การส่งต่ออีเมล

เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล ให้ทำดังนี้:

 1. คลิก โดเมนของฉัน ใน Navbar แล้วคลิกชื่อโดเมน
 2. คลิกแท็บอีเมล
 3. ในช่องทางซ้าย ให้ใส่ชื่ออีเมลแทน (เช่น การสนับสนุน) หรือสัญลักษณ์แทน *
  หมายเหตุ: * คือสัญลักษณ์แทนที่แสดงที่อยู่ใดๆ ที่คุณไม่ได้ตั้งชื่ออย่างชัดแจ้ง
 4. ในช่องทางขวา ให้ใส่ที่อยู่อีเมลผู้รับ (เช่น abc321@gmail.com) คุณยังสามารถใส่ที่อยู่ของกลุ่มอีเมล (เช่น Google Groups) เพื่อส่งต่อชื่อแทนนี้ให้กับผู้รับมากกว่าหนึ่งคน
  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

  ในตัวอย่าง อีเมลทั้งหมดที่ไปยัง support@documentationexample.net จะมีการส่งต่อโดยอัตโนมัติไปที่ exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ผู้รับหลายรายการลงในชื่อแทนเดียวโดยการใส่ที่อยู่สำหรับกลุ่มที่คุณจัดการ

   

  หมายเหตุ: หากคุณใส่กลุ่มเป็นที่อยู่ผู้รับ ดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าสิทธิ์เพื่อที่ "สาธารณะ" หรือ "ทุกคน" สามารถโพสต์อีเมลไปยังกลุ่มได้ มิฉะนั้น กลุ่มจะไม่สามารถรับอีเมลที่ส่งต่อได้ ให้ดูที่ตั้งค่าสิทธิ์พื้นฐานในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Groups

 5. คลิกปุ่มเพิ่ม (ผลลัพธ์: อีเมลทั้งหมดที่ส่งถึง support@example.com จะได้รับการส่งต่อไปยัง abc321@gmail.com)
 6. Google Domains จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่ผู้รับ ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่อเปิดใช้การส่งต่อไปยังที่อยู่นั้น การส่งต่อจะไม่เริ่มจนกว่าคุณจะยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่

  การส่งต่อจะเริ่มโดยทันทีและ Google Domains จะไม่ส่งอีเมลยืนยันหาก:

  • คุณยืนยันที่อยู่ผู้รับเดียวกันกับ Google Domains สำหรับอีเมลแทนที่ส่งต่ออื่นแล้ว
  • ที่อยู่ผู้รับคือที่อยู่เดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Google Domains

หมายเหตุ: การส่งต่ออีเมลจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google

เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่ออีเมล Google Domains จะสร้างระเบียนทรัพยากร MX คุณจะเห็นระเบียนเหล่านี้ได้โดยการเปิดระเบียนสังเคราะห์ของการส่งต่ออีเมลบนแท็บ DNS

     

ขั้นตอนถัดไป: หลังจากที่คุณตั้งค่าชื่อแทนแล้ว คุณสามารถทดสอบการส่งต่ออีเมลได้ 

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับการส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลให้คุณตั้งค่าที่อยู่อีเมลแทน ที่อยู่อีเมลแทนคือที่อยู่สำรองที่ใช้เป็นตัวแทนสำหรับที่อยู่อีเมลจริง จดหมายทั้งหมดที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลแทนจะได้รับการส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลจริง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าที่อยู่อีเมลจริงของคุณคือ abc321@gmail.com สำหรับโดเมนทางธุรกิจ example.com คุณสามารถสร้างชื่อแทนที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นและกำหนดเป้าหมายไปยังฟังก์ชันเฉพาะ เช่น ข้อมูลหรือการสนับสนุน ชื่อแทนนี้จะผนวกเข้ากับโดเมนของคุณ (example.com) เพื่อเป็นที่อยู่อีเมลใหม่ที่คุณสามารถแสดงบนเว็บไซต์ได้ เช่น info@example.com หรือ support@example.com อีเมลทั้งหมดที่ส่งไปยัง info@example.com หรือ support@example.com จะได้รับการส่งต่อไปที่ abc321@gmail.com

คุณสามารถสร้างที่อยู่แทนได้สูงสุด 100 รายการ เมื่อสร้างแล้ว เป็นความคิดที่ดีที่จะยืนยันว่าที่อยู่แทนนั้นใช้งานได้ ส่งอีเมลทดสอบโดยใช้ที่อยู่อีเมลแทน จากนั้นตรวจสอบว่ามีการส่งต่ออีเมลทดสอบไปยังที่อยู่อีเมลเดิม (คุณควรสามารถดูและเปิดอีเมลทดสอบจากกล่องจดหมายได้) คุณสามารถปรับเปลี่ยนที่อยู่แทนได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเลือกแก้ไขและลบ

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่ออีเมล Google Domains จะสร้างระเบียนทรัพยากร MX ให้คุณ จากนั้นหากคุณเปลี่ยนระเบียนทรัพยากร MX เหล่านี้ การส่งต่ออีเมลจะใช้งานไม่ได้

เกี่ยวกับการส่งต่ออีเมลของสัญลักษณ์แทน

* คือสัญลักษณ์แทนที่แสดงที่อยู่ใดๆ ที่คุณไม่ได้ตั้งชื่ออย่างชัดแจ้ง เช่น สมมติว่าคุณได้ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลต่อไปนี้:

 • "sales" ส่งต่อไปยัง larry@example.com คืออีเมลที่ส่งไปยัง sales@<yourdomain> จะส่งไปที่ larry
 • "support" ส่งต่อไปยัง yu@example.com คืออีเมลที่ส่งไปยัง support@<yourdomain> จะส่งไปที่ yu
 • "*" ส่งต่อไปยัง roberto@example.com คืออีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่อื่นๆ ทั้งหมด เช่น asdf@<yourdomain> และ test@<yourdomain> จะส่งไปที่ roberto

โดยพื้นฐานแล้ว การใช้สัญลักษณ์แทนจะเป็นการส่งต่ออีเมลแทนทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวนไปยังที่อยู่เดียว

การส่งจดหมายจากที่อยู่อีเมลที่ส่งต่อของคุณ

ระบบอีเมลจำนวนมากจะให้คุณส่งจดหมายโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ส่งต่อเป็นที่อยู่ "จาก"

จาก Gmail

หากคุณเป็นผู้ใช้ Gmail คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะส่งจดหมายเป็น:

ภาพรวม

การตั้งค่าส่งจดหมายเป็นสำหรับอีเมลแทนที่ส่งต่อต้องทำดังนี้:

 • ขั้นแรก ให้ตั้งค่ารหัสผ่านแอปสำหรับบัญชี Gmail ของคุณเพื่อให้คุณใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail ได้อย่างปลอดภัย

 • ขั้นที่สอง ให้เพิ่มชื่อแทนเป็นบัญชีไปยังกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

 • ขั้นที่สาม ให้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Gmail เป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมายสำหรับชื่อแทนที่ส่งต่อของคุณ โดยใช้รหัสผ่านแอปที่สร้างขึ้น

ขั้นตอน

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Gmail ที่คุณส่งต่อจดหมายไป (ในตัวอย่างนี้ บัญชีคือ exampleuser.domains.xu@gmail.com)
 2. ใน Gmail ให้คลิกชื่อผู้ใช้หรือไอคอนผู้ใช้ที่มุมขวาบนเพื่อเรียกใช้เมนูผู้ใช้

   
 3. คลิกบัญชีของฉัน
 4. ในหน้าจอบัญชี Google ภายใต้ลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ Google

   
 5. ในกล่องรหัสผ่านและวิธีลงชื่อเข้าใช้ ให้คลิกรหัสผ่านแอป

  ถึงตอนนี้ระบบอาจขอให้คุณใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณต้องเปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนเพื่อให้ตัวเลือกรหัสผ่านแอปพร้อมใช้งาน หากไม่ได้เปิดใช้อยู่ ให้คลิกการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน แล้วเปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน จากนั้นให้ตั้งค่ารหัสผ่านแอปต่อไป

 6. ในกล่องรหัสผ่านแอป ให้เลือกจดหมายสำหรับแอป เลือกอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์

   
 7. ใส่ชื่อของโดเมนสำหรับอุปกรณ์ “อื่นๆ” แล้วคลิกสร้าง

   
 8. กล่องรหัสผ่านแอปที่สร้างจะแสดงรหัสผ่าน 16 หลัก คัดลอกรหัสผ่านนี้ เนื่องจากคุณต้องใช้เมื่อเพิ่มบัญชี "ส่งเป็น" (ส่งต่อ) ใหม่

   
 9. กลับไปยังหน้าจอ Gmail ของคุณ
 10. ที่มุมขวาบนให้คลิกปุ่มการตั้งค่า

   
 11. เลือกการตั้งค่าจากเมนูแบบเลื่อนลง
 12. ในหน้าจอการตั้งค่า ให้คลิกแท็บบัญชีและนำเข้า
 13. เลื่อนลงไปที่ส่งจดหมายเป็น แล้วคลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นที่คุณเป็นเจ้าของ
 14. ในกล่องเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นกล่องแรก ให้ใส่ชื่อที่คุณต้องการให้ผู้รับอีเมลของคุณเห็น (เช่น “ทีมสนับสนุน” หรือ “ฝ่ายขาย” หรือชื่ออื่นๆ สำหรับที่ติดต่อนี้) และที่อยู่อีเมลส่งต่อที่คุณกำลังตั้งค่า

   
 15. แล้วคลิกขั้นตอนถัดไป
 16. ในกล่องเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นกล่องที่สอง ให้เปลี่ยนค่าในช่องเพื่อใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtp.gmail.com
  • พอร์ต: 465
  • ชื่อผู้ใช้: บัญชี Gmail ของคุณ (บัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบ)
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านแอปที่สร้างที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 8
 17. คลิกเพิ่มบัญชี หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดูให้แน่ใจว่าคุณใส่เซิร์ฟเวอร์ SMTP, พอร์ต, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง
 18. หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีสำเร็จแล้ว ให้กลับไปที่ Gmail คุณจะเห็นข้อความจากทีม Gmail ที่มีชื่อเรื่องว่าการยืนยัน Gmail: ส่งจดหมายเป็น และที่อยู่ที่คุณเพิ่งเพิ่ม ทำตามคำแนะนำในข้อความเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมล
 19. เมื่อคุณส่งจดหมายจากบัญชี Gmail ของคุณ ให้คลิกรูปสามเหลี่ยมถัดจากที่อยู่จาก เพื่อเลือกให้ส่งข้อความจากบัญชีที่คุณเพิ่งเพิ่ม

   

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านแอปใน Gmail ให้ดูที่หัวข้อของศูนย์ช่วยเหลือ Gmail: "ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านแอป"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งจดหมายจากที่อยู่ส่งต่อของคุณใน Gmail ให้ดูที่หัวข้อศูนย์ช่วยเหลือ Gmail: "ส่งจดหมายจากที่อยู่หรือชื่อแทนอื่น"

หมายเหตุ: หากคุณเป็นผู้ใช้ G Suite ผู้ดูแลระบบ G Suite จะต้องเพิ่มแอปและสร้างรหัสผ่านสำหรับแอปที่คุณต้องการในขั้นตอนที่ 16

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร