Privat registrering

Innan du börjar ...

Begränsningar för privat registrering

Följande toppdomäner (TLD:er eller domänändelser) har inte stöd för privat registrering:

 • .CO.IN
 • .CO.NZ
 • .CO.UK
 • .IN
 • .JP
 • .US
Anmärkning för .CO.UK-domäner: Google Domains erbjuder inte privat registrering för .CO.UK-domännamn. Registret (Nominet) kräver att registrarer som Google Domains samlar in korrekta kontaktuppgifter för alla användare. Nominet tillåter att vissa icke-kommersiella domänägare undlåter att visa upp WHOIS-kontaktuppgifter offentligt. Se Nominets WHOIS-policyer. Domänägare som uppfyller kraven kan avsäga sig det här kravet direkt på Nominets inloggningssida för innehavare.

När du köper en domän måste du välja ett sekretessalternativ. Det alternativ du väljer avgör om privat registrering är tillgänglig eller inte (mer information finns i Inställningar för privat registrering nedan). Du kan när som helst ändra sekretessinställningen.

Så här aktiverar och inaktiverar du privat registrering:

 1. Klicka på Mina domäner i navigeringsfältet och klicka på domännamnet.
 2. Klicka på fliken Inställningar Settings (gear icon).
 3. Bläddra ned till avsnittet Privat registrering.
 4. Välj ett sekretessalternativ:
  • Gör mina uppgifter privata (aktivera privat registrering).
  • Gör mina uppgifter offentliga (inaktivera privat registrering).

 

Mer hjälp ...

Om leverantörer av privat registrering

Privat registrering tillhandahålls av tredjepartsleverantörer och faller under ytterligare villkor.

Innan du aktiverar privat registrering ska du läsa Användarvillkor i relation till tredje part.

Inställningar för privat registrering

Dina inställningar för privat registrering avgör vilka kontaktuppgifter som returneras vid WHOIS-sökningar:

 • Gör mina uppgifter privata – kontaktuppgifter till tredjepartsleverantören returneras.
 • Gör mina uppgifter offentliga – dina personliga kontaktuppgifter returneras.

Inställningen för privat registrering avgör vilka kontaktuppgifter som deponeras:

 • Gör mina uppgifter privata – kontaktuppgifter till tredjepartsleverantören deponeras.
 • Gör mina uppgifter offentliga – dina personliga kontaktuppgifter deponeras.
Privat registrering och WHOIS-sökningar

Med privat registrering kan du skydda dina kontaktuppgifter mot skräppost och andra typer av otillåten användning. Om du aktiverar privat registrering (gör mina uppgifter privata) så visas alternativa kontaktuppgifter till tredjepartsleverantören när någon gör en WHOIS-sökning på domänen. Dina personliga kontaktuppgifter returneras inte utan förblir privata.

Formatet på den alternativa e-postadressen beror på om registret som ansvarar för din domän är ”tunt” eller ”tjockt”:

 • Tunna register använder krypterade e-postadresser. Av säkerhetsskäl byts de krypterade adresserna ut var 14:e dag. Exempel: [krypterad sträng]@exempel.se.[sekretessleverantör].
 • Tjocka register använder okrypterade e-postadresser. Exempel: ägare@exempel.se.[sekretessleverantör].

Fysisk post som skickas till den alternativa adressen vidarebefordras till din sparade adress. På samma sätt vidarebefordras e-post som skickas till den alternativa adressen till din personliga e-postadress. Om du aktiverar privat registrering så ska du se till att de här meddelandena inte misstas för att vara skräppost.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?