Přeposílání e-mailů

Přeposílání e-mailů vám umožní vytvořit zvláštní e-mailovou adresou („e-mailový alias“) pro příjem pošty. Pro vaši doménu můžete zdarma vytvořit až 100 e-mailových aliasů. 

Příklad: Marie má e-mailovou adresu marie@gmail.com. Marie vytvoří pracovní alias, aby zákazníci odesílali e-maily na firemní adresu info@pekarnamaruska.cz. Díky přesměrování e-mailů přeposílá Google všechny e-maily, které Marie dostane na adresu info@pekarnamaruska.cz, na adresu marie@gmail.com. Marie nyní může zkontrolovat své osobní a pracovní e-maily na jednom místě.

Krok 1: Nastavení přeposílání e-mailů

  1. Na počítači se přihlaste do služby Google Domains.
  2. Klikněte na jméno vaší domény.
  3. Otevřete nabídku Nabídka.
  4. Klikněte na E-mail.
  5. V sekci „Přesměrování e-mailu“ zadejte e-mailový alias a existující e-mailovou adresu příjemce.
  6. Klikněte na Přidat.

Nastavení přeposílání e-mailů pomocí vlastních názvových serverů

Pokud používáte názvové servery Google, služba Google Domains automaticky vytvoří požadované záznamy MX pro poštu (záznamy MX), aby mohlo přeposílání fungovat správně.

Pokud používáte vlastní názvový server a chcete používat přeposílání e-mailů ve službě Google Domains, přečtěte si, jak nastavit přeposílání e-mailů vlastních názvových serverů.

Krok 2: Aktivace přeposílání e-mailů

Služba Google Domains zašle na e-mailovou adresu příjemce, kterou jste zadali v Kroku 1 jednorázový potvrzovací e-mail. Podle pokynů v e-mailu přeposílání aktivujte. 

Přeposílání e-mailů může začít bez doručení potvrzovacího e-mailu:

  • Pokud jste danou adresu příjemce už ve službě Google Domains ověřili pro přeposílání z jiného e-mailového aliasu.
  • Pokud se adresa příjemce shoduje s adresou, kterou používáte k přihlašování do služby Google Domains.

Odesílání e-mailů z vašeho e-mailového aliasu

Pokud je vaše primární e-mailová adresa adresou Gmailu, můžete v něm nastavit, že posíláte e-maily z aliasu, který jste vytvořili. Přečtěte si, jak odesílat e-maily z aliasu.

Pokud e-mail z účtu Gmail posíláte na vlastní e-mailovou adresu své domény, Gmail může zprávu automaticky archivovat, protože se odesílatel a příjemce shodují. V nastavení Gmailu si můžete vytvořit filtry, které tomu mohou zabránit.

Tipy ohledně přeposílání e-mailů

Zkouška přeposílání e-mailů

Až nastavíte a aktivujete přeposílání e-mailů, pošlete e-mail na nově vytvořený e-mailový alias. 

Tip: Pokud chcete přeposlanou zprávu vidět ve své primární složce příchozích zpráv, odešlete ji z jiné e-mailové adresy. Nebo se podívejte do složky odeslané pošty.  Podívejte se, proč přeposlanou zprávu nevidíte ve složce doručené pošty.

Na jednu adresu příjemce si můžete přesměrovat více aliasů.
Namísto všech e-mailových adres, které chcete použít, zadejte jako název e-mailového aliasu hvězdičku „*“. Symbol hvězdičky označuje, že pošta z adresy, obsahující jakákoliv slova před @„název vaší domény“ by se měla přeposílat na vaši primární e-mailovou adresu. Například u nastavení *@pekarnamaruska.cz, bude pošta směřující na adresy podpora@pekarnamaruska.cz, info@pekarnamaruska.cz a tisk@pekarnamaruska.cz přeposlána na marie.prikladova@gmail.com.
Přeposílání e-mailů více lidem
Můžete vytvořit skupinu Google, do které vložíte adresy požadovaných uživatelů, a alias této skupiny můžete použít jako e-mailovou adresu příjemce. Nastavte ve skupině oprávnění tak, aby zasílání e-mailů do skupiny bylo „veřejné“ nebo aby ho mohl provádět „každý“.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?