Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn

Chuyển quyền sở hữu một miền sang tài khoản của bạn

Bạn có thể chuyển quyền sở một miền sang tài khoản của bạn trong Google Domains.

Lưu ý: Chủ sở hữu hiện tại phải làm việc với bạn để chuẩn bị miền cần chuyển và phải cho phép chuyển.

 • Tên miền bạn sở hữu ở một tổ chức đăng ký tên miền khác
 • Tên miền do người dùng khác sở hữu:
  • Trong Google Domains
  • Tại tổ chức đăng ký tên miền khác

Bắt đầu chuyển.

 1. Có hai cách để bắt đầu chuyển:
  1. Tìm kiếm tên miền bạn muốn chuyển, sau đó nhấp vào nút chuyển bên cạnh miền trong kết quả tìm kiếm.
  2. Nhấp Chuyển sang ở menu điều hướng bên trái và nhập miền bạn muốn chuyển.
 2. Khi bạn nhấp vào Tiếp tục, quá trình chuyển sẽ bắt đầu.  

 

Trước khi bạn chuyển từ một tổ chức đăng ký tên miền khác ...

Chi phí

Cần mua thêm một năm đăng ký để chuyển miền từ một tổ chức đăng ký tên miền khác. Vì vậy, chi phí chuyển miền của bạn là giá một năm đăng ký cho miền đó. Chẳng hạn, nếu miền .com có chi phí là $12 mỗi năm, bạn có thể chuyển miền này sang Google Domains chỉ với $12 để mua thêm một năm đăng ký. Nếu miền được đăng ký cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 trước khi chuyển, miền sẽ được đăng ký cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 sau khi chuyển.

 • Lưu ý: Nếu miền đã được tự động gia hạn trong vòng 45 ngày qua (thời gian tự động gia hạn), thì việc gia hạn tại tổ chức đăng ký tên miền hiện tại có thể hủy gia hạn và nhận khoản tiền hoàn lại chi phí gia hạn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ không nhìn thấy ngày hết hạn đăng ký tăng lên khi Google Domains thêm một năm làm thời gian chuyển vào. Bạn được nhận lại khoản tiền đăng ký gia hạn tự động từ tổ chức đăng ký tên miền hiện tại. Bạn có thể phải liên hệ với tổ chức đăng ký tên miền để nhận khoản tiền hoàn lại này.
 • Các miền .jp không yêu cầu thêm một năm đăng ký khi chuyển miền và bạn sẽ không bị tính phí. 

Hạn chế chuyển từ một tổ chức đăng ký tên miền khác

Xin lưu ý thông tin sau:

 • Nếu bạn đã mua hoặc chuyển miền thông qua tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn, bạn cần chờ 60 ngày trước khi có thể chuyển miền của bạn sang Google Domains.
  • Lưu ý : Một số tổ chức đăng ký tên miền có thể yêu cầu thời gian đợi trước khi chuyển miền lâu hơn. Vui lòng tham khảo các tài liệu của tổ chức đăng ký tên miền hiện tại để biết các hạn chế khác, nếu có.
 • Khi chuyển, ICANN yêu cầu bạn đăng ký miền thêm một năm. Nếu điều này khiến miền của bạn vượt quá thời gian đăng ký tối đa 10 năm (5 năm cho miền .co), bạn không thể chuyển miền sang Google Domains tại thời điểm này.
  • Miền .co.nz là trường hợp ngoại lệ. Chuyển miền .co.nz cần $20 phí chuyển nhưng không bao gồm một năm đăng ký bổ sung.
 • Nếu hệ thống tên miền chịu trách nhiệm về miền của bạn chưa có hành động quản trị đối với miền của bạn, bạn không thể chuyển miền cho đến khi vấn đề được giải quyết.
   

Chuyển một miền sang từ tổ chức đăng ký tên miền khác

Chuyển miền của bạn sang Google Domains là một quy trình gồm sáu bước:

Bước 1: Chuẩn bị miền cần chuyển của bạn.

Thực hiện các bước này trên tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn:

Mẹo: Sẽ dễ hơn nếu bạn mở một cửa sổ trình duyệt khác hoặc tab cho tài khoản Google Domains khác hay tổ chức đăng ký tên miền khác.

Mở khóa miền của bạn. Khóa miền ngăn miền bị chuyển. Hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền đều gọi đó là "khóa miền" "khóa đăng ký", "khóa chuyển" hay đơn thuần chỉ là "khóa".

Tìm tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn trong Danh sách hướng dẫn dành cho các tổ chức đăng ký tên miền khác và làm theo hướng dẫn để mở khóa miền cần chuyển của bạn và lấy mã ủy quyền.

Đặt dữ liệu WHOIS của bạn công khai. Hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền đều gọi đó là "đăng ký riêng tư", "bảo mật WHOIS", "bảo mật đăng ký" hay đơn giản chỉ là "bảo mật".

Lưu ý: Thông tin liên hệ WHOIS của bạn sẽ hiển thị công khai trong khi bạn hoàn tất quá trình chuyển. Sau khi bạn đã chuyển miền thành công, bạn có thể đặt thông tin trở lại trạng thái riêng tư.

Xác minh email liên hệ của người đăng ký. Đăng nhập vào tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn để đảm bảo cập nhật email liên hệ của bạn. Google Domains sẽ gửi thông báo xác nhận chuyển đến email của Người đăng ký trong thông tin liên hệ WHOIS của bạn.

Nhận mã ủy quyền từ tổ chức đăng ký tên miền của bạn. Hầu hết các tổ chức đăng ký tên miền gọi đó là "mã ủy quyền", "mã chuyển" hoặc "mã EPP". Mã ủy quyền là chuỗi ký tự duy nhất, chẳng hạn "5YcCd!X&W@q0Xozj"

Lưu ý: Với các miền .jp, hãy tìm mã REG-ID. Mã này có định dạng "REG-##-####-####"
Một số tổ chức đăng ký tền miền không cung cấp mã REG-ID. Nếu không tìm thấy mã REG-ID trên trang web của tổ chức đăng ký tên miền, bạn hãy nhập:
REG-00-0000-0000
Quá trình chuyển sẽ tiếp tục và được xác thực qua email.
 
Mẹo: nếu bạn sử dụng mã REG-ID "REG-00-0000-0000" mà quá trình chuyển không thành công, thì có thể là tổ chức đăng ký tên miền của bạn có cung cấp mã REG-ID. Bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của tổ chức đăng ký tên miền để lấy mã.

 

Note: For .jp domains, look for the REG-ID code. It should have the format of "REG-##-####-####"
Some registrars do not provide a REG-ID Code. If you cannot find the REG-ID code in your registrar's site, enter:
REG-00-0000-0000
The transfer will proceed and be authenticated through email.
 
Tip: if you use the REG-ID code "REG-00-0000-0000" and your transfer fails, it is likely your registrar does provide a REG-ID code. You may need to contact your registrar's support to get the code.

 

Thực hiện các bước tiếp theo trong Google Domains.

Trong Google Domains, đăng nhập bằng tài khoản bạn đang chuyển miền sang.

Xác minh các thay đổi bạn đã thực hiện trong tổ chức đăng ký tên miền hiện tại có hiệu lực:

Nếu màn hình vẫn thông báo miền bị khóa, hãy nhấp vào nút Làm mới.

    

Có thể mất tới 20 phút hoặc lâu hơn để thay đổi có hiệu lực. Nếu sau 20 phút miền vẫn bị khóa, hãy quay lại tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn và đảm bảo miền được mở khóa.

Nếu màn hình vẫn thông báo miền ở chế độ riêng tư, hãy nhấp vào nút Làm mới.
    

Có thể mất tới 20 phút hoặc lâu hơn để thay đổi có hiệu lực. Nếu sau 20 phút miền vẫn bị khóa, hãy quay lại tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn và đảm bảo cài đặt bảo mật đăng ký được đặt thành công khai.

Xác nhận email liên hệ của Người đăng ký. Nhớ rằng, đây là địa chỉ email sẽ nhận được thông báo xác nhận chuyển của Google Domains.

Trong phần Nhận mã ủy quyền, nhập mã ủy quyền bạn đã thu thập trong bước phụ d ở trên và nhấp vào nút Chấp nhận và tiếp tục.
    

Bước 2: Nhập cài đặt web của miền

Chọn xem có nên để Google Domains phát hiện và nhập cài đặt web hiện tại của bạn hay không:

Nếu bạn chọn Phát hiện và nhập cài đặt hiện tại của miền, Google Domains sẽ hiển thị các bản ghi tài nguyên DNS tìm thấy cho miền ngay bên dưới lựa chọn của bạn.

Google domains sẽ thực hiện tác vụ tra cứu DNS để tìm các bản ghi tài nguyên được liên kết với các miền phụ phổ biến nhất (@, www, blog, etc). Xin lưu ý thông tin sau:

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc thêm vào các bản ghi sẽ được Google Domains nhập:

Bước 3: Chuyển!

Google Domains sẽ hiển thị ngày hết hạn hiện tại của miền với tổ chức đăng ký tên miền hiện tại, giá mua thêm một năm đăng ký (bắt buộc để chuyển) và ngày hết hạn mới của miền sau khi chuyển.

Lưu ý:

Nhấp vào Chấp nhận và tiếp tục để bắt đầu chuyển và thanh toán thêm một năm đăng ký.

Bước 4: Nhập/xác minh thông tin liên hệ

Trong hộp thoại Xác nhận thông tin liên hệ, nhập thông tin liên hệ của bạn. Thông tin này là cần thiết để tổ chức đăng ký tên miền có thể liên hệ với bạn.

Chọn giữ thông tin này riêng tư hoặc để thông tin công khai. Nếu bạn chọn giữ thông tin này riêng tư thì chỉ bạn và Google Domains mới nhìn thấy thông tin.

Xem phần Về thông tin liên hệ để tìm hiểu thêm. 

Bước 5: Thanh toán thêm một năm đăng ký

Trong hộp thoại phương thức thanh toán, nhập thông tin thanh toán của bạn hoặc chọn một phương thức thanh toán bạn đã sử dụng trước đây với Google.

Xem phần Thanh toán với Google để tìm hiểu thêm.

Bước 6: Xác nhận chuyển trong email

Bạn sẽ nhận được email gửi tới địa chỉ email của người đăng ký cho miền của bạn (đây là địa chỉ bạn đã xác nhận trong Bước 5 ở trên).

Sau khi bạn đã phê duyệt yêu cầu chuyển, có thể mất tối đa 7 ngày để tổ chức đăng ký tên miền trước giải phóng miền. Kiểm tra thông báo trạng thái trên trang Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn trong Google Domains để kiểm tra trạng thái chuyển.

Trợ giúp thêm:

Giới thiệu về chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn

Chúng tôi rất vui khi bạn tham gia cùng chúng tôi! Sau đây là tổng quan về quy trình chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn.

 1. Người đăng ký: (Tại trang web của tổ chức đăng ký tên miền hiện tại) Chuẩn bị miền cần chuyển (tắt đăng ký riêng tư, cập nhật thông tin liên hệ, mở khóa miền và lấy mã ủy quyền).
 2. Người đăng ký: (Tại Google Domains) Trên trang Yêu cầu chuyển, xác nhận miền đã sẵn sàng chuyển, cung cấp mã ủy quyền và bổ sung thêm một năm đăng ký.
 3. Google: Tra cứu WHOIS để lấy thông tin liên hệ và gửi email tới người đăng ký, yêu cầu người đăng ký phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.
 4. Người đăng ký: Trả lời email nhận được từ Google Domains và phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.
 5. Google: Trong trường hợp được phê duyệt, cung cấp mã ủy quyền cho hệ thống tên miền chịu trách nhiệm về miền đó.
 6. Hệ thống tên miền: Yêu cầu tổ chức đăng ký tên miền hiện tại xác nhận rằng người đăng ký muốn chuyển miền.
 7. Tổ chức đăng ký tên miền hiện tại: Gửi email tới người đăng ký, yêu cầu người đăng ký phê duyệt (hoặc hủy) chuyển.

  Lưu ý: Nếu tổ chức đăng ký tên miền hiện tại chậm hành động, người đăng ký có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức đăng ký tên miền hiện tại và yêu cầu họ phê duyệt (hoặc hủy) chuyển. Nếu tổ chức đăng ký tên miền hiện tại không hành động, yêu cầu chuyển được phê duyệt tự động sau 5 ngày.

 8. Người đăng ký: Trả lời email nhận được từ tổ chức đăng ký tên miền hiện tại và phê duyệt (hoặc hủy) chuyển. Nếu phê duyệt, miền được giải phóng để chuyển.

  Lưu ý: Nếu người đăng ký không trả lời, yêu cầu chuyển được phê duyệt tự động sau 5 ngày.

 9. Google: Thông báo cho người đăng ký biết rằng quá trình chuyển đã hoàn tất.
Kiểm tra thông báo trạng thái

Chuyển miền có thể mất từ 5-7 ngày mới hoàn tất. Nhấp vào Chuyển quyền sở hữu sang tài khoản của bạn trong thanh điều hướng ở bên trái để kiểm tra trạng thái chuyển. Nếu yêu cầu chuyển được phê duyệt, các thông báo tương tự như những thông báo hiển thị ở đây sẽ xuất hiện. Nếu quá trình chuyển bị chặn vì bất kỳ lý do gì, thông báo có thanh màu đỏ sẽ xuất hiện.

 

Chuyển trong phạm vi Google Domains

Nếu bạn đang chuyển một miền trong phạm vi Google Domains, từ một tài khoản người dùng khác sang tài khoản của bạn (ví dụ: bạn mua một miền bằng tài khoản cá nhân và muốn chuyển miền đó sang tài khoản công ty), thì hãy làm theo các bước trong Chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains

Chuyển từ tổ chức đăng ký tên miền khác

Thông qua các bài viết được liên kết, bạn sẽ biết cách chuẩn bị miền cần chuyển cho các tổ chức đăng ký tên miền có tên sau đây.

 • Hãy nhớ thực hiện cả 4 tác vụ bắt buộc của Google (xem Bước 1: ở trên), ngay cả khi tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn không yêu cầu.
 • Một số tổ chức đăng ký tên miền có thể yêu cầu bạn thực hiện thêm tác vụ; nếu vậy, xin bạn cũng thực hiện các tác vụ sau đây.

Nếu bạn có thắc mắc cụ thể hoặc cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với tổ chức đăng ký tên miền hiện tại của bạn để được trợ giúp.

1and1.com

Để chuyển miền của bạn khỏi 1and1.com, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp 1&1 này: Chuyển miền của bạn khỏi 1&1.

Lưu ý: 1and1 gọi mã ủy quyền chuyển là "Mã ủy quyền".

DreamHost.com

Để chuyển miền của bạn khỏi DreamHost, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết DreamHost Wiki này: Làm thế nào để chuyển miền lưu trữ của tôi khỏi DreamHost?.

Lưu ý: DreamHost gọi mã ủy quyền chuyển là "mã (xác thực) EPP".

eNom

Để chuyển miền của bạn khỏi eNom, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết hỗ trợ eNom: Cách bắt đầu chuyển miền ra ngoài

Lưu ý: eNom gọi mã ủy quyền chuyển là "mã auth".

FastDomain.com

Để chuyển miền của bạn khỏi FastDomain, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp FastDomain này: Chuyển khỏi FastDomain.

Lưu ý: FastDomain gọi mã ủy quyền chuyển là "Mã EPP/Ủy quyền".

Gandi.net

Để chuyển miền của bạn khỏi Gandi, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp Gandi này: Chuyển miền của bạn khỏi Gandi.

GoDaddy

Để chuyển miền của bạn khỏi GoDaddy, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết hỗ trợ GoDaddy này: Chuyển tên miền sang một tổ chức đăng ký tên miền khác.

Hover (Tucows)

Để chuyển miền của bạn khỏi Hover, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp Hover này: Hướng dẫn: Chuyển miền của bạn khỏi Hover.

MelbourneIT.com.au

Để chuyển miền của bạn khỏi Melbourne IT, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp Melbourne IT này: Làm thế nào để chuyển miền của tôi?

Name.com

Để chuyển miền của bạn khỏi Name.com, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết cơ sở kiến thức Name.com này: Chuyển tên miền khỏi Name.com?

Namecheap.com

Để chuyển miền của bạn khỏi Namecheap, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết cơ sở kiến thức Namecheap này: Tôi nên làm gì để chuyển miền khỏi Namecheap?

Lưu ý: Namecheap gọi mã ủy quyền chuyển là "Mã EPP/ Ủy quyền" và "Mã EPP".

Network Solutions

Để chuyển miền của bạn khỏi Network Solutions, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết hỗ trợ Network Solutions này: Chuyển khỏi Network Solutions.

Rebel.ca (Domainscostless.ca / Domainsatcost.ca)

Để chuyển miền của bạn khỏi Rebel.ca, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết cơ sở kiến thức này: Làm thế nào để chuyển miền của tôi sang một tổ chức đăng ký tên miền khác? Tôi lấy mã chuyển EPP ở đâu?

Lưu ý: Rebel.ca gọi mã ủy quyền chuyển là "Mã chuyển EPP".

Register.com

Để chuyển miền của bạn khỏi Register.com, hãy làm theo hướng dẫn trong bài viết trợ giúp Register.com này: Làm thế nào để chuyển tên miền của tôi sang một tổ chức đăng ký tên miền khác?

Web.com

Để chuyển miền của bạn khỏi Web.com, hãy làm theo hướng dẫn trình bày ở đây. (Hiện tại, Web.com chưa có bài viết hỗ trợ ghi lại quy trình này.)

 1. Đăng nhập tài khoản Web.com của bạn.
 2. Nhấp vào liên kết Quản lý miền của tôi.

 3. Nhấp vào tab Đăng ký.

  • Trong Chi tiết đăng ký, đối với phần Bảo mật miền, nhấp vào Riêng tư và tắt tùy chọn bảo mật.
  • Trong Chuyển miền, đối với phần Trạng thái khóa, nhấp vào Đã khóa và mở khóa miền.
  • Trong Chuyển miền, đối với phần Mã ủy quyền, nhấp vào Xem hoặc Đặt lại và sao chép mã ủy quyền.
 4. Nhấp vào tab WHOIS.
  • Cập nhật thông tin liên hệ của Người đăng ký.
  • Cập nhật thông tin liên hệ Quản trị.

Khi bạn đã hoàn tất những tác vụ này, vui lòng truy cập trang Yêu cầu chuyển trong Google Domains để bắt đầu quá trình chuyển. Bạn sẽ cần mã ủy quyền.

Mua thêm một năm đăng ký

Khi bạn chuyển miền sang tài khoản của bạn, ICANN yêu cầu bạn mua thêm một năm đăng ký. Một năm thêm này được cộng vào đăng ký hiện tại của miền. Chẳng hạn, nếu miền của bạn được đăng ký 5 năm với tổ chức đăng ký tên miền hiện tại, thì một năm mua thêm mà ICANN yêu cầu sẽ tăng đăng ký miền của bạn lên 6 năm.

Bạn có thể đăng ký miền trong khoảng thời gian từ 1 đến 10 năm. Nếu việc mua thêm một năm đăng ký sẽ khiến miền của bạn vượt quá khoảng thời gian đăng ký tối đa là 10 năm thì bạn không thể chuyển miền của bạn sang Google Domains tại thời điểm này.

Lưu ý: Bạn mua thêm một năm đăng ký bằng cách sử dụng tài khoản Google khi bắt đầu quá trình chuyển. Tuy nhiên, thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi quá trình chuyển hoàn tất.

Bước tiếp theo

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false