Przekierowanie poczty elektronicznej

Przekierowanie poczty elektronicznej to funkcja Google Domains pozwalająca utworzyć alias, na który będą przychodzić e-maile. Możesz utworzyć do 100 aliasów adresów e-mail dla swojej domeny. Przekierowanie poczty elektronicznej jest usługą bezpłatną. 

Przykład: adres e-mail Joanny to joanna@gmail.com. Korzystając ze swojej domeny firmowej, cukierniajoanny.com, Joanna tworzy profesjonalny alias, na który będą przychodzić e-maile od klientów: informacje@cukierniajoanny.com. Dzięki przekierowaniu poczty elektronicznej Google przekazuje na adres joanna@gmail.com wszystkie e-maile, które Joanna otrzymuje na adres informacje@cukierniajoanny.com.

Jak skonfigurować przekierowanie poczty elektronicznej

Aby skonfigurować przekierowanie poczty e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Google Domains: domains.google.com/registrar
 2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Moje domeny
 3. Znajdź domenę, w której chcesz skonfigurować przekierowanie poczty. Wybierz kartę E-mail.
 4. Przewiń do sekcji Przekierowanie poczty.
 5. Wpisz nazwę aliasu adresu e-mail.
 6. Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane przez użytkowników na Twój alias.
 7. Kliknij Dodaj.

Jak aktywować przekierowanie poczty elektronicznej

W większości przypadków musisz jeszcze wykonać kilka czynności, żeby aktywować przekierowanie poczty elektronicznej. Google Domains wysyła e-maila z potwierdzeniem na adres, na który mają być kierowane wiadomości. Aby aktywować przekierowanie poczty, wykonaj instrukcje z tego e-maila. 

Google nie wysyła e-maila z potwierdzeniem, a przekierowanie poczty elektronicznej zaczyna działać od razu w następujących przypadkach:

 • wybrany adres odbiorcy został już zweryfikowany w Google Domains w związku z przekierowaniem z innego aliasu;
 • adres odbiorcy to ten sam adres, którego używasz przy logowaniu się do Google Domains.

Jak wysyłać e-maile ze swojego aliasu e-mail

Jeśli adres odbiorcy jest adresem Gmail, możesz tak skonfigurować usługę, żeby wyglądało na to, że wysyłasz e-mail z aliasu (a nie z adresu Gmail odbiorcy).

 1. Zaloguj się na konto Gmail, na które przekierowywana jest poczta, i sprawdź, czy jest na nim włączona weryfikacja dwuetapowa.
 2. Wygeneruj hasło do aplikacji dla swojej domeny Google. W kroku 2 w sekcji Wybierz aplikację zaznacz Inna (nazwa niestandardowa) i wpisz pełną nazwę swojej domeny.
 3. Potem wykonaj kroki wyświetlane na ekranie, by móc wysyłać e-maile z innego adresu lub aliasu. Użyj tych informacji o protokole SMTP:
  • hasło: wygenerowane przez Ciebie hasło aplikacji,
  • nazwa użytkownika: Twoje konto Gmail (to, którego właśnie używasz i na które przekierowywana jest poczta),
  • port: 465,
  • serwer SMTP: smtp.gmail.com.

Wskazówki dotyczące przekierowania poczty elektronicznej

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości, które daje przekierowanie poczty.

 • Przetestuj przekierowanie poczty elektronicznej. Sprawdź, czy konfiguracja działa zgodnie z oczekiwaniami. Dowiedz się, jak przetestować przekierowanie poczty elektronicznej.
 • Przekieruj wiele aliasów do jednego adresu e-mail odbiorcy. Użyj symbolu zastępczego (*) jako nazwy aliasu. Ten symbol oznacza, że każdy alias zawierający nazwę Twojej domeny będzie przekierowywany na adres e-mail odbiorcy (np. aliasy pomoc@cukierniajoanny.com, informacje@cukierniajoanny.com, prasa@cukierniajoanny.com będą przekierowywane na adres joanna.przykladowa@gmail.com).
 • Sprawdź, czy wszystkie przekierowywane e-maile trafiają do wielu odbiorców. Utwórz grupę Google zawierającą adresy e-mail wybranych osób i użyj aliasu tej grupy jako adresu e-mail odbiorcy. Ustaw uprawnienia w grupie na „publiczne” lub by „każdy” mógł do niej wysyłać e-maile. 

Informacje techniczne dotyczące przekierowania poczty elektronicznej

Przekierowanie poczty elektronicznej działa tylko wtedy, gdy korzystasz z serwerów nazw Google. Dowiedz się więcej o serwerach nazw dla swojej domeny.

Gdy konfigurujesz przekierowanie poczty, Google Domains automatycznie tworzy rekordy zasobów MX. Jeśli zmienisz te rekordy, przekierowanie przestanie działać. Dowiedz się więcej o rekordach zasobów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?