Przekierowywanie poczty e-mail

Funkcja przekierowania poczty pozwala na utworzenie dodatkowego adresu e-mail (zwanego „aliasem e-mail”), na który przychodzić będą e-maile. W swojej domenie możesz bezpłatnie utworzyć do 100 aliasów e-mail.

Przykład: adres e-mail Joanny to joanna@gmail.com. Tworzy ona profesjonalny alias, aby klienci mogli wysyłać e-maile na adres jej firmy: informacje@cukierniajoanny.com. Dzięki przekierowaniu poczty e-mail Google przekazuje na adres joanna@gmail.com wszystkie e-maile przychodzące do Joanny na adres informacje@cukierniajoanny.com.

Krok 1. Skonfiguruj przekierowanie poczty e-mail

  1. Zaloguj się w Google Domains na komputerze.
  2. Kliknij swoją domenę.
  3. Otwórz menu Menu.
  4. Kliknij E-mail.
  5. W sekcji „Przekierowanie poczty” kliknij Dodaj alias e-mail.
  6. Wpisz alias adresu e-mail i istniejący adres e-mail odbiorcy.
  7. Kliknij Dodaj.

Konfigurowanie przekierowania poczty e-mail z wykorzystaniem niestandardowych serwerów nazw

Jeśli korzystasz z serwerów nazw Google, Google Domains automatycznie tworzy wymagane rekordy wymiany poczty (rekordy MX), aby umożliwić przekierowywanie poczty e-mail.

Jeśli używasz niestandardowych serwerów nazw i chcesz korzystać z przekierowania poczty e-mail Google Domains, sprawdź, jak skonfigurować przekierowanie poczty z wykorzystaniem niestandardowych serwerów nazw.

Krok 2. Aktywuj przekierowanie poczty e-mail

Google Domains wysyła jednorazowego e-maila z potwierdzeniem na adres wpisany w kroku 1. Aby aktywować przekierowanie poczty, wykonaj instrukcje zawarte w tej wiadomości.

W następujących przypadkach możesz nie otrzymać e-maila z potwierdzeniem, a przekierowanie poczty zacznie działać od razu:

  • Wybrany adres odbiorcy został już zweryfikowany w Google Domains w związku z przekierowaniem z innego aliasu.
  • Adres odbiorcy to ten sam adres, którego używasz przy logowaniu się do Google Domains.

Jak wysłać e-maila ze swojego aliasu e-mail

Jeśli Twój podstawowy adres e-mail jest adresem Gmail, możesz tak skonfigurować usługę, żeby wyglądało na to, że wysyłasz e-maile z utworzonego przez siebie aliasu. Dowiedz się, jak wysyłać e-maile z aliasu

Jeśli wyślesz e-maila ze swojego konta Gmail na niestandardowy adres e-mail w domenie, Gmail może automatycznie zarchiwizować wiadomość, ponieważ nadawca i odbiorca są tą samą osobą. W ustawieniach Gmaila możesz utworzyć filtry, aby temu zapobiec.

Wskazówki dotyczące przekierowania poczty e-mail

Testowanie przekierowania poczty

Po skonfigurowaniu i aktywowaniu przekierowania poczty e-mail wyślij e-maila na utworzony przez siebie nowy alias e-mail.

Wskazówka: aby przekierowany e-mail został wyświetlony w głównej skrzynce odbiorczej, wyślij go z innego adresu e-mail (możesz też zajrzeć do folderu Wysłane).Dowiedz się, dlaczego nie widzisz przekierowanego e-maila w swojej skrzynce odbiorczej.

Przekierowywanie wielu aliasów na jeden adres odbiorcy
Zamiast dodawać wszystkie używane aliasy, jako alias adresu e-mail wpisz tylko symbol gwiazdki „*”. Oznacza on, że dowolne słowo wpisane przed nazwą Twojej @domeny będzie przekierowywać na Twój podstawowy adres e-mail. Jeżeli na przykład ustawisz alias *@cukierniajoanny.com, e-maile przychodzące na adresy pomoc@cukierniajoanny.com, informacje@cukierniajoanny.com i prasa@cukierniajoanny.com będą trafiały na adres joanna.przykladowa@gmail.com.
Przekierowywanie e-maili do wielu odbiorców
Utwórz grupę Google zawierającą adresy e-mail wybranych osób i użyj aliasu tej grupy jako adresu e-mail odbiorcy. Ustaw uprawnienia w grupie na „publiczne” lub by „każdy” mógł do niej wysyłać e-maile.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem