การส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลคือฟีเจอร์ของ Google Domains ที่ช่วยให้คุณสร้างและใช้นามแฝงเพื่อรับอีเมลได้ คุณสร้างที่อยู่อีเมลแฝงสำหรับโดเมนได้สูงสุด 100 ชื่อ โดยการใช้การส่งต่ออีเมลจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ตัวอย่าง: ที่อยู่อีเมลของ Miriam คือ miriam@gmail.com เธอสร้างนามแฝงทางอาชีพ info@miriamsbakery.com เพื่อรับอีเมลจากลูกค้า โดยใช้โดเมนธุรกิจ miriamsbakery.com ด้วยการส่งต่ออีเมล Google จะส่งต่ออีเมลทั้งหมดที่ Miriam ได้รับใน info@miriamsbakery.com ไปยัง miriam@gmail.com

วิธีตั้งค่าการส่งต่ออีเมล

หากต้องการตั้งค่าการส่งต่ออีเมล ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Domains
 2. เลือกชื่อโดเมน
 3. คลิกอีเมลในแผงการนำทางด้านซ้าย
 4. เลื่อนไปที่หัวข้อการส่งต่ออีเมล
 5. ป้อนชื่อที่อยู่อีเมลแฝง
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ต้องการรับอีเมลที่ผู้ใช้ส่งไปยังอีเมลแฝง
 7. คลิกเพิ่ม

วิธีเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องทำขั้นตอนสุดท้ายอีก 2-3 ขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล Google Domains จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่ผู้รับ ทำตามวิธีการในอีเมลนั้นเพื่อเปิดใช้งานการส่งต่ออีเมล 

Google จะไม่ส่งอีเมลยืนยันและจะเริ่มการส่งต่ออีเมลทันทีในกรณีต่อไปนี้

 • คุณได้ยืนยันที่อยู่ผู้รับด้วย Google Domains สำหรับอีเมลแทนที่ส่งต่ออีเมลอื่น
 • ที่อยู่ผู้รับเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ Google Domains

​ส่งอีเมลจากอีเมลแทน

หากที่อยู่อีเมลผู้รับเป็นที่อยู่ Gmail คุณทำให้ดูเหมือนว่ากำลังส่งอีเมลจากอีเมลแทนได้ (แทนที่อยู่ผู้รับ Gmail)

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ที่ส่งต่ออีเมลไป แล้วตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 2. สร้างรหัสผ่านแอปสำหรับ Google Domains ในขั้นที่ 2 ให้เลือกอื่นๆ (ชื่อที่กำหนดเอง) ภายใต้เลือกแอปและป้อนชื่อโดเมนแบบเต็ม
 3. จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่หรืออีเมลแทนอื่น ใช้ข้อมูล Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ดังต่อไปนี้
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านสำหรับแอปที่คุณสร้างขึ้น
  • ชื่อผู้ใช้: บัญชี Gmail ของคุณ (บัญชีที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้และที่ส่งต่ออีเมลไป)
  • พอร์ต: 465
  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtp.gmail.com

เคล็ดลับสำหรับการส่งต่ออีเมล

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการส่งต่ออีเมล

 • ทดสอบการส่งต่ออีเมล ตรวจสอบว่าการตั้งค่าทำงานตามที่คาดไว้ ดูวิธีทดสอบการส่งต่ออีเมล
 • ส่งต่อนามแฝงหลายชื่อไปยังอีเมลผู้รับเดียว ใช้สัญลักษณ์แทน (*) สำหรับชื่อที่อยู่อีเมลแฝง สัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่านามแฝงใดๆ บนชื่อโดเมนต้องส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลผู้รับ (เช่น support@miriamsbakery.com, info@miriamsbakery.com, press@miriamsbakery.com ต้องไปยัง miriam.example@gmail.com ทั้งหมด)
 • ผู้ใช้หลายคนต้องเห็นอีเมลที่ส่งต่อทั้งหมด สร้างกลุ่ม Google จากที่อยู่อีเมลส่วนบุคคลหลายๆ อีเมลและใช้นามแฝงของกลุ่มนี้เป็นที่อยู่อีเมลผู้รับ ตั้งค่าสิทธิ์ของกลุ่มเพื่อให้ "สาธารณะ" หรือ "ทุกคน" โพสต์อีเมลไปยังกลุ่มได้ 

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับการส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลจะทำงานก็ต่อเมื่อใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ Google ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ

เมื่อตั้งค่าการส่งต่ออีเมล Google Domains จะสร้างระเบียนทรัพยากร MX โดยอัตโนมัติ หากเปลี่ยนระเบียนเหล่านี้ การส่งต่ออีเมลจะขัดข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียนทรัพยากร

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร