Přesměrování e-mailu

Přesměrování e-mailu je funkce služby Google Domains, se kterou si můžete vytvořit a používat e-mailový alias pro zasílání pošty. U každé domény si můžete vytvořit až 100 e-mailových aliasů. Služba přesměrování e-mailů je zdarma. 

Příklad: Miriam má e-mailovou adresu miriam@gmail.com. U své firemní domény pekarnamiriam.com si vytvoří profesionální alias, na který si nechá zasílat e-maily od zákazníků: info@pekarnamiriam.com. Díky přesměrování e-mailů přeposílá Google všechny e-maily, které Miriam dostane na adresu info@pekarnamiriam.com, na adresu miriam@gmail.com.

Nastavení přesměrování e-mailů

Přesměrování e-mailů nastavíte následovně:

 1. Přejděte do služby Domény Google: domains.google.com/registrar
 2. V levém navigačním okně klikněte na možnost Moje domény
 3. Vyhledejte doménu, u které chcete nastavit přesměrování. Vyberte kartu E-mail.
 4. Přejděte do části Přesměrování e-mailu.
 5. Zadejte název e-mailového aliasu.
 6. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, na kterou chcete přeposílat poštu zaslanou na e-mailový alias.
 7. Klikněte na Přidat.

Aktivace přesměrování e-mailů

Ve většině případů je nutné přesměrování e-mailů ještě v několika krocích aktivovat. Služba Google Domains zašle na adresu příjemce e-mail s potvrzením. Podle pokynů v e-mailu přesměrovávání aktivujte. 

V následujících případech Google potvrzující e-mail nezašle a přesměrování začne být aktivní okamžitě:

 • Danou adresu příjemce jste již ve službě Google Domains ověřili pro přesměrování jiného e-mailového aliasu.
 • Adresa příjemce se shoduje s adresou, kterou používáte k přihlašování do služby Google Domains.

Tipy ohledně přesměrování e-mailů

Následující tipy vám poradí, jak využít všechny výhody služby přesměrování.

 • Přesměrování e-mailů můžete otestovat. Zkontrolujte, zda nastavení funguje tak, jak jste chtěli. Podívejte se, jak přesměrování otestovat.
 • Na jednu adresu příjemce si můžete přesměrovat více aliasů. Místo názvu e-mailového aliasu použijte zástupný znak (*). Tento symbol určuje, že na uvedenou adresu příjemce má být přesměrován každý alias ve vaší doméně (například veškerá pošta z adres podpora@pekarnamiriam.com, info@pekarnamiriam.com i tisk@pekarnamiriam.com půjde na adresu miriam.example@gmail.com).
 • E-maily můžete přeposílat většímu počtu lidí. Můžete vytvořit skupinu Google, do které vložíte adresy požadovaných uživatelů, a alias této skupiny můžete použít jako e-mailovou adresu příjemce. Nastavte ve skupině oprávnění tak, aby zasílání e-mailů do skupiny bylo „veřejné“ nebo aby to mohl dělat „každý“. 
 • Z e-mailového aliasu můžete odesílat e-maily. Pokud je adresa příjemce adresa na Gmailu, můžete u odesílaných e-mailů nastavit, že se odesílají z aliasu (nikoli z vaší adresy příjemce na Gmailu).
  1. Nejprve se přihlaste do účtu Gmail, kam jsou e-maily přeposílány a vygenerujte si heslo aplikace pro svou doménu Google. V dalším kroku vyberte možnost Jiné a zadejte celý název domény. 
   • Poznámka: Chcete-li vygenerovat heslo aplikace, účet, na který se přeposílá, musí mít nastaveno dvoufázové ověření.
  2. Poté postupujte podle pokynů pro odesílání e-mailů z jiné e-mailové adresy nebo aliasu. Použijte tyto údaje protokolu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP):
   • Server SMTP: smtp.gmail.com
   • Port: 465
   • Uživatelské jméno: váš účet na Gmailu (ten, ve kterém jste přihlášeni a kam jsou přeposílány e-maily)
   • Heslo: vygenerované heslo aplikace, které jste si vytvořili

Technické podrobnosti přesměrování e-mailů

Přesměrování e-mailů bude fungovat pouze tehdy, pokud používáte jmenné servery Google. Podrobnější informace o jmenných serverech domény najdete zde.

Když nastavíte přesměrování e-mailů, služba Google Domains automaticky vytvoří zdrojové záznamy MX. Pokud tyto záznamy upravíte, přesměrování přestane fungovat. Podrobnější informace o záznamech zdrojů najdete zde.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?