Przekierowanie poczty

Aby skonfigurować przekierowanie poczty e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Moje domeny na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij nazwę domeny.
 2. Kliknij kartę E-mail .
 3. W polu po lewej wpisz nazwę aliasu e-mail (na przykład „support”) lub symbol wieloznaczny *.
  Uwaga: * to symbol wieloznaczny interpretowany jako każdy adres, którego nie wpiszesz wprost.
 4. W polu po prawej wpisz adres e-mail odbiorcy (na przykład abc321@gmail.com). Jeśli chcesz przekierowywać e-maile z tego aliasu do więcej niż jednego adresata, możesz wpisać adres grupy mailingowej (na przykład grupy dyskusyjnej Google).
  Kliknij, aby zobaczyć przykład

  W tym przykładzie wszystkie e-maile wysłane na adres support@documentationexample.net zostaną automatycznie przekierowane na adres exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Wskazówka: możesz dodać wiele adresów docelowych do jednego aliasu, wpisując adres grupy, którą zarządzasz.

   

  Uwaga: jeżeli jako adres odbiorcy wpiszesz grupę, upewnij się, że ustawiono w niej „publiczne” uprawnienia do wysyłania wiadomości lub „każdy” może do niej wysyłać e-maile. Inaczej grupa nie będzie odbierać e-maili z przekierowania. Zobacz temat dotyczący ustawiania podstawowych uprawnień w centrum pomocy Grup dyskusyjnych Google.

 5. Kliknij przycisk Dodaj (w wyniku tego wszystkie e-maile wysłane na adres support@example.com zostaną przekierowane na abc321@gmail.com).
 6. Google Domains wyśle na adres odbiorcy e-maila z potwierdzeniem. Wykonaj instrukcje z e-maila, aby uaktywnić przekierowanie na ten adres. Przekierowanie nie zacznie działać, dopóki nie potwierdzisz, że adres należy do Ciebie.

  Przekierowanie zacznie działać od razu, a Google Domains nie wyśle e-maila weryfikacyjnego, jeżeli:

  • Wybrany adres odbiorcy został już zweryfikowany w Google Domains w związku z przekierowaniem z innego aliasu.
  • Adres odbiorcy to ten sam adres, którego używasz przy logowaniu się do Google Domains.

Uwaga: przekierowanie poczty działa tylko wtedy, gdy używasz serwerów nazw Google.

Gdy konfigurujesz przekierowanie poczty, Google Domains tworzy rekordy zasobów MX. Możesz je zobaczyć w rekordzie syntetycznym Przekierowanie poczty, przechodząc do sekcji na karcie DNS .

     

Kolejny krok: po ustawieniu aliasu możesz przetestować przekierowanie poczty

Dodatkowa pomoc

Informacje o przekierowaniu poczty

Przekierowanie poczty pozwala korzystać z aliasów adresów e-mail. Alias to alternatywny adres e-mail, którego używa się w zastępstwie rzeczywistego adresu. Wszystkie wiadomości wysłane na alias są przekierowywane na rzeczywisty adres e-mail.

Załóżmy na przykład, że Twój rzeczywisty e-mail to abc321@gmail.com. W domenie swojej firmy, example.com, możesz utworzyć bardziej profesjonalnie wyglądający alias, który będzie służył określonej funkcji, na przykład udzielaniu informacji lub świadczeniu pomocy. W połączeniu z domeną example.com powstanie nowy adres, który możesz podać na swojej witrynie – na przykład info@example.com lub support@example.com. Wszystkie e-maile wysłane na info@example.com lub support@example.com zostaną przekierowane na adres abc321@gmail.com.

Możesz utworzyć do 100 aliasów. Każdy z nich warto przetestować, wysyłając wiadomość na alias i sprawdzając, czy doszła na prawdziwy adres e-mail (testowa wiadomość powinna pojawić się w skrzynce i dać się otworzyć). Alias możesz w każdej chwili zmienić, korzystając z funkcji edycji i usuwania.

Uwaga: gdy konfigurujesz przekierowanie poczty, Google Domains tworzy rekordy zasobów MX. Jeżeli później zmodyfikujesz te rekordy, przekierowanie przestanie działać.

Przekierowanie poczty z użyciem symboli wieloznacznych

* to symbol wieloznaczny interpretowany jako każdy adres, którego nie wpiszesz wprost. Załóżmy, że masz skonfigurowane następujące przekierowania poczty:

 • „sprzedaz” na jan@example.com – e-mail wysłany na sprzedaz@<twoja_domena> trafi do skrzynki „jan”;
 • „pomoc” na ewa@example.com – e-mail wysłany na pomoc@<twoja_domena> trafi do skrzynki „ewa”;
 • *” na robert@example.com – e-mail wysłany na każdy inny adres, na przykład asdf@<twoja_domena> czy test@<twoja_domena> trafi do skrzynki „robert”.

Symbole wieloznaczne działają więc tak, jakby w domenie była ustawiona nieskończona liczba aliasów przekierowanych na jeden adres e-mail.

Wysyłanie e-maili z przekierowanego adresu

Wiele systemów pocztowych pozwala wysyłać wiadomości z użyciem przekierowanego adresu e-mail jako adresu „Od”.

Z Gmaila

Użytkownicy Gmaila mogą skorzystać z funkcji Wyślij pocztę jako

W skrócie

Aby skonfigurować funkcję Wyślij pocztę jako do użycia z przekierowanym aliasem, musisz:

 • Ustawić na swoim koncie Gmail hasło aplikacji, aby móc bezpiecznie korzystać z serwerów SMTP Gmaila.

 • Dodać alias jako konto w swojej skrzynce Gmaila.

 • Korzystając z wygenerowanego hasła aplikacji, wybrać serwer SMTP Gmaila jako serwer poczty dla przekierowanego aliasu.

Procedura

 1. Zaloguj się na konto Gmail, na które przekierowujesz pocztę (w tym przykładzie będzie to exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. Na stronie Gmaila kliknij swoją nazwę użytkownika albo ikonę w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu użytkownika.

   
 3. Kliknij Moje konto.
 4. W sekcji Logowanie się i zabezpieczenia kliknij Logowanie się w Google.

   
 5. W sekcji Hasło i metoda logowania kliknij Hasła aplikacji.

  Może się pojawić monit o ponowne wpisanie hasła.

  Uwaga: opcja haseł aplikacji pojawia się tylko, gdy masz włączoną Weryfikację dwuetapową. Jeżeli jest wyłączona, kliknij Weryfikacja dwuetapowa i włącz ją. Następnie kontynuuj ustawianie hasła aplikacji.

 6. W polu Hasła aplikacji wybierz aplikację PocztaInne przy wyborze urządzenia.

   
 7. Wpisz nazwę swojej domeny dla urządzenia „Inne” i kliknij Wygeneruj.

   
 8. W polu wygenerowanego hasła aplikacji pojawi się 16-znakowe hasło. Skopiuj je. Będzie Ci potrzebne po dodaniu nowego konta „wyślij jako” (przekierowanego).

   
 9. Wróć na ekran Gmaila.
 10. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.

   
 11. Wybierz Ustawienia z menu.
 12. Na ekranie Ustawienia kliknij kartę Konta i importowanie.
 13. Przewiń w dół do pozycji Wyślij pocztę jako i kliknij Dodaj inny adres e-mail.
 14. W pierwszym polu Dodaj inny adres e-mail wpisz nazwę, którą mają zobaczyć adresaci Twoich e-maili (na przykład „Zespół pomocy”, „Dział handlowy” lub cokolwiek innego), oraz adres e-mail, który ma być przekierowywany.

   
 15. Kliknij Następny krok.
 16. W drugim polu Dodaj inny adres e-mail zmień wartości w polach na następujące:
  • Serwer SMTP: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Nazwa użytkownika: Twoje konto Gmail (to, którego właśnie używasz)
  • Hasło: skopiowane hasło aplikacji, wygenerowane w kroku 8.
 17. Kliknij Dodaj konto. Jeśli pokaże się komunikat o błędzie, sprawdź, czy serwer SMTP, port, nazwa użytkownika i hasło zostały wpisane poprawnie.
 18. Po dodaniu konta wróć do Gmaila. Zobaczysz wiadomość od zespołu Gmaila o temacie Gmail Confirmation: Send Mail As (Potwierdzenie od Gmaila: wyślij pocztę jako) z adresem, który właśnie został dodany. Aby potwierdzić adres e-mail, wykonaj polecenia z tej wiadomości.
 19. Przy wysyłaniu wiadomości z konta Gmail kliknij trójkąt obok adresu Od i wybierz konto dodane przed chwilą.

   

Aby uzyskać więcej informacji o hasłach aplikacji w Gmailu, zobacz artykuł Logowanie się przy użyciu haseł do aplikacji w centrum pomocy Gmaila.

Więcej informacji o wysyłaniu poczty z przekierowanego adresu w Gmailu znajdziesz w artykule centrum pomocy Gmaila Wysyłanie e-maili z innego adresu lub aliasu.

Uwaga: jeżeli używasz G Suite, Twój administrator G Suite będzie musiał dodać aplikację i wygenerować hasło aplikacji, które jest potrzebne w kroku 16.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?