Đăng ký riêng tư

Bạn chọn tùy chọn cài đặt quyền riêng tư khi mua miền. Tùy chọn cài đặt này xác định lượng thông tin liên hệ cá nhân bạn đã cung cấp khi đăng ký miền hiển thị trong thông tin tra cứu WHOIS:
 • Tắt bảo vệ quyền riêng tư: Cung cấp một phần hoặc tất cả thông tin liên hệ cá nhân của bạn
 • Bật bảo vệ quyền riêng tư: Không cung cấp thông tin liên hệ cá nhân của bạn

Giới thiệu về chức năng bảo vệ quyền riêng tư

Chức năng bảo vệ quyền riêng tư giúp bạn tránh spam và lạm dụng thông tin liên hệ. Nếu bạn bật chức năng bảo vệ quyền riêng tư, thì khi ai đó tìm kiếm trên WHOIS về miền của bạn, họ sẽ thấy thông tin liên hệ thay thế từ nhà cung cấp biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của bên thứ ba. Ví dụ:

 • [encrypted_string]@vidu.com.[privacy_provider]
 • chusohuu@vidu.com.[privacy_provider] 

Thông tin thay thế này có tác dụng như một kênh chuyển tiếp, có nghĩa là bạn vẫn nhận được các thông tin liên hệ và thắc mắc về miền của mình. Nhà cung cấp bên thứ ba chuyển tiếp thư giấy và email gửi cho các địa chỉ thay thế đến địa chỉ cá nhân của bạn. 

Khi sử dụng tính năng bảo vệ quyền riêng tư, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ liên quan đến nhà cung cấp bên thứ ba: Tucows đối với các phần cuối cùng của tên miền mà Google Domains là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi và Key Systems GmbH đối với các phần cuối cùng của tên miền mà Key Systems là tổ chức đăng ký tên miền có trong bản ghi. Để xác nhận hồ sơ đăng ký của bạn, hãy kiểm tra thông tin tham khảo chi tiết về phần cuối cùng của tên miền.

Cách thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư

Một số phần cuối cùng của tên miền không hỗ trợ chức năng bảo vệ quyền riêng tư. Để xác nhận xem bạn có thể sử dụng chức năng đăng ký riêng tư với miền của mình hay không, hãy xem chi tiết tham chiếu về phần cuối cùng của tên miền.

Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt quyền riêng tư bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, hãy thực hiện theo các bước sau: 

 1. Mở Google Domains.
 2. Trong thanh di chuyển bên trái, hãy nhấp vào mục Các miền của tôi.
 3. Chọn tên miền có tùy chọn cài đặt quyền riêng tư bạn muốn thay đổi.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt và cuộn đến mục Bảo vệ quyền riêng tư.
 5. Chọn tùy chọn bảo mật:
  • Tắt bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký công khai).
  • Bật bảo vệ quyền riêng tư (đăng ký riêng tư).

Đăng ký công khai cho các miền .com và .net

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 5, các miền kết thúc bằng .com và .net sẽ tự động sửa đổi (hoặc ẩn) một số thông tin đăng ký trong bản tra cứu WHOIS, ngay cả khi bạn đang chọn đăng ký công khai. Theo mặc định, chỉ các thông tin sau đây hiển thị:

 • Tên tổ chức
 • Tiểu bang/tỉnh
 • Quốc gia  
Trong trường hợp này, bản tra cứu WHOIS không cung cấp địa chỉ email đang hoạt động. Do đó, chủ sở hữu miền không thể nhận được liên hệ hoặc thắc mắc về đăng ký của họ. Để cho phép mọi người liên hệ với bạn, hãy đồng ý hiển thị tất cả thông tin về bạn.

Cách hiển thị công khai tất cả thông tin về bạn

Với tên miền .com và .net, bạn có tùy chọn công khai tất cả thông tin về mình. Để làm như vậy, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Thay đổi tùy chọn cài đặt đăng ký quyền riêng tư của bạn thành Tắt bảo vệ quyền riêng tư.
 2. Chọn tùy chọn Công khai thông tin vào thư mục WHOIS.
 3. Chọn tùy chọn Tôi đồng ý trên hộp thoại đồng ý.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?