bước nào để thiết lập địa chỉ email này hoặc chuyển tiếp email. Để xem địa chỉ email trung gian của bạn, hãy thực hiện thao tác tra cứu trên WHOIS. Xin lưu ý rằng địa chỉ email trung gian cho mỗi miền là địa chỉ động và có thể thay đổi sau mỗi 5 đến 30 ngày.

Cách hiển thị công khai tất cả thông tin về bạn

Với tên miền .com và .net, bạn có tùy chọn công khai tất cả thông tin về mình. Để làm như vậy, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của bạn thành Tắt bảo vệ quyền riêng tư.
 2. Chọn tùy chọn Công khai thông tin của bạn trong thư mục WHOIS.
 3. Chọn tùy chọn Tôi đồng ý trên hộp thoại đồng ý.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?