Cách chuyển miền sang Google Domains

Để chuyển miền sang Google Domains, bạn hoặc người khác phải quản lý miền thông qua một tổ chức đăng ký tên miền khác.

Nếu miền được đăng ký qua Google Domains, bạn có thể chuyển miền giữa các tài khoản Google Domains.

Các bước chuyển miền

Hãy làm theo các bước dưới đây để chuyển miền của bạn sang Google Domains:

  1. Xem kỹ các yêu cầu chuyển miền
  2. Chuẩn bị chuyển miền
  3. Chuyển miền
  4. Kiểm tra trạng thái chuyển miền
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?