Přesměrování e-mailů

Přesměrování e-mailů nastavíte následovně:

 1. V navigační liště vyberte možnost Moje domény a klikněte na název příslušné domény.
 2. Klikněte na kartu E-mail .
 3. Do levého pole zadejte název e-mailového aliasu (například podpora) nebo zástupný znak *.
  Poznámka: Znak * zastupuje všechny adresy, které konkrétně nejmenujete.
 4. Do pravého pole zadejte e-mailovou adresu příjemce (například abc321@gmail.com). Pokud chcete alias přeposlat více než jednomu příjemci, můžete zadat adresu e-mailové skupiny (například Skupiny Google).
  Kliknutím si zobrazíte příklad.

  Všechny e-maily odesílané na adresu support@documentationexample.net budou v tomto příkladu automaticky přesměrovány na adresu exampleuser.domains.larry@gmail.com

   

  Tip: Pokud chcete u jednoho aliasu použít více adres příjemců, zadejte adresu skupiny, kterou spravujete.

   

  Upozornění: Zadáte-li do pole příjemce skupinu, nezapomeňte nastavit oprávnění tak, aby zasílání e-mailů do skupiny bylo „veřejné“ nebo aby to mohl dělat „každý“. V opačném případě nebude skupina moci přesměrované e-maily přijmout. Prostudujte si pokyny ohledně nastavování základních oprávnění v centru nápovědy pro Skupiny Google.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat. Všechny e-maily zasílané na adresu podpora@example.com budou přesměrovávány na adresu abc321@gmail.com.
 6. Služba Google Domains zašle na adresu příjemce e-mail s potvrzením. Podle pokynů v e-mailu aktivujte přesměrovávání na danou adresu. Přesměrování bude aktivováno teprve tehdy, až potvrdíte, že jste vlastníkem této adresy.

  V následujících případech bude přesměrování aktivní ihned a služba Google Domains ověřovací e-mail nezašle:

  • Danou adresu příjemce jste již ve službě Google Domains ověřili pro přesměrování jiného e-mailového aliasu.
  • Adresa příjemce se shoduje s adresou, kterou používáte k přihlašování do služby Google Domains.

Upozornění: Přesměrování e-mailů bude fungovat pouze tehdy, pokud používáte názvové servery Google.

Když nastavíte přesměrování e-mailů, služba Google Domains vytvoří zdrojové záznamy MX. Tyto záznamy si můžete zobrazit, když si otevřete syntetický záznam Přesměrování e-mailu na kartě DNS .

     

Další krok: Po nastavení aliasu přesměrování e-mailu otestujte

Další informace ...

Přesměrování e-mailů

Přesměrování e-mailů umožňuje vytvoření aliasů e-mailových adres. Alias e-mailové adresy je alternativní adresa, která se používá jako zástupce skutečné e-mailové adresy. Všechny e-maily zasílané na tento alias budou přesměrovány na skutečnou e-mailovou adresu.

Řekněme například, že vaše skutečná e-mailová adresa je abc321@gmail.com. Na své firemní doméně example.com si můžete vytvořit alias, který vypadá mnohem reprezentativněji a plní určitou funkci, například jako podpora nebo informační kontakt. Alias bude připojen k vaší doméně (example.com) a vznikne tak nová e-mailová adresa, kterou můžete zobrazit na svém webu: info@example.com nebo podpora@example.com. Všechny e-maily zasílané na adresu info@example.com nebo podpora@example.com budou přesměrovávány na adresu abc321@gmail.com.

Můžete si vytvořit až 100 e-mailových aliasů. Když adresu vytvoříte, doporučujeme nejprve vyzkoušet její funkčnost. Na alias e-mailové adresy zašlete zkušební zprávu a ověřte si, zda bude testovací e-mail skutečně doručen na vaši stávající e-mailovou adresu (testovací zpráva by měla být k dispozici ve schránce příchozích zpráv). Pomocí možností Upravit a Smazat můžete e-mailové aliasy kdykoli upravit.

Upozornění: Když nastavíte přesměrování e-mailů, služba Google Domains vám vytvoří zdrojové záznamy MX. Pokud tyto zdrojové záznamy MX upravíte, přesměrování e-mailů přestane fungovat.

Přesměrování e-mailů se zástupnými znaky

Znak * zastupuje všechny e-mailové adresy, které konkrétně nejmenujete. Můžete si například nastavit následující přesměrování e-mailů:

 • Přesměrování „prodeje“ na adresu honza@example.com – e-maily zasílané na adresu prodej@<vašedoména> budou zasílány Honzovi.
 • Přesměrování „podpory“ na adresu lucka@example.com – e-maily zasílané na adresu podpora@<vašedoména> budou zasílány Lucce.
 • Přesměrování „*“ na adresu robert@example.com – e-maily na všechny ostatní adresy, například asdf@<vašedoména> nebo test@<vašedoména>, budou zasílány Robertovi.

Pomocí zástupného znaku můžete na jedinou adresu přesměrovat neomezené množství e-mailových aliasů.

Zasílání e-mailů z přesměrované e-mailové adresy

Řada e-mailových systémů umožňuje odesílat e-maily z přesměrované adresy tak, jako byste je odesílali z původní adresy příjemce.

Gmail

Pokud používáte Gmail, můžete použít funkci Odesílat poštu jako:

Informace

K nastavení možnosti Odesílat poštu jako z přesměrované adresy je třeba:

 • Za prvé je nutné nastavit heslo aplikace k účtu na Gmailu, které vám umožní zabezpečené používání gmailových serverů SMTP.

 • Za druhé je nutné alias přidat jako účet do schránky doručené pošty na Gmailu.

 • Za třetí je nutné pomocí vygenerovaného hesla aplikace nastavit gmailový server SMTP jako poštovní server pro přesměrovaný alias.

Postup

 1. Přihlaste se do účtu na Gmailu, na který přesměrováváte poštu (v našem příkladu se jedná o účet exampleuser.domains.xu@gmail.com).
 2. V Gmailu klikněte na své uživatelské jméno nebo na ikonu uživatele v pravém horním rohu a otevřete si uživatelskou nabídku.

   
 3. Vyberte položku Můj účet.
 4. Na stránce účtu Google klikněte v nabídce Přihlášení a zabezpečení na možnost Přihlášení do Googlu.

   
 5. V poli Heslo a způsob přihlášení vyberte možnost Hesla aplikací.

  Můžete být požádáni o opětovné zadání hesla.

  Upozornění: Možnost Hesla aplikací je k dispozici pouze v případě, pokud máte zapnuto dvoufázové ověření. Jestliže tomu tak není, klikněte na položku Dvoufázové ověření a tuto možnost aktivujte. Poté pokračujte s nastavováním hesla.

 6. V okně Hesla aplikací vyberte v poli aplikace možnost Pošta a v poli zařízení možnost Jiné.

   
 7. Zadejte název domény „jiného“ zařízení a klikněte na tlačítko Generovat.

   
 8. V okně Vygenerované heslo aplikace se zobrazí heslo o délce 16 znaků. Heslo zkopírujte. Budete je potřebovat při zadávání účtu pro odesílání pošty (Odesílat jako).

   
 9. Vraťte se na stránku Gmailu.
 10. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nastavení.

   
 11. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Nastavení.
 12. Na stránce Nastavení klikněte na kartu Účty a import.
 13. Přejděte dolů k nabídce Odesílat poštu jako a vyberte možnost Přidat další vlastní e-mailovou adresu.
 14. Do prvního okna Přidat další e-mailovou adresu zadejte název, který se má zobrazit příjemci e-mailu (například Tým podpory, Prodej nebo jiné označení pro daný kontakt), a nastavovanou přesměrovávanou e-mailovou adresu.

   
 15. Klikněte na tlačítko Další krok.
 16. Ve druhém okně Přidat další e-mailovou adresu upravte hodnoty v příslušných polích následovně:
  • Server SMTP: smtp.gmail.com
  • Port: 465
  • Uživatelské jméno: váš účet na Gmailu (ten, ve kterém jste přihlášeni)
  • Heslo: vygenerované heslo, které jste si zkopírovali v 8. kroku
 17. Klikněte na tlačítko Přidat účet. Pokud se zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte, zda jste údaje pro server SMTP, port, uživatelské jméno a heslo zadali správně.
 18. Až účet úspěšně přidáte, vraťte se do Gmailu. Ve schránce najdete zprávu od týmu Gmailu s předmětem Potvrzení Gmailu: Odesílat poštu jako a s adresou, kterou jste právě přidali. Podle pokynů ve zprávě e-mailovou adresu potvrďte.
 19. Když pak budete chtít odeslat e-mail z účtu na Gmailu, klikněte na šipku vedle adresy v poli Od a můžete si zvolit odeslání zprávy z účtu, který jste právě přidali.

   

Podrobnější informace o heslech aplikací v Gmailu najdete v tématu nápovědy pro Gmail s názvem Přihlašování pomocí hesel aplikací.

Další informace o používání Gmailu k zasílání e-mailů z přesměrované adresy najdete v tématu nápovědy pro Gmail s názvem Odesílání pošty z jiné adresy nebo aliasu.

Upozornění: Pokud používáte službu G Suite, musí přidání aplikace a vygenerování hesla potřebného pro 16. krok provést váš správce ve službě G Suite.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?